Flere melder sig ud af Journalistforbundet

 

 

Konflikten på Danmarks Radio fik mindst 100 medlemmer til at forlade Journalistforbundet. Men antallet af udmeldinger er også steget generelt, viser en opgørelse. Blandt andet fordi mange journalister skifter fag. Det vil formanden nu kigge nærmere på.

Ud af Dansk Journalistforbunds (DJ) knap 12.000 medlemmer valgte 468 sidste år at melde sig ud. Det er hvert 25. medlem og en kedelig rekord. For-mand Mogens Blicher Bjerregård tager dog tallet forholdsvis roligt.

»Jeg ser ikke noget alvorligt pro-blem i det,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der peger på, at konlikten i DR kostede nogle medlemmer, og at den høje arbejdsløshed også betyder, at flere skifter fag og dermed fagforening. Men det var ikke bare i fjor, at flere forlod forbundet. Antallet af udmeldelser er steget over de seneste år, viser en ny opgørelse fra DJ.

I 1998 meldte 225 medlemmer sig ud. Årene efter ser udmeldelsestallene således ud: 213, 280, 324 og 468. Tallet fra første halvår 2003 er også væsentligt større end første halvår 2002. Tendensen fortsætter altså efter konflikten.
»Det er udtryk for et omskifteligt arbejdsmarked,« lyder konklusionen fra Peter Thornvig, der er medlem af hovedbestyrelsen.

»Folk bliver ikke længere i faget, til de er 70. Nogle dropper ud, fordi de finder arbejde i en anden branche. Man er ikke så bundet længere,« siger Peter Thornvig og tilføjer:

»Men der er da heldigvis balance.«

Det har han ret i. For selv om antallet af udmeldelser stiger, så er der stadig en større gruppe, der hvert år melder sig ind. Holdningen er dog ikke mere afslappet, end at DJ har lavet en omfattende undersøgelse af årsagerne til udmeldelserne.

Over 1.000 medlemmer er over de seneste to et halvt år blevet stillet spørgsmålet: Hvorfor melder du dig ud?

Resultatet, der er illustreret på denne side, fortæller, at næsten hver fjerde forklarer, at de har skiftet fagforbund. Godt 15 procent har meldt sig ud, fordi de er blevet chefer. Lige så mange er blevet smidt ud, fordi de ikke betaler deres regninger. Til gengæld er det kun 59 eller knap seks procent, der har angivet, at de er utilfredse. Det er Mogens Blicher Bjerregård glad for.

»Hvis det havde vist sig, at der havde været mange utilfredse, så havde det været en anden sag. Det er der heldigvis ikke,« mener han.

Når man dykker ned i statistikken, kan man se, at de fleste utilfredse har meldt sig ud i september og oktober omkring DR-konflikten. Efteråret 2002 er i det hele taget ramt af omkring dobbelt så mange udmeldelser som normalt.

Nemlig 60-70 om måneden. Mange af dem har dog begrundet udmeldelsen med nyt fagforbund, eller også er årsagen ikke opgivet. Derfor er et forsigtigt bud, at 100 medlemmer har forladt forbundet på grund af DR-konflikten.

– Er du overrasket over det?

»Nej, det tror jeg, vi vidste,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

»Jeg ved ikke, om man kan lære så meget af det. En del gør det på grund af det ekstraordinære, høje kontingent. Jeg synes ikke, der er grund til at komme med bud på, om det ville være anderledes, hvis det havde været lavere.«
– Vil du tøve mere næste gang, du står foran en konflikt?

»Nej. Det eneste, man kan bruge tallet til, er at overveje, hvordan man håndterer kontingentdelen.

– Skal man være mere tilbagehol-dende med at hæve kontingentet?

»Det ved jeg ikke. Det kan man have med i overvejelserne.«

Mogens Blicher Bjerregård mener til gengæld, at der er grund til at kigge nærmere på de medlemmer, der har bevæget sig over i et andet fagforbund.

»Vi konkurrerer med andre orga-nisationer. Derfor skal vi ned i tallene for at finde ud af, om alle bevæger sig over i en bestemt organisation. Der er en tendens på arbejdsmarkedet til, at man ser lidt nøjere på, hvor man vil være henne.«

– Er vi blevet forbrugere i forhold til fagforeningerne?

»Ja, det er man nok. Man spørger: Hvem kan gøre noget for mig?«

– Hvad kan DJ gøre?

»Jeg synes, vi kan gøre rigtig meget. Men måske er der nogen, der kan noget, som vi ikke kan. Er det tilfældet, så skal vi da have gjort noget ved det.«

Kender du nogen, der har skiftet livet i medie-land ud med noget helt andet? Skolelærer eller brandmand for eksempel. Eller er du selv i gang med at skifte spor. Så vil vi gerne høre fra dig. Mail til: journalisten@journalisten.dk

 

0 Kommentarer