Arbejdsmiljø

Flere lader medarbejdere arbejde hjemmefra – men chefer frygter konsekvenserne

På internationalt plan har mediearbejdspladser indført en højere grad af fleksibilitet siden corona. Men det påvirker arbejdspladsen, svarer en god tredjedel af mediecheferne

Hjemmearbejde og i det hele taget et lidt mere fleksibelt arbejdsliv er en af de ting, der er hængt ved på arbejdspladserne, siden corona-epidemien lærte os, at vi ikke altid er nødt til at møde ind på arbejdspladsen på et bestemt tidspunkt for at få lavet arbejdet.

Det er fire år siden, mange lande lukkede ned på grund af coronaepidemien, og i dag har 65 procent af verdens mediearbejdspladser en såkaldt fleksibel eller hybrid arbejdsmodel, der i højere grad tillader medarbejdere at arbejde hjemmefra.

Det viser resultaterne fra Reuters Institute ’Changing Newsrooms’, der har lavet interviews med de øverste ledere fra 135 mediehuse i 40 forskellige lande.

Her svarer 65 procent, at de har implementeret en model med nye regler for fleksibelt arbejde. 13 procent svarer, at de tillader nogen fleksibilitet, men har ikke nedskrevne regler for det. En lille procentdel vil gerne, men er stadig i gang med at finde ud af, hvordan det bedst lader sig gøre.

Kun 16 procent svarer, at de har lavet nogle regler, men i det store hele er vendt tilbage til tiden før corona, hvor størstedelen af tiden bliver brugt på arbejdspladsen.

Det er kun 15 procent af arbejdspladserne, der giver medarbejderne helt frit slag til at vælge, hvor de vil arbejde fra. Over halvdelen af de adspurgte svarer derimod, at medarbejderne skal møde ind på arbejdspladsen et vist antal dage eller bestemte dage.

Frygter for tilhørsforholdet

Mediecheferne er også blevet spurgt til, hvordan de mere fleksible arbejdsforhold påvirker arbejdspladserne og tilhørsforholdet.

13 procent af dem mener, at medarbejdernes mulighed for fleksibilitet ligefrem har styrket den følelse, mens 38 procent svarer det stik modsatte – nemlig at tilhørsforholdet til arbejdspladsen er blevet svækket.

”Under pandemien svingede pendulet for langt i retning af at arbejde uden for arbejdspladsen, hvilket resulterede i et fald i samhørighed og motivation. Trods digitale værktøjer led kommunikationen stadig under det,” siger María Lorente, der er regional direktør for nyhedsbureauet AFP i Latinamerika, i rapporten.

Til gengæld mener en fjerdedel, at produktiviteten er steget som følge af de mere fleksible arbejdsforhold. Omkring halvdelen mener ikke, at det har haft nogen betydning, mens en lille femtedel mener, at produktiviteten er faldet.

Over halvdelen af medielederne peger på, at det er blevet lettere eller meget lettere at tiltrække nye medarbejdere på grund af fleksibiliteten, og 43 procent mener også, at det gør det nemmere at holde på medarbejdere.

Dansk mediebureau indfører regler

Flere steder er det blevet skrevet ind i overenskomster, hvor meget eller lidt der kan arbejdes hjemme. Det gælder også her i Danmark.

Hos mediebureauet EssenceMediacom indførte man for to måneder siden en regel om, at medarbejdere kun må arbejde hjemmefra én dag om ugen. Ledelsen oplevede, at mange hjemmearbejdsdage gjorde dagene på bureauet svære at planlægge, og at samarbejdet på tværs af organisationen led under det.

Samtidig blev den uformelle vidensdeling mere vanskelig, og ting, der kunne været klaret ved kaffemaskinen, blev til tidskrævende møder, fortalte CEO Jesper S. Jørgen i går til Markedsføring.

Arbejdsmarkedsforsker Eva Bjerrum siger i samme artikel, at hun ser mange ”døde arbejdspladser”, hvor medarbejdere sjældent møder ind, og at kulturen på arbejdspladser lider under udpræget hjemmearbejde.

”Der er rigtig meget af det kit, der får en organisation til at hænge sammen, som bliver udfordret af, at der er så mange medarbejdere, der arbejder hjemme i større omfang end tidligere,” siger hun til Markedsføring.

0 Kommentarer