Flere gratis artikler på nettet

Flere artikler bliver gratis tilgængelige på nettet. Både Berlingske Tidende, Information og Kristeligt Dagblad satser på kvit og frit at give læserne flere historier på deres hjemmesider.

Flere artikler bliver gratis tilgængelige på nettet. Både Berlingske Tidende, Information og Kristeligt Dagblad satser på kvit og frit at give læserne flere historier på deres hjemmesider.

I USA går rygtet, at New York Times vil gøre deres nettjeneste gratis. Herhjemme er tendensen, at læserne også får gratis adgang til flere og flere artikler.

Når Dagbladet Information relancerer sin hjemmeside inden for de næste to måneder, vil langt flere artikler være tilgængelige gratis på udgivelsesdagen, og efter et par dage vil alle artikler på hjemmesiden være tilgængelige uden abonnement. Den digitale avis skal læserne dog stadig betale for.

"Det er den naturlige udvikling. Hvis man vil have en hjemmeside, der fungerer, skal der være noget værdifuldt. Papiravisen er fortsat hovedproduktet, som hjemmesiden skal være med til at gøre opmærksom på," siger direktør Morten Hesseldahl.

Når Berlingske Tidende relancerer sin hjemmeside i midten af september vil langt det meste af indholdet være gratis.

"Vi giver allerede folk alt gratis, bortset fra den elektroniske udgave af avisen. Det er vi nødt til. Der er ikke en betalingsvillighed på nettet, som situationen er nu," siger chefredaktør Lisbeth Knudsen.

Tidligere krævede Berlingske Tidende penge for en stor del af netartiklerne.

"Set i bakspejlet var det ikke den rigtige strategi. Det er måske medvirkende til, at berlingske.dk ikke har den trafik, siden fortjener, fordi folk stadig har den opfattelse, at de skal betale," siger Knudsen, der satser på, at det på et tidspunkt bliver muligt at udvikle specialprodukter, som nogle læsere vil betale for.

Kristeligt Dagblad har gennem de seneste månder lagt deres artikelserier ud gratis, og i modsætning til tidligere kommer gratis artikler på hjemmesiden ikke automatisk til at koste penge efter tre dage på hjemmesiden.

"Vi erkendte, at vi tidligere var lidt for restriktive. Det handler blandt andet om, at man får mindre trafik fra google, hvis man har meget betalingsstof," siger internetchef Anders Ellebæk Madsen.

På Kristeligt Dablad er de dog ikke villige til at lægge alt ud. Kun omkring 20 ud af den trykte avis' 50 daglige artikler ryger på nettet.

"Omnibusstoffet kan man finde gratis på nettet, men nichestoffet er der ikke. Det kan godt være, at man kan finde religionsstof fra udlandet, men man finder ikke en dækning af, hvad der sker af magtkampe i den danske folkekirke. At lægge nichestoffet ud gratis ville være at skyde os selv i foden, " siger han.

1 Kommentar

Rasmus Refer
13. MAJ 2013
New York Local Times http:/
New York Local Times http://www.nyltimes.com/ er netop relanceret.