Flere etniske journalister

DR og Danske Dagblades Forening arbejder sammen om en ny praktikordning, der skal rekruttere kommende journalister blandt etniske minoriteter. Nordisk Journalistcenter starter et uddannelses-projekt "Den etniske redaksjon" med samme mål.

Der er forholdsvis få journalister af fremmed herkomst på de danske medieredaktioner – og det vil Danmarks Radio og flere danske dagblade gerne gøre noget ved.

Ideen er at lave en ny praktikordning gennem Pressens Uddannelsesfond, så etniske unge kan komme i et halvt års forpraktik på elektroniske og trykte medier.

Forslaget kommer fra DR Nyheder og er blevet positivt modtaget af Danske Dagblades Forening og en række dagblade, blandt andre Næstved Tidende, JydskeVestkysten, Aktuelt, Information og Politiken.

"Problemet er ikke, at vi ikke vil ansætte journalister med anden etnisk baggrund. Problemet er, at så få søger ind til faget," siger Lisbeth Knudsen, chef for DR Nyheder.

Hun angiver flere årsager: Mange nydanskere tror, at de løber ind i uoverstigelige barrierer. Andre ser ikke journali-stik som et konkret og dermed attraktivt fag, og blandt nogle er faget upopulært på grund af en negativ mediedækning af flygtninge og indvandrere.

 

15 nye praktikanter
Formålet med det nye medieprojekt er at give 14-16 unge med anden etnisk baggrund mulighed for at afprøve både faget og deres eget talent gennem seks måneders praktik i DR Nyheder eller dagbladene og en måneds grundlæggende undervisning.

"Endnu har vi ikke truffet endelige aftaler, men jeg har bestemt en forventning om, at det kan blive til noget," siger DDF-direktør Ebbe Dahl.

"Der er en positiv holdning over for en voluntørordning, hvor bladene tager en – de store blade måske to – unge med etnisk baggrund ind for at prøve dem af og give dem inspiration til at tage en egentlig journalistuddannelse efterfølgende," siger redaktionschef Jens Linde, der er DR Nyheders ankermand for projektet.

For at komme i betragtning skal de unge mestre skriftligt og mundtligt dansk og gerne have en gymnasial uddannelse eller dokumenteret medie-erfaring.

Økonomien er endnu ikke på plads, hverken med hensyn til forpraktikanternes aflønning eller projektets finansiering. Jens Linde understreger, at vilkårene skal drøftes med blandt andre Dansk Journalistforbund, ligesom parterne skal undersøge muligheder for finansiering via PU-støtte og midler fra fonde under Arbejdsmarkedsstyrelsen.

 

Nordisk projekt
Nordisk Ministerråd besluttede sidst i marts at give 790.000 kr. til et fælles nordisk projekt for rekruttering af etniske journalister.

Bag projektet står Nordisk Journalistcenter, der i samarbejde med DR Nyheder har lavet en rapport om etnisk ligestilling på medieredaktionerne. En undersøgelse dokumenterede, at etniske minoriteter er underrepræsenterede på redaktionerne i Norge, Sverige og Danmark.

Derfor har Nordisk Journalistcenter lavet projektet "Den etniske redaktion", der skal sikre udveksling af nordiske erfaringer med rekruttering, støtte de relevante grund- og efteruddannelser og lave kampagner rettet mod de etniske minoriteter.

"I praksis kan der blive tale om et tæt samarbejde mellem det nordiske projekt og DR Nyheder/DDF-projektet, da de har det samme formål for øje. Netop nu arbejdes der på at finde koordinatorer til projekterne," siger Jens Linde.

0 Kommentarer