FLERE ARBEJDSLØSE

Siden starten af 90’erne har der været fremgang i beskæftigelsen i DJ, men efter de seneste sparerunder med fyringer og fratrædelsesordninger på blandt andet TV 2 og en række dagblade er kurven vendt. DJs A-kasse er nu en af de få arbejdsløshedskasser, hvor arbejdsløsheden stiger. I øjeblikket ligger ledighedsprocenten på 5,4.

Siden starten af 90’erne har der været fremgang i beskæftigelsen i DJ, men efter de seneste sparerunder med fyringer og fratrædelsesordninger på blandt andet TV 2 og en række dagblade er kurven vendt. DJs A-kasse er nu en af de få arbejdsløshedskasser, hvor arbejdsløsheden stiger. I øjeblikket ligger ledighedsprocenten på 5,4.
“Det er mit håb og min forventning, at det vi oplever nu kun er en parentes – og at den positive beskæftigelsesudvikling vender tilbage igen,” sagde formanden for Journalisternes A-kasse, Christian Kierkegaard, i sin beretning på årets delegeretmøde.
Kierkegaards optimisme går blandt andet på, at der i øjeblikket sker en vækst i journalistiske arbejdspladser inden for de nye netmedier, men han gjorde det samtidig klart for delegeretmødeforsamlingen, at det er vigtigt, at der hele tiden tænkes i nye arbejdspladser.
“Når vi skal løse vores arbejdsløshedsproblem, sker det kun ved en fælles indsats fra alle i DJ. Det skal ske i et samvirke mellem den enkelte arbejdsløse, tillidsrepræsentanter og kolleger samt Jobservice,” fortsatte Christian Kierkegaard.
Det fik Ole Riber, ledig i Kreds 1, på talerstolen for at minde tillidsfolkene om de arbejdsløse kolleger.
“Når man kommer i den situation at blive ledig, så hand-ler det ikke kun om kroner og øre, men også om timer. For os kan nogle få timer være afgørende for, om vi ryger ud af dagpengesystemet og over på bistandshjælp. Og det betyder, at nogle må gå fra hus og hjem. Prøv at tænke på, at vi mangler nogle timer – tænk på det ved vikariater og barsel! Samtidig er der kolleger, der fortæller om 60 timers arbejdsuge. Vi er mange, der gerne vil have de timer, sagde Ole Riber.
Ulrik Rosenstand, Kreds 1, mente, forbundet bør se på antallet af studiepladser på journalistuddannelserne.
“Hvor mange vil man uddanne, jeg føler mig uddannet til arbejdsløshed. Det undrer mig, at man ikke ser på, hvor mange, der kan opsluges. På Filmskolen optages der for eksempel kun 6 elever hvert andet år,” sagde Ulrik Rosenstand.
Tidligere formand for Pressefotografforbundet, Hans Otto, sluttede debatten om beskæftigelse af med en opfordring til hovedbestyrelsen.
“200 freelance-fotografer er selvstændige erhvervsdrivende, og de kan ikke få supplerende dagpenge i A-kassen, og jeg vil opfordre forbundsledelsen til at snakke med arbejdsministeren. Det er vigtigt at tage hul på den diskussion,” sagde Hans Otto.

0 Kommentarer