Trivsel

Flensborg Avis fyrer chefredaktør

En yderst kritisk trivselsrapport får nu konsekvenser for den øverste ledelse på Flensborg Avis, som modtager millionstøtte fra den danske stat

Efter knap 10 år som chefredaktør og administrerende direktør for Flensborg Avis er Jørgen Møllekær nu fortid på avisen for det danske mindretal i Sydslesvig.

Det oplyser tilsynsrådet på Flensborg Avis i en pressemeddelelse.

Det sker i forlængelse af en artikel i Journalisten i april, hvor vi på baggrund af indsigt i en trivselsmåling kunne fortælle, at der har været stor mistrivsel på avisen, som modtager store millionbeløb i støtte fra den danske stat.

Her fremgik det blandt andet af trivselsmålingen, at redaktionens forhold til den redaktionelle ledelse på alle punkter scorede under gennemsnittet.

Ophæves med det samme

I pressemeddelelsen begrundes afskedigelsen af Jørgen Møllekær med et ønske om en ny strategi på avisen ”sammen med interne forhold på avisen.”

Og derfor har avisens tilsynsråd besluttet, at man ikke vil forlænge chefredaktørens kontrakt, som egentlig udløber 30. november, men efter gensidig aftale ophæves ved udgangen af juni.

”Tilsynsrådet beklager den opståede situation, men set ind i fremtiden er det vigtigt, at Flensborg Avis står styrket på alle områder, og det gælder ikke mindst for ledelsen på avisen,” udtaler Anders Jessen, formand for Flensborg Avis’ tilsynsråd, i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen nævner Anders Jessen selv den trivselsundersøgelse, som Journalisten skrev om i april, og at der altid skal herske gode trivsels- og arbejdsforhold på avisen:

”For at sikre det er det tilsynsrådets ønske med ændringen at styrke den daglige ledelse,” siger Anders Jessen videre.

Fortrøstningsfulde for fremtiden

Indtil videre bliver redaktionschef Søren Munch konstitueret som midlertidig ansvarshavende chefredaktør, men avisen vil efter en generalforsamling på fredag opslå den nu ledige chefredaktørstilling.

I pressemeddelelsen takker tilsynsrådet Jørgen Møllekær for samarbejdet, og tilføjer:

”Vi er dog meget fortrøstningsfulde for avisens daglige virke i forhold til den nye midlertidige ledelsesbemanding på avisen,” lyder det fra Anders Jessen.

Et tilsynsråd er en form for kontrolorgan i tyske virksomheder, der har til opgave at holde øje med, at en direktion passer opgaverne i virksomheden efter hensigten.

Dansksprogede Flensborg Avis er formelt set en tysk virksomhed, der agerer under tysk lovgivning, men mediet modtager hvert år et millionbeløb i produktionsstøtte fra den danske stat. I år lyder tilsagnet på lige over 3,6 millioner kroner i mediestøtte. Hvert år modtager avisen også et større tilskud fra den danske stat via Sydslesvigudvalget. I 2022 lød beløbet på 28 millioner kroner.

0 Kommentarer