search

Fleksjob punkteret for DJ-medlemmer

Regeringens udspil til reform på fleksjobområdet fjerner både fleksibiliteten og helt centrale muligheder for mange DJ-medlemmer, der har brug for at blive på arbejdsmarkedet med et job, der giver mening.

Regeringens udspil til reform på fleksjobområdet fjerner både fleksibiliteten og helt centrale muligheder for mange DJ-medlemmer, der har brug for at blive på arbejdsmarkedet med et job, der giver mening.Hele ideen bag fleksjobordningen var jo, at mennesker med varige lidelser kunne blive i job til overenskomstmæssig løn og pension. Nu risikerer vi at lade dem i stikken, fordi regeringens udspil til en reform af fleksjob indeholder en række radikale omlægninger af tilskudsmuligheder og varighed for fleksjobordningen samt en afskaffelse af muligheden for at få fleksjob i egen virksomhed.

I reformudspillet lægges der op til en væsentlig forringelse af indtægtsgrundlaget for fleksjobbere. Helt konkret, vil en fleksjobber, der i dag tjener 40.000 kroner med reformen miste minimum 13.700 kroner.

En stor del af DJs medlemmer arbejder som freelancere og selvstændige, og det fortsætter de med at gøre, når de visiteres til fleksjob. Den mulighed afskaffer regeringen, fordi det anses for at være administrativt besværligt. Det rammer DJs medlemmer særlig hårdt. Det bør da også være systemet, der skal indrette sig efter de intentioner, der er i en lov og ikke omvendt.

Regeringen vil gerne tilskynde folk til at påtage sig stadig flere arbejdstimer. Men flere af de medlemmer på fleksjob, vi i DJ møder, er ramt af lidelser som muskelsvind og svære depressioner. Det er svært at forestille sig, hvordan økonomiske incitamenter skal få dem op i arbejdstimer.

Når vi taler med vores ledige fleksjob-medlemmer erfarer både de og vi desuden, at det i praksis viser sig at være endog meget vanskeligere at finde beskæftigelse, når der er en række skånehensyn. Præmissen i regeringens foreslåede ændringer synes at være en næsten ligestilling mellem arbejdsløse og fleksjobbere, og det giver ingen mening.

Disse forringelser risikerer at punktere de positive elementer i udspillet, hvor der lægges vægt på, at ledige fleksjobbere skal have samme aktive indsats som andre ledige, ligesom det kan være positivt, at ledige fleksjobbere tilskyndes til at forblive i a-kasse regi, og dermed kan nyde godt af den branchespecifikke rådgivning a-kassen kan yde.

Vi vil i DJ nøje følge udviklingen af fleksjobordningen og opfordrer alle parter til at tage udgangspunkt i hele ideen bag ordningen. Tag udgangspunkt i de mennesker, der har brug for ordningen frem for administrationen af den og en mistro til udnyttelsen af den.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen