FLASKEDRENGSLØN TIL STUDERENDE

Undersøgelse på Journalisthøjskolen viser, at tre ud af fire studerende på anden-del af uddannelsen har journalistisk arbejde ved siden af, og at de får helt ned til 50 kroner i timen.

Undersøgelse på Journalisthøjskolen viser, at tre ud af fire studerende på anden-del af uddannelsen har journalistisk arbejde ved siden af, og at de får helt ned til 50 kroner i timen.

• En undersøgelse, som Kredsen af Journaliststuderende (KaJ) i Århus har gennemført blandt 253 andendels-studerende på Journalisthøjskolen viser, at tre ud af fire bijobber, mens de læser. Det journalistiske bijobberi sker for lønninger helt ned til 50 kroner i timen – før skat, og drejer sig ikke kun om artikler, der bliver solgt. De studerende indgår også i vagtskemaer og vikariater. Blandt andet på den baggrund vil KaJ til delegeretmødet i april stille forslag om at afskaffe bijob-reglen i forbundets love, der forbyder bijobberi. »De studerende er for dårlige til at forhandle ordentlige vilkår hjem, og bijob er i øjeblikket et gråt område, hvor de studerende ikke tør søge vejledning hos tillidsmænd eller forbund, fordi bijobberi er forbudt. Derfor får de løn ned til flaskedrengsniveau, hvilket må siges at være rystende,« siger Søren Verup, formand for KaJ. Ved at slette bijob-reglen fra forbundets love og i stedet overføre den til handlingsprogrammet kan tillidsmænd rundt om på arbejdspladserne bedre rådgive de studerende. »Vi vil have bijobberiet ud i lyset. Og der er klart behov for vejledning, for den gråzone, der eksisterer nu, er det kun arbejdsgiverne, der nyder godt af. Derfor håber vi meget på, at forslaget bliver vedtaget,« siger Søren Verup. Formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård er ikke direkte afvisende over for forslaget, men ser også en pointe i at fastholde bijobreglen. »I en tid som nu, hvor arbejdsløsheden stiger for journalister, er det vigtigt med nogle færdselsregler. Og bijobreglen er til for at forhindre, at nogen tager arbejde, som de arbejdsløse lige så godt kunne lave. Jeg vil i stedet opfordre tillidsmænd til at gøre mere ud af at sikre, at alle får den betaling, de skal, så det ikke er billigere at bruge de studerende.« I øjeblikket forhandler Journalistforbundet om en ny overenskomst med dagbladene og et af de punkter, forbundet kæmper for, er, at tillidsmænd skal have indsigt i alle kontrakter. På den måde mener Mogens Blicher Bjerregård, at problemet vil kunne imødegås. »Så vil tillidsmændene vide, hvad der foregår og også sikre, at alle får den pris, som de skal have.« De studerende bijobber ikke kun for at tjene penge, viser KaJ’s undersøgelse. Hver tredje for at bevare kontakten til arbejdsmarkedet, ligesom flere betragter arbejdet som et supplement til skolens undervisning. Der er ikke lavet et gennemsnit for de studerendes lønninger, men enkelte studerende får op til 500 kroner i timen. Flertallet ligger dog betydeligt under det niveau.

0 Kommentarer