search

Fjern barriererne, så skaber vi væksten

Mærkværdigt og dybt problematisk, at lovgivningen ikke kan håndtere arbejdsmarkedet for de 62.000 danskere, der er selvstændige, men som også har lønmodtagerbeskæftigelse

Der er ifølge beskæftigelsesministeriets egne tal 62.000 danskere, der er selvstændige, men som også har lønmodtagerbeskæftigelse. Derfor er helt mærkværkeligt og dybt problematisk, at lovgivningen ikke kan håndtere arbejdsmarkedet for disse mennesker.

Det fleksible arbejdsmarked som disse freelancere er en vigtig del af har igennem en årrække været i hastig vækst, som del af udviklingen på et arbejdsmarked i hastig forandring. Virkeligheden har derfor overhalet beskæftigelseslovgivningen, der meget kontant bygger på, at man enten er lønmodtager eller selvstændig og dermed eventuelt arbejdsgiver.

I DJ oplever vi, at et stigende antal medlemmer, især de mere end 3000, der er freelancere, gerne bidrager til skabe job. Ikke bare til sig selv, men til mange flere, fordi nye initiativer ofte genererer flere nye job. Nogle arbejder i partnerskaber, andre danner kooperativer, og nogle hyrer i korte perioder andre freelancere ind til at løse presserende opgaver. Alt sammen er det med til at skabe de job, samfundet og vi alle sammen har så hårdt brug for.

Hertil kommer den tendens, at ansatte i gode faste job får lyst til at skabe nyt. Det gælder inden for mange brancher. Det er i alles interesse, at både de berørte virksomheder og lovgivningen sørger for vilkår, der gør det attraktivt at kombinere et fast job med en selvstændig virksomhed, hvor man skaber sig en kombinationsstilling i en overgangsperiode.

Sådan er virkeligheden bare ikke længere. Arbejdsmarkedet er blevet langt mere komplekst, og især freelancere støder gang på gang på en lovgivning, der slet ikke passer ind i deres arbejdsliv. Alene den kendsgerning, at nogle freelancere hos den ene arbejdsgiver får udbetalt honorar, der er fradraget A-skat, mens de den næste dag skal aflevere faktura og får deres honorar udbetalt som B-indkomst. Det kan den øvrige lovgivning om sygedagpenge, ledighed og barsel slet ikke finde ud af, og så bliver de hårdt straffet i de samme systemer.

Derfor er det helt afgørende, at regler og bekendtgørelser ændres, så de konkret forholder sig til, hvad den pågældende lovgivning betyder for de stadig flere borgere, der hverken er ansatte, virksomheder eller ledige for den sags skyld, men simpelthen arbejder og får forskellige indkomstformer.. Et eksempel er den særlige barselsudligning, som nu også kommer til at gælde for selvstændige. Det er et skridt i den rigtige retning, men desværre har politikerne ikke haft modet til at få ordningen til at gælde alle. Det er nemlig ikke nok, at den gælder for ansatte og selvstændige. Den skal også gælde de mange freelancere, der på andre måder stykker deres beskæftigelse sammen. Hvorfor skal de holdes udenfor?

Jamen, kan de da ikke bare indordne sig og blive ansatte eller selvstændige, kunne man spørge. Svaret er nej, især hvis vi vil have nye ideer til at blomstre, hvis vi vil have innovation i Danmark, hvis vi vil fremme jobskabelse i det hele taget, det kræver kreativitet. Og det er den, politikerne skal have mod til at give os plads til.

DJ har givet en række bud på løsninger, og egentlig er flere af dem enkle: Nemlig at alle indtægtskilder uanset skattemæssig status tæller med, når der skal opgøres økonomiske tab ved sygemelding, barsel og ledighed. Det ville være en lettelse for mange. Et andet bud er, at bestemmelserne om uafbrudt beskæftigelse tolkes bredere, så reglerne kan rumme, at timetal og indkomst varierer fra uge til uge.

Vi har flere gange foreslået et andet sikkerhedsnet end dagpengene for iværksættere. Det kunne for eksempel være en iværksætteydelse med flere trin i nedtrapning af ydelsen over 1-2 år i takt med øget beskæftigelse. For at sikre substans i sådan en ordning, kunne der indføres screening af ansøgere til den.

Regeringen kunne også skele til svensk lovgivning, som er indrettet til at kunne håndtere kombinatørerne, der på vej mod selvstændig virksomhed både er deltids lønmodtager og deltids freelancer eller selvstændig.

Et af de nye initiativer herhjemme, der peger i den retning, er forsøget med 40 dimittender som iværksættere, hvor de får et tilskud til at komme i gang. Det er helt nødvendigt, at der ligger en screening af deltagerne forud. Det er derfor også mit håb, at dette forsøg kan blive begyndelsen til, at vi ser en udrulning af ændrede love og bekendtgørelser, så både dimittender, fastansatte og nuværende freelancere i højere grad tør springe ud i at skabe deres eget job, for så skaber de nemlig også beskæftigelse til de mange, der i dag er uden arbejde. Fjern barriererne, så skaber vi væksten.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen