Fire forklaringer på hvorfor Facebook vil præge valget

Facebook og Twitter kommer til at spille en større rolle end ved tidligere valg, fordi sociale medier er blevet så udbredte.

Facebook og Twitter kommer til at spille en større rolle end ved tidligere valg, fordi sociale medier er blevet så udbredte.


Sociale medier som Facebook og Twitter er i dag så udbredte, at de er blevet en magtfaktor, som både folketingskandidater og medier skal tage alvorligt. Det skriver Lars Holmgaard Christensen, forskningschef i nye medier på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i en kommentar i dag.

»Vi kan slå fast, at ved dette folketingsvalg er de sociale medier og Facebook meget betydningsfulde for politikere, men også for nyhedsmedierne og vælgerbefolkningen, som er til stede i de sociale medier.«

Han giver fire forklaringer på, at sociale medier vil spille en større rolle i denne valgkamp.

1. For det første er Facebook og Twitter blevet markant mere populære og integrerede i almindelig mediebrug. De sociale medier indgår altså i det totale medieforbrug og er en vigtig indgangs- og underholdningskanal for mange i forhold til politiske budskaber og en aktiv medieoplevelse.

2. For det andet har marketings- og kommunikationsprofessionelle siden 2007 arbejdet strategisk i forhold til at bruge de sociale medier effektivt og engagerende. Om end der stadig er eksperimenterende tiltag, så har det en betydning, at der nu er strategiske værktøjer tilgængelig, når politikere vil kommunikere og skabe relationer på Facebook og i de sociale medier.

3. For det tredje så er de traditionelle nyhedsmediers opmærksomhed mod og brug af Facebook steget markant siden sidste valg. De traditionelle nyhedsmedier er til stede på de sociale medier, laver historier fra de sociale medier og følger kandidater på bl.a. Facebook og Twitter. Det har en betydning, at politikernes kommunikationsrådgivere og journalister leger med teknologiske muligheder i de sociale medier. Det skaber en ny type intensitet i medieoplevelsen og etablerer nye relationer og indgange til det politiske kommunikationsrum – om end en ofte underholdende indgang

4. For det fjerde så får brugeren en forstærket oplevelse af valgkampen ved at bruge de sociale medier. På Facebook får brugeren en mulighed for at reagere på budskaber, som kan være leveret fra forskellige nyhedskilder. Disse reaktioner er samtidig med til at bekræfte vedkommendes tilslutning til en kandidat og bliver derfor centralt i forhold til at fremvise politiske sympatier over for vennerne og andre, som har adgang til de kommentarer, vedkommende skriver på forskellige Facebook-sider.

En undersøgelse lavet af Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM) efter folketingsvalget i 2007 viste, at kun fem procent af vælgerne havde deltaget i valgkampen på MySpace, Facebook eller YouTube.

0 Kommentarer