Finesser i Photoshop

 

 

Inden for digital billedbehandling er det Photoshop, som er det gængse arbejdsredskab. Photoshop er et halvtone maleprogram, som giver uanede muligheder for den kreative udtryksform.

Når du har lært programmets udtryksformer, vil du opdage, at det kunne være rart at rationalisere de processer, du ofte udfører.

Photoshop åbner mulighed for at udføre mange arbejdsprocesser som en indspillet handling/action. Derfor vil jeg give en enkel forklaring på en tilsyneladende indviklet proces.

Menuord i Photoshop 7.0 beskrives med stort f.eks. Rediger.

Udgår du fra et filhierarki, skriver jeg f.eks. således: Rediger – Transformer – Skalér.

 

Et forslag til en handling
Jeg kunne godt tænke mig en handling, som kunne ændre opløsning, lysne skygger og til slut tilføre billedet skarphedsforbedring (USM). Jeg vil gøre handlingen således, at jeg kan have fuld kontrol over korrektionerne selv med forskellig størrelse og opløsning:

A. Ændre billedets opløsning til 300 Ppi

B. Gå i Vælg – Farveområde – Skygger (Fra rullemenuen øverst i Farveområde).

C. Vælg – Udtynding (15 pixels).

D. Billede – Juster – Kurver (Lysner skygger).

E. Billede – Juster – Farvetone/mætning (For at dæmpe øget farve som følge af ovenstående).

F. Vælg – Fravælg (For at fjerne aktiv område).

G. Filter – Skarpere – Uskarp maskning (Med overdreven styrke).

H. Rediger – Udton Uskarp maskning (For at nedtone ovenævnte).

I punkt C, D og H ønsker jeg, at dialogboksen åbner, så jeg kan justere individuelt, fordi billederne kan være lidt forskellige. Samtidig ønsker jeg efter punkt E en meddelelsesboks, som gør opmærksom på, om der skal korrigeres for specielle farvefejl.

Således begynder du:
Først (1) skal der oprettes en Mappe/Sæt. (Den kan indeholde flere handlinger.)
I mappen Handlinger vælges fra rullemenuen øverst til højre Ny handling. Denne mappe giver jeg navnet Billedkorrektion.

Derefter (2) skal der oprettes en ny Handling, som er den korrektion, jeg vil udføre på billedet, og som jeg ønsker automatiseret. Denne kalder jeg "Lysne skygger".
I dialogboksen kan jeg også lægge min handling på en funktionstast f.eks. F8, og jeg kan tildele en farve, hvis jeg senere vil ændre min handlingsoversigt til Knaptilstand.

 

Så trykkes på "Indspil". Nu starter optagefunktionen!

Nu udfører jeg i Photoshop korrektionerne fra A til H.

Til slut trykkes på stopknappen!

Den udførte korrektion er nu indspillet som en Handling og kan udføres på et nyt åbent billede ved at markere linien med den ønskede korrektion og trykke på afspilknappen.

 

Den indspillede Handling kan åbnes og lukkes ved at klikke på den lille trekant.
Med fluebenene yderst til venstre kan de enkelte liner slåes til eller fra.

Klikkes i den firkantede boks, markeres det, at du ønsker dialogboksen åben, når handlingen kører. Det giver mulighed for at justere individuelt. Skal en Handling køre fra start til slut uden ophold, skal ingen af disse firkanter være markeret.

Der kan også tilføjes et stop med en tekst om det, der skal foretages manuelt på billedet.

Krydses fluebenet i "Tillad at fortsætte", fortsætter handlingen direkte efter valg, ellers skal du trykke på afspil igen.

Der kan også indsættes et menupunkt f.eks. Skaler.

 

For yderligere at rationalisere arbejdsgangen kan du på skrivebordet lægge et ikon eller et såkaldt Slipværktøj/Droplet. Trækker du herefter et billede eller en mappe hen på ikonet, åbner Photoshop automatisk, og handlinger køres umiddelbart igennem.

Funktionen indstilles således: Filer – Automatiser – Opret Slipværktøj/Droplet. Øverst vælges hvor du vil gemme Slip-værktøjet og med hvilket navn. Vælg, hvilken Handling du vil afspille.
Afkrydsningsboksene betyder:

Tilsidesæt handling "Åbn' kommandoer"

Hvis dine billeder skal åbnes og gemmes i samme mappe, kan du inkludere en Åbn og Gem kommando i din Handling. I dette tilfælde skal du fraklikke "Tilsidesæt handling "Åbn" – kommandoer" og "Tilsidesæt "Gem som" kommandoer i Handlinger.

Medtag alle undermapper. Inkluderer alle de mapper, som ligger i den mappe, du vælger.

Undertryk advarsler om farveprofiler. Er boksen ikke afkrydset, stopper handlingen, og dialogboksen for valg af farverum popper op. Er boksen ikke tilkrydset, beholdes de enkelte billeders eget farverum.
Tilsidesæt "Gem som" kommandoer i Handlinger. Frakobler, hvis din Handling er afsluttet med Gem som i en bestemt mappe.

 

Med Filnavngivning er det muligt at give billederne "personlige" filnavne eller tilføje nummerserier m.m. Filendelsen kan også vælges med stort, så det er lettere at kontrollere, at de endelige billeder har været igennem en handling.
Mål. Her skal du vælge/oprette den mappe, som de færdige billeder skal arkiveres i. Du kan også vælge, at de korrigerede billeder fra en mappe lægges på skrivebordet, eller at de eksisterende billeder overskrives.

Nederst i Menuen er det muligt at oprette en mappe til billeder, som af en eller anden grund ikke kan køre korrekt igennem den valgte handling. Disse stopper således ikke kørslen af en Handling på mange billeder.

 

Her er nogle forslag til en handling med dine egne favoritkørsler.

1. File – File info. Skriv dine navneoplysninger, adresse, og hjemmeside. Lav som Slipværktøj. Det er nu enkelt at indbygge personoplysninger i alle dine billeder.

2. Billed – Billedstørrelse. Her kan du ændre alle billeder til 300 Ppi.

3. Billed – Billedstørrelse: Her kan du ændre alle billeder til 72 Ppi. Og f.eks en bredde på 800 pixels eller højde på 600 pixels. Filter – Skarpere – Uskarp afmaskning. Gem som jpg til omkring 40 Kb. Du har nu perfekte billeder til at sende på nettet med e-mails.

Vagn-Ebbe Kier, pressefotograf og rådgiver i digital billedbehandling og workflow. Han har titel af ACE, Adobe Certificeret Expert Photoshop og er medlem af NAPP, National Association of Photoshop Professionals. Kier har konstrueret digitalstyret lyskoncept for Martin gruppen.

0 Kommentarer