Filosof: Nyheder skader dig

Mange nyheder spiller på ubegrundet angst og er overflødige for læserne, mener filosof. Hun har analyseret B.T.s og Politikens dækning af svineinfluenzaen og mener, at tendensen ødelægger danskerne som mennesker.

Mange nyheder spiller på ubegrundet angst og er overflødige for læserne, mener filosof. Hun har analyseret B.T.s og Politikens dækning af svineinfluenzaen og mener, at tendensen ødelægger danskerne som mennesker.

Medieforskere taler om, at sensationer og salgstal er en trussel imod demokratiet. Men ifølge Louise Crandal, cand.mag. i journalistik og filosofi, er nyhedsmedierne måske en endnu større trussel på det rent eksistentielle plan.

Medierne forstyrrer simpelthen den proces, hvor vi forholder os til os selv og andre for at forme vores egen identitet.

Det skriver hun under overskriften »De danske nyhedsmedier er en trussel mod mennesket«, i Kristeligt Dagblad onsdag.

Louise Crandal tager udgangspunkt i en indholdsanalyse af Politikens og B.T.s dækning af svineinfluenzaen. Som eksempel bruger hun B.T.s spiseseddel »Et nys er nok. Svineinfluenza – 15.000 danskere kan dø«.

»Teksten på B.T.s spiseseddel dækker over et hypotetisk scenarium baseret på avisens egne spekulationer, men sælger givetvis aviser, fordi den rammer et ømt punkt i det menneskelige sind – angst,« skriver Louise Crandal.

Ifølge Louise Crandal viser indholdsanalysen, at kun 12 procent af artiklerne i begge aviser om svineinfluenzaen lever op til nyhedskriteriet "væsentlighed", fordi de handlede om sygdommens reelle og mulige betydning for danskerne.

»For at nå ud til læserne benyttede både Politiken og i særdeleshed B.T. sig af sensationelle overskrifter, hypotetiske vinklinger samt en dækning, der i sit store omfang var ude af proportioner med emnets relevans for danske læsere,« skriver hun.

Problemet er, at danskerne bliver vildledte af den massive nyhedsstrøm, som de tror er vigtig for dem, men som ikke er det.

»Mens mange artikler kan betegnes som overflødige ud fra et perspektiv med modtageren som samfundsborger, kan de på det eksistentielle plan betegnes som destruktive. De forstyrrer, optager vores tid, gør os urolige og foranlediger os til at tro, at vi beskæftiger os med noget væsentligt,« skriver Louise Crandal.

I sidste ende gør nyhederne det altså sværere for os at udvikle os til 'gode mennesker'. Kronikøren henter blandt andet skyts hos den danske filosof Søren Kierkegaard. Han beskriver, hvordan mennesket starter livet uden at kende sig selv – og skal finde ud af at blive menneske ved at skue indad og kigge på andre individer. Men den proces bliver ødelagt af nyhedsmedierne, der stjæler vores opmærksomhed med noget, der er uvæsentligt for os.

»Menneskets naturlige vægring mod at vende sig indad, kan medierne ikke klandres for, men menneskets mulighed for og vilje til at blive sig selv og lære sig selv at kende udfordres i den grad af nyhedsmedierne,« mener Louise Crandal.

0 Kommentarer