Fik aktindsigt i Facebook-mail

To svenske journalister fra Sydsvenskan brugte aktindsigt i en privat Facebook-korrespondance til at afsløre, at en politiker hjalp en slægtning med praktikplads i kommunen. I Danmark kan der også være aktindsigt i privat Facebook-korrespondance  

Det kan være gevinst ved at udvide din næste aktindsigtsanmodning til at inkludere Facebook. I dag kan den svenske avis Sydsvenskan afsløre, at jobchefer i Malmø Kommune har følt sig presset af byrådspolitikere til at ansætte deres venner og slægtninge. En del af dokumentationen er skærmbilleder af en privat Facebook-korrespondance mellem en chef for et jobcenter og en politiker.

Artiklen er skrevet af journalisterne Jens Mikkelsen og Olof Westerberg. Jens Mikkelsen forklarer til Journalisten, at de havde fået flere tip om, at politikere i Malmö Kommune havde forsøgt at få venner og slægtninge ansat i kommunens projekt Jobb Malmö, som skal hjælpe de svageste arbejdsløse med at komme i job. Et af tippene handlede om, at socialdemokraten Andreas Schönström, der for nylig er blevet valgt til den svenske pendant til viceborgmester i Malmö, havde hjulpet sin slægtning. De to journalister konfronterede den jobansvarlige, Saida Sokovic:

»Hun bekræftede til vores overraskelse, at det var sandt. Da vi spurgte ind til, hvilken type kontakt de havde haft, fortalte hun, at det var over Facebook, og så bad vi om aktindsigt,« fortæller Jens Mikkelsen til Journalisten.

De fik aktindsigten, fordi der er aktindsigt i korrespondance, der er forbundet med en embedsmands offentlige virke, selv om det er foregået i privat regi, fortæller Jens Mikkelsen.

Af aktindsigten fremgår det, at Saida Sokovic blev kontaktet af Andreas Schönströms slægtning og gode ven. Her præsenterede slægtningen sin relation til Schönström og spurgte, om han kunne komme i praktik. Saida Sokovic skriver så til Schönström på Facebook og spørger, om den påståede relation er sand, hvilket Schönström bekræfter, hvorefter slægtningen får praktik.

»Selv om Schönström skriver, at der ikke er noget pres, så fremgår det af korrespondancen, at Sokovic følte en form for pres,« siger Jens Mikkelsen.

Schönström forklarer til Sydsvenskan, at han ikke kan se noget galt i at henvise sin slægtning til den personaleansvarlige.

I Danmark er der ikke aktindsigt i sager, der handler om ansættelse, men derudover gælder de samme principper om aktindsigt i private Facebook-korrepondancer, fortæller Oluf Jørgensen, der underviser i brug af aktindsigt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

»Hvis for eksempel en kommunaldirektør bliver kontaktet på Facebook angående en mulig leverance af noget byggemateriale, ville det være en sag, der vedrører hans job i kommunen, og så ville der være aktindsigt i den. Det samme gælder, hvis det skete via en privat mailkonto,« fortæller Oluf Jørgensen.

Han kender ikke til nogen sager om aktindsigt i Facebook i Danmark. Han fortæller, at det i første omgang ville være kommunen og borgmesteren, der havde ansvaret for at svare korrekt på en anmodning om aktindsigt i en kommunaldirektørs private Facebook-konto. En eventuel klage ville blive behandlet af Statsforvaltningen, som er statens tilsyn med kommunerne.

»Men der skulle nok være det, som politiet kaldet begrundet mistanke, før man kræver adgang til ansattes private Facebook-konti,« siger Oluf Jørgensen.

0 Kommentarer