FF08: Forum for the usual suspects

På Fagligt Forum er der kun adgang for delegerede. Det er med til at holde deltagerantallet nede. For meget tillidsmandsstævne og for lidt fællesbegivenhed, lyder vurderingen.

På Fagligt Forum er der kun adgang for delegerede. Det er med til at holde deltagerantallet nede. For meget tillidsmandsstævne og for lidt fællesbegivenhed, lyder vurderingen.

De er her alle sammen. Journalistforbundets ledelse, hovedbestyrelsen, kredsformændene og tillidsrepræsentanterne. Men hvor er alle de helt almindelige medlemmer af Dansk Journalistforbund, der plejer at komme til FagFestival?
På Fagligt Forum 08 er der kun 225 deltagere, selv om der er plads til 400 delegerede. Sammenlignet med de 1.400 deltagere til FagFestival er tallet lavt. Og dem der er her, er DJs usual suspects.

Spørger man medlem af hovedbestyrelsen Lars Stadsholdt, er det for besværligt at få adgang til Fagligt Forum. For at kunne deltage skal man vælges som delegeret i medarbejderforeningerne, kredsene eller specialgrupper.
»Det er for svært at komme med, og derfor kommer Fagligt Forum til at minde for meget om et tillidsmandsstævne,« siger Lars Stadsholdt.
Reglerne for valg til Fagligt Forum er beskrevet i DJs forbundslove. De er så komplicerede, at DJ har lavet en pjece på syv tætskrevne sider.

Lars Stadsholdt ved ikke, om der burde være adgang for alle som på FagFestival. Men man burde åbne dørene mere.
»Der sidder folk på masser af arbejdspladser, som brænder inde med idéer, der ikke kommer frem,« mener Lars Stadsholdt.

Steffen Lilmoes, fællestillidsmand i Det Berlingske Officin, siger, at det er ikke tilfældigt, at Fagligt Forum kaldes Det Lille Delegeretmøde.
»Vi er 180 stamgæster – tillidsrepræsentanterne, stedfortrædere, kasserere og nogle få andre interesserede,« siger han.
Han kunne godt tænke sig, at flere, gerne yngre medlemmer, var med til at præge forbundets fagpolitiske strategi.
»Det ville være fint, hvis der kom et andet input end det, vi stamgæster kommer med,« siger han.

0 Kommentarer