Festivalunderskud kendt i en måned af DJ-ledelse

Det har vakt vrede i hovedbestyrelsen, at der skulle gå over en måned fra DJ's ledelse vidste, at Fagfestival 08 gav et underskud på 700.000 kroner, til oplysningerne blev givet videre. Underskuddet er ikke med i den skriftlige beretning, men vil til gengæld blive nævnt i den mundtlige på delegeretmødet i morgen.

Det har vakt vrede i hovedbestyrelsen, at der skulle gå over en måned fra DJ's ledelse vidste, at Fagfestival 08 gav et underskud på 700.000 kroner, til oplysningerne blev givet videre. Underskuddet er ikke med i den skriftlige beretning, men vil til gengæld blive nævnt i den mundtlige på delegeretmødet i morgen.

10. februar 2009 kunne DJ's informationschef Esben Ørberg definitivt konstatere, at publikumssuccesen Fagfestival 08 blev en dundrende økonomisk fiasko. Han gav øjeblikkeligt beskeden om et overforbrug på næsten 700.000 kroner videre til næstformand Fred Jacobsen og formand Mogens Blicher Bjerregård.
»Jeg orienterede ledelsen i samme minut jeg modtog regnskabet fra økonomiafdelingen. Det var den 10. februar,« forklarer Esben Ørberg til Journalisten.dk.

Formand og næstformand drøftede sagen – men i stedet for øjeblikkeligt at gå videre til DJ's øverste organ, hovedbestyrelsen, valgte DJ's top at indlede en intern sagsbehandling i forretningsudvalget.

Det forløb kalder på kritik fra medlemmer af hovedbestyrelsen.
»At forbundsledelsen ikke omgående orienterer hovedbestyrelsen, kan da godt efterlade det indtryk, at de måske ikke helt har forstået betydningen af denne skandale,« siger Rene Simmel.

Den valgte fremgangsmåde betyder, at oplysningerne om overforbruget på festivallen ikke er nævnt med ét ord i den skriftlige beretning, der fremlægges for de delegerede på årets delegeretmøde, der er DJ's øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen godkendte nemlig beretningen allerede 26. februar – på et tidspunkt, hvor DJ's ledelse kendte underskuddet, men hvor hovedbestyrelsen endnu kun kendte den meget positive deltagerevaluering af festivalen.

Det fremhæves i DJ's love, at der på "delegeretmødet aflægges beretning og regnskab for den forløbne periode". Medlem af hovedbestyrelsen Morten Uhrenholdt mener, at det er en alvorlig mangel i den skriftlige beretning, at den ikke indeholder konklusionen om, at fagfestivalen skal tænkes helt forfra på grund af den økonomiske nedtur.
»Men jeg har intet belæg for at påstå, at der skulle være et politisk motiv om at holde oplysningerne ude af beretningen. Det kan lige så godt være almindeligt sjusk,« påpeger Morten Uhrenholdt.

Næstformand Fred Jacobsen har som formand for Fagfestval 08 det overordnede ansvar for økonomien i festivalen.
»Der er ikke tale om, at vi har været strategiske og sørget for, at den dårlige økonomi i Fagfestival 08 ikke kom med i beretningen,« siger han.

»Vi beslutter at tage sagen i forretningsudvalget først og foreslå, at vi tager en grundig sagsbehandling og præsenterer sagen for hovedbestyrelsen 11. marts som planlagt.«

Samme dag placerer DJ historien på forbundets hjemmeside.
– I havde muligheden for at give hovedbestyrelserne tallene så tidligt, at oplysningerne om de 700.000 kunne komme med i den skriftlige beretning. Kan du godt forstå, det vækker kritik, at I ikke gjorde det?
»Det er rigtigt, at vi kunne have nået at få det med i den skriftlige beretning. Og jeg kan godt forstå, at det vækker kritik, at hovedbestyrelsen ikke blev orienteret før, men vi har bare handlet, som vi plejer at gøre,« forklarer Fred Jacobsen.

Formand Mogens Blicher Bjerregård oplyser, at økonomien omkring Fagfestival vil indgå i hans mundtlige beretning.

Danmarks største mediefestival vender tilbage i 2010 – med langt større fokus på bundlinjen.
Det har DJ's hovedbestyrelse besluttet.

0 Kommentarer