Festival for alle pengene

  ØKONOMI. FagFestivalen var dyr for både Dansk Journalistforbund (DJ) og deltagerne.Deltagerne først.Fagfesten i Filmbyen kostede ifølge Journalistforbundet i snit 1.000 kroner per deltager. Men der var stor forskel på prisen fra deltager til deltager. En studerende, der endnu ikke har været i praktik, skulle betale 1.800 kroner plus 200 kroner for middagen søndag aften, mens de fleste fastansatte slap med 800 kroner plus middagen, fordi de får tilskud fra Ophavsretsfonden og Pressens Uddannelsesfond.

 

 

ØKONOMI. FagFestivalen var dyr for både Dansk Journalistforbund (DJ) og deltagerne.

Deltagerne først.

Fagfesten i Filmbyen kostede ifølge Journalistforbundet i snit 1.000 kroner per deltager. Men der var stor forskel på prisen fra deltager til deltager. En studerende, der endnu ikke har været i praktik, skulle betale 1.800 kroner plus 200 kroner for middagen søndag aften, mens de fleste fastansatte slap med 800 kroner plus middagen, fordi de får tilskud fra Ophavsretsfonden og Pressens Uddannelsesfond.

Ud over penge til entrébilletten – et festival-armbånd – skulle de udenbys medlemmer bekoste overnatning og rejse. Taxavognmændene har næppe heller klaget over, at festen lå ti fugleflugts-kilometer fra Københavns centrum og små halvanden kilometer fra Avedøre Station – uden slinger, vel at mærke.

Til sammenligning kostede FagFestivalen i 2002 på Hotel Nyborg Strand 300 kroner for alle – inklusiv overnatning og forplejning, men dog uden rejse og taxa. Det lave deltagergebyr dengang skyldtes, at pengene fra Ophavsretsfonden kom alle til gavn – også studerende, kommunikationsfolk og andre, som ellers ikke har andele i fonden.

DJ har også grebet dybt i den fælles pengekasse til dette års FagFestival. Alt i alt har fagfesten i Filmbyen kostet forbundet – med det forbehold at regnskabet endnu ikke er lavet færdigt – 600.000 kroner. Det er en halv million kroner mere end budgetteret. Underskuddet er opstået, dels fordi der kom færre betalende gæster end forudset – kun 900 løste billet mod forventede 1.200 – dels fordi arrangementet blev 200.000 kroner dyrere end budgetteret.

Til sammenligning havde fagfesten i 2002 et budget på 2.390.000 kroner og forbundet en udgift på 550.000 kroner.

Læs også i dette nummer af Journalisten:
Nyborg Strand, hvorfor har du forladt os?
Meget fag, lille fest

0 Kommentarer