Ferieformand målløs over trusler om kup

Journalisternes Feriefonds formand tager nu til genmæle over for den række af kredsformænd, der i sidste uge truede med at kuppe fondens bestyrelse. De smadrer de demokratiske spilleregler, mener han.

Journalisternes Feriefonds formand tager nu til genmæle over for den række af kredsformænd, der i sidste uge truede med at kuppe fondens bestyrelse. De smadrer de demokratiske spilleregler, mener han.

Under Fagligt Forum begyndte en række kredsformænd at samle underskrifter ind for at få en ekstraordinær generalforsamling i Journalisternes Ferieforening – blot to dage efter at den ordinære generalforsamling havde fundet sted.

Her havde tidligere næstformand i Kreds 6 Henrik Louis Simonsen og medlem af hovedbestyrelsen Jette Hvidtfeldt stillet forslag om køb af en ferielejlighed i København. Førstnævnte havde endvidere stillet op til foreningens bestyrelse, uden dog at blive valgt ind.

Nu var forslaget blevet til et krav, og Henrik Louis Simonsen truede med, at man var parat til at ankomme i busser fra provinsen for at få en komplet ny bestyrelse. Det lugtede af kup.

Under hele virakken var Feriefondens formand, Jørgen Bache, i Budapest for at besigtige det nyeste skud på stammen af ferielejligheder.

Nu tager han dog til genmæle over for de oprørte kredsformænd.

To gange har Feriefondens bestyrelse behandlet forslag om en ferielejlighed i hovedstaden. To gange er det blevet afvist. Men ved sidste uges generalforsamling afviste han ikke at fremlægge forslaget endnu en gang, siger han i dag til Journalisten.dk.

»Kredsformændene snakker om demokrati, men efter min bedste mening er de ved at smadre de demokratiske spilleregler. De er simpelthen gået i selvsving. Jeg er sikker på, at bestyrelsen gerne vil se på sagen igen, men andet kan jeg ikke love. Jeg vil gerne forelægge det igen, men jeg kan altså ikke dirigere rundt med hele bestyrelsen,« siger han.

»De har deres demokratiske ret til at stille op til Ferieforeningens bestyrelse, og ad den vej komme med i Feriefondens bestyrelse. Men når de snakker om at komme i busser, hvis de ikke får deres vilje … herre du milde.«

Jørgen Bache fremhæver, at han fra Budapest sendte en mail til næstformand i Feriefonden Helle Kastholm og bad hende om at forhøre sig om mulighederne for at få en ferielejlighed i Journalistgården – en selvejende fond, der rummer 12 boliger i Københavns Nordvest-kvarter.

Men Jørgen Bache kan ikke love, at bestyrelsen vil ændre holdning og gå ind for køb af en lejlighed i København. Ikke mindst de økonomiske vilkår spiller ind.

»Bestyrelsen har et kæmpe ansvar for fondens formue og for de medlemmer, der ikke har brug for en lejlighed i København – og mit bedste bud er, at det er over halvdelen.«

– Men er det ikke et meget legitimt ønske alligevel? Det er vel heller ikke over halvdelen af medlemmerne, der har brug for en ferielejlighed på Bornholm eller i Budapest?

»De har måske ikke brug for en lejlighed i Budapest – det er et tilbud. Men københavnerne vil spørge, hvorfor vi skal have en lejlighed i København, og se det, som om vi forærer de andre medlemmer en lejlighed. Så det kan ikke sammenlignes, synes jeg.«

6 Kommentarer

Preben Juul Madsen
1. MAJ 2008
Re: Ferieformand målløs over trusler om kup

Hvorfor Budapest?
Hvorfor ikke Dubai?
Eller Læsø?

Med venlig feriehilsen
Preben Juul Madsen
globetrotter
Kreds 1

Lars Rugaard
1. MAJ 2008
Re: Ferieformand målløs over trusler om kup

Kære Jørgen Bache - demokratiet sættes ikke over styr, fordi medlemmer af en forening bruger deres regelfastsatte rettigheder til at få indflydelse på foreningens virke. Det sker heller ikke, selvom der er tale om den gruppe mennesker, som du meget uhensigtsmæssigt insisterer på at kalde et mindretal eller "de 40 pct.".

I den forbindelse tyder meget på, at underskriftlisten kan blive interessant læsning for dig - der er mange i det, der for dig er flertallet - i.e. Kreds 1 - der er enige med dem fra landet uden for København. Måske skulle du overveje at opfatte Ferieforeningens medlemmer som andet og mere end "os" og "dem".

Og kære Erik (Svarre) - tak for dit seneste indlæg - jeg ville egentlig også have undret mig, hvis vi ikke var enige i denneher sag.

Med venlig hilsen

Lars Rugaard, Kreds 2

Erik Svarre
30. APRIL 2008
Re: Ferieformand målløs over trusler om kup
Undskyld, i en tidligere debat om dette emne kom jeg til at tage Journalistens tale om »kup« for pålydende – det er også de skriverkarle, de overdriver sgu alt.

I betragtning af demokratiets trange kår i forbundet – Hvidtfeldt og Rugaard kender alt til det – vil jeg bare ønske held og lykke med bestræbelserne for at skaffe behagelig overnatning i Dronningens København.

Som provinsbo kan jeg så måske også få chancen for  en enkelt overnatning –i om ikke i baronens seng så i hvert fald en seng  – i stedet for at knibe mig i armen for at holde min overrislede person vågen, når jeg suser med S-toget nordpå efter en animeret aften i byen.
jørgen bache
30. APRIL 2008
Re: Ferieformand målløs over trusler om kup

Kup og demokrati

Man kan spørge, om det er udtryk for demokrati, når et mindretal vil tvinge deres egen enkeltsag igennem?  Og så er det faktisk ikke mig, der har brugt ordet 'kup'!

venlig hilsen

jørgen bache

formand for Ferieforeningen

 

John Jakobsen
29. APRIL 2008
Re: Ferieformand målløs over trusler om kup
At en gruppe forbundsmedlemmer benytter den demokratiske ret til at få indkaldt en ekstraordinær generalforsamling kan vel ikke kaldes for "kup". Der er heller ikke noget kupagtigt over at mene, at Feriefondens bestyrelse skal afspejle medlemsskaren. Så lad os endelig få lejet de busser !

Flere