Feriefonden og Villa Bjärbo I

Som formand for Journalisternes Feriefond har jeg ikke før udgivelsen fået forelagt Ole Duus' læserbrev Redningsaktion i Journalisten nummer 12, hvilket jeg beklager.

Som formand for Journalisternes Feriefond har jeg ikke før udgivelsen fået forelagt Ole Duus' læserbrev Redningsaktion i Journalisten nummer 12, hvilket jeg beklager.

Ole Duus har ret i sine antagelser om, at der tidligere i feriefonden – i et noget anderledes marked, må man indrømme – er truffet nogle dispositioner, som stærkt begrænser den nuværende bestyrelses handlemuligheder i et gennem nu fire år stærkt vigende og derefter svagt ejendomsmarked.

Til gengæld finder jeg ingen anledning til at kommentere de forskellige rygter, Ole Duus måtte have hørt, om hvilke huse eller lejligheder der har været på spil i hvilke sammenhænge. Feriefonden redegør for sin virksomhed i forbindelse med den årlige generalforsamling i Journalisternes Ferieforening, som består af samtlige medlemmer af DJ. Her er der rig lejlighed til at udveksle synspunkter om, hvilke ferieinitiativer der samlet set måtte tjene medlemskaren bedst.

Det er dog ikke sådan, som det måske antydes, at vi sælger et guldæg. At Villa Bjärbo har tilhørt først Københavns Journalistforbund, så DJ's Kreds 1 og nu Journalisternes Feriefond siden 1920, er ikke i sig selv et argument for at bevare det, idet der jo sker en løbende udvikling i medlemmernes ferieønsker. Hvad der først og fremmest taler for det salg, bestyrelsen for feriefonden har besluttet sig for, er, at det svenske fritidshusmarked så småt er begyndt at stige, og at udlejningen af huset i Ängelholm har været støt faldende gennem en årrække. Eksempelvis er der i øjeblikket kun reserveret tre uger i 2013.

Det er rigtigt, at huset står over for en større renovering, hvis det skal forblive i vor regi, og vi har derfor vurderet, at det er mere bæredygtigt for fondens samlede virksomhed at realisere det til en fornuftig pris. I skrivende stund er der ingen konkrete beslutninger taget om at effektuere et salg, men huset er udbudt gennem et svensk ejendomsmæglerfirma, og der har været besigtigelsesdage i huset.

Bestyrelsen for Journalisternes Feriefond bestræber sig – inden for de økonomiske rammer, vi nu en gang er undergivet – at udbyde så gode og også varierede ferieboliger til DJ's medlemmer, som vi kan. For at se på, om vore tanker og medlemmernes ønsker stemmer overens, har vi netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater senere vil blive gjort tilgængelige for interesserede.

– Villy Dall, formand for Journalisternes Feriefond og Journalisternes Ferieforening

0 Kommentarer