Ferie gav fuldt ja

Medarbejderne på Egmont Magasiner har sagt enstemmigt ja til en ny fireårig overenskomst med DJ. Jaet er resultatet af intet mindre end ni måneders forhandling. I september sidste år afviste 81 procent af medarbejderne i Egmont Magasiner den overenskomstaftale, som deres tillidsmænd kom hjem med. Det tvang parterne ud i endnu en runde forhandlinger, som nu er afsluttet med en 100 procent opbakning fra medarbejdernes side til den nye aftale.

Udslagsgivende for den massive opbakning er, at kravet om mere ferie er imødeset med fem ekstra feriedage oven i de eksisterende 6 uger. "Mere ferie var et ubestridt krav fra journalistgruppen, og det fik vi her i anden omgang, så vi er meget tilfredse," siger Jes Serban, tillidsmand på Her & Nu. Egmont Magasiner udgiver blandt andet Alt for Damerne, Her & Nu, Hjemmet og Hendes Verden. Den nye aftale rummer også en forhøjelse af skalalønnen med 350 kroner om måneden i hvert af de følgende fire år. Samtidig er en eksisterende videresalgsaftale blev fornyet, men også klargjort. "Der har længe været uenighed mellem medarbejderne og ledelsen om videresalgsaftalen, men nu har vi fået vores fortolkning slået fast i overenskomsten," siger Jes Serban og henviser til den fifty-fifty-ordning ved eksternt salg af artikler, som nu er på plads mellem medarbejdere og ledelse på Egmont Magasiner. Ordningen giver blandt andet Egmont Magasiner lov til at videresælge artikler uden for Egmont Gruppen, men de skal altså dele indtægten lige over med medarbejderen. Ved den nye afstemning var stemmeprocenten 73, hvilket er en nedgang fra de 86 ved første afstemning. Det forklarer Jes Serban med, at opbakningen bag forliget var "så sikker" denne gang, at ikke alle medarbejdere har følt det helt så magtpåliggende at få afgivet deres stemme. For Jes Serban og resten af tillidsmandsgruppen er aftalen en triumf: "Vi tillidsmænd er stolte og glade for, at aftalen nu er i hus, og at opbakningen er så stærk. Det har jo alt i alt været ni lange måneder med hårde forhandlinger."

0 Kommentarer