Fem svar på lokalmediernes udfordringer i 2012

Flere breaking news på nettet, mere talk of town i papiravisen og flere konstruktive nyheder. Sådan lyder opskriften for lokalmediernes udvikling i 2012 fra Peter From Jacobsen fra Update.

Flere breaking news på nettet, mere talk of town i papiravisen og flere konstruktive nyheder. Sådan lyder opskriften for lokalmediernes udvikling i 2012 fra Peter From Jacobsen fra Update.Der skal tænkes nyt, træffes vanskelige fravalg og gøres op med indgroede vaner, hvis lokalmedierne skal stå rustet til fremtiden. Det siger Updates lokaljournalistiske ekspert, fagmedarbejder Peter From Jacobsen, som Journalisten har bedt om at give fem bud på lokalmediernes udvikling i 2012.

1. MERE 'BREAKING NEWS' PÅ NETTET
Der skal afsættes flere folk til at lave breaking news på nettet i forbindelse med store trafikulykker, storm, oversvømmelser eller lukning af store virksomheder. Når der er breaking news skal hjemmesiden have første prioritet.
»De fleste lokalmedier har de seneste år har lært, at folk samles om nettet, når der sker noget stort. Men hvis man skal dække store begivenheder fra væg til væg, skal man afsætte ressourcer til det,« forklarer Peter From Jacobsen.
Han henviser til, at blandt andet til Folketidende.dk og Fyens.dk har været gode til at flytte medarbejdere fra print til web, når der har været breaking news.
»I stedet for at arbejde parallelt på net og papir, skal man smide alt, hvad man har i hænderne og satse på fuldt ud på nettet. Efterfølgende laver man større opsamlende og perspektiverende historier i avisen, så avislæserne får et overblik. «

2. MERE 'TALK OF TOWN'
Lokalmedierne skal blive bedre til at ramme de sager, der virkelig optager læserne. Det vil sige sager, der er talk of town – eller kan blive det. Det betyder en række fravalg.
»Forsiden og mængden af stof i avisen skal i højere grad afspejle lokalområdets dagorden. Mange lokalaviser har været præget af mangel på prioritering. Barrieren i dag er efter min vurdering, at man er for bange for at træffe klare valg. «
I den forbindelse er der faktisk en "paradoksal positiv sidegevinst" ved de senere års nedskæringer, forklarer han.
»Det er skidt, hvis syv journalister skal lave det samme arbejde som 12 journalister gjorde tidligere. Men det positive ved færre medarbejdere er, at man bryder vægge ned og er nødt til at tænke mere tværgående. Hvis det betyder, at man bliver bedre til at stase på de store og centrale historier, vil det være en positiv sidegevinst ved en udvikling, som ellers er noget skidt.«

3. DROP PLIGTSTOFFET
Hvis de lokale medier skal satse mere på de store dagsordensættende historier i papiravisen kræver det, at andre historier forsvinder. Og det kunne ifølge Peter From Jacobsen for eksempel være journalistisk bearbejdede pressemeddelelser, politiske udspil og debatter som kører over flere dage, men som reelt ikke interesserer læsere bredt.
»Alle, der læser lokalavis, kender den slags pligtstof, som kun er med på grund af indgroede vaner. Men hvis man slipper pligtstoffet, vil man have bedre tid til at gøre noget ved det, der virkelig batter for læserne.«

4. KOM MED LØSNINGER PÅ PROBLEMERNE
Noget andet, der ville batte, er ifølge Peter From Jacobsen mere aktivistiske lokalreportere. Han peger på, at der ganske vist er en risiko for at journalisterne bliver aktører i deres egne historier. Omvendt er der behov for at medierne er med til at udvikle lokale løsninger på de problemer, de peger på.
»I dag er problemet, at man via for eksempel en case peger på et problem, som måske ikke er særligt stort. Men man glemmer at perspektivere og man benytter sig ikke af muligheden for at finde løsningen på det.«
Peter From Jacobsen kan dog spore et kursskift i retning af mere konstruktiv lokaljournalistik – blandt gennem interessen for Updates egne kurser.
»Den aktivistiske tilgang som man kender fra public journalism er ikke så kontroversiel længere. Journalister kan godt påtage sig den konstruktive rolle, og mange journalister kan godt lide, at de ikke bare finder fejl men også løsninger,« siger han.
Peter From Jacobsen understreger at konstruktiv journalistisk ikke må blive tandløs.
»Man skal fortsat pege på problemer og stille magthavere til ansvar. Men efterfølgende skal du samtale med dine kilder, de ansvarlige og læserne om at finde løsninger. Jeg tænker det konstruktive som en overbygning.«
Han siger, at undersøgelser viser at læserne efterspørger at medierne holder fast og følger op på deres historier.
»Men det sker alt for sjældent, fordi journalisterne hopper videre til noget nyt.«

5. FIND LUFT I VAGTPLANEN TIL UDVIKLINGSPROJEKTER
Hvis lokalmediernes transformation skal lykkes, kræver det ifølge Peter From Jacosen, at redaktørerne giver journalisterne tid til at udvikle produkterne. Hvis der kun er tid til at drifte, vil der ikke ske noget, forudser han.
»Det er nødvendigt, at redaktionen bruger 5-10 procent af tiden til at arbejde med at gøre tingene på måder, der peger fremad«.
Det kommer til at koste på kvantitet og ved, at der vil være færre berøringspunkter på lokalsamfundet.
»Men der er ikke andet at gøre, hvis medierne vil udvikle sig.«

Journalisten.dk kører i forbindelse med årsskiftet serien Tendensbarometer 2012 en række artikler om forventninger til medieåret 2012. Dette er den første artikel.

0 Kommentarer