Fem sager om seksuelle krænkelser i DR har fået konsekvenser

”Sagerne er meget forskellige i indhold og alvorsgrad,” lyder det fra DR. Der bliver i øjeblikket afholdt personalemøder i alle afdelinger om seksuelt krænkende adfærd

Der har i 2020 været fem sager om seksuelt krænkende adfærd i DR, hvor det har fået personaleretlige konsekvenser for krænkeren.

Det oplyser Niels Ammitzbøll, der er underdirektør i DR Økonomi, i et skriftligt svar til Journalisten.

”Jeg kan ikke gå ind i sagerne, da der er tale om personalesager, der af lovgivningsmæssige årsager er fortrolige, men alle fem sager har fået personaleretlige konsekvenser,” skriver han.

Niels Ammitzbøll kan derfor ikke oplyse, om der har været tale om sager af verbal eller fysisk karakter. Der er ifølge ham heller ikke fundet nogen tendenser i, hvilken type ansatte der er blevet krænket, og hvilke der har krænket.

”Sagerne er meget forskellige i indhold og alvorsgrad. Vi kan ikke udlede noget generelt i forhold til sagerne,” skriver han.

DR har hyret ekstern hjælp

I kølvandet på Sofie Lindes MeToo-tale kom der i flere medier historier frem om seksuelt krænkende adfærd i DR, ligesom adskillige ansatte underskrev støttebrevet til Sofie Linde.

DR’s nyhedsdirektør, Sandy French, indkaldte efterfølgende alle medarbejdere i DR Nyheder til møder om sexisme, og siden har der været et arbejde i gang med at gøre opmærksom på, at seksuel krænkende adfærd er uacceptabelt i organisationen. Og det arbejde fortsætter, oplyser Niels Ammitzbøll i det skriftlige svar.

”Lige nu har vi fokus på at skabe en kultur, hvor krænkelser ikke forekommer – og hvis de gør, at de bliver håndteret korrekt. Vi har et tæt og godt samarbejde mellem ledelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og vi har hyret eksterne rådgivere fra Valcon-Mannaz til at bistå os i processen,” skriver han og tilføjer:

”Vi er i fuld sving med en forebyggende indsats, så vi forhåbentlig kan forebygge, at krænkelser overhovedet finder sted. Ledelsen har taget afstand og gentagne gange og via forskellige kanaler opfordret til, at man siger til, hvis man har oplevet noget krænkende. Vi har også oprettet en mailboks specifikt til den slags henvendelser.”

Personalemøder i gang

Han oplyser desuden, at der i øjeblikket er personalemøder i gang i alle DR’s afdelinger, hvor DR’s politik for forebyggelse og håndtering af krænkelser bliver gennemgået.

DR har sat flere tiltag i søen, ”der skal virke her og nu, og som skal ændre kulturen i alle dele af DR”.

Der er blandt andet blevet nedsat en arbejdsgruppe mellem DR’s ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har revideret DR’s politik for håndtering af krænkelser, ligesom gruppen har arbejdet på et adfærdskodeks.

”Særligt er der opmærksomhed i forhold til medarbejdere med kortere tilknytning til DR som for eksempel praktikanter og elever. Derfor er der fokus på vejledernes roller, og netop nu er vi gang med at planlægge et uddannelsesforløb målrettet vejledere og lignende,” skriver Niels Ammitzbøll.

I de kommende måneder vil der blive gennemført supplerende uddannelse af chefer, teamledere, redaktører og vejledere for praktikanter og elever, og i april og maj bliver der gennemført lokale trivselsopfølgningsmøder, hvor temaet om seksuelle krænkelser vil indgå.

”Det er vigtigt for os at understrege, at vi har valgt at gå til arbejdet med det for øje, at indsatserne faktisk skal føre til forandringer frem for et quick fix. Og at arbejdet sker i tæt samarbejde med de faglige organisationer og med eksterne konsulenter,” skriver Niels Ammitzbøll.

0 Kommentarer

Læs også

DR har håndteret fem sager, der har fået konsekvenser for krænkeren

Fem sager om seksuelle krænkelser i DR har fået konsekvenser

03. FEBRUAR 2021
DR-direktør:

DR-direktør: ”Det kunne vi have stoppet før, og det burde vi have gjort”

13. OKTOBER 2020
<span class=Krænket i DR: ”Vi skal gøre det muligt at være anonym, så de unge kvinder kan føle sig fuldstændigt trygge”">

Krænket i DR: ”Vi skal gøre det muligt at være anonym, så de unge kvinder kan føle sig fuldstændigt trygge”

18. SEPTEMBER 2020