Fem pointer fra DJ-formands tale om krænkelser i DJ

Dansk Journalistforbunds formand Lars Werge holdt tale om den verserende chikane-sag i forbundet på dagens hovedbestyrelsesmøde. Han sagde blandt andet undskyld for ledelsens første reaktion. Her er fem centrale pointer fra talen

Den verserende sag om krænkelser i DJ var på dagsordenen på Dansk Journalistforbund hovedbestyrelsesmøde torsdag.

Først som et åbent punkt og senere som et lukket punkt.

"Det her er jo et ordinært møde, men det afvikles under ekstraordinære omstændigheder," som DJ-formand Lars Werge sagde det.

"Som I sikkert kan forstå, kræver situationen et stort fokus."

Tale fra formanden

I sagen har to kvinder til Journalisten fortalt, at de blev udsat for seksuelle krænkelser som studentermedhjælpere i Dansk Journalistforbund. De var også begge medlemmer af DJ.

De anklagede har afvist beskrivelserne, og der pågår en advokatundersøgelse af sagen.

Tre DJ-medarbejdere er suspenderet, herunder direktøren, mens undersøgelsen står på.

På det åbne punkt på hovedbestyrelsens møde valgte DJ-formand Lars Werge at holde en forberedt tale, hvor han opridsede ledelsens synspunkter og initiativer.

Her er et overblik over talen samlet i fem punkter.

1. Klar undskyldning af ledelsens kommunikation

"Der er ingen tvivl om, at vi fra ledelsen kom meget skidt fra start. De første kommentarer var præget af arrogance og var defensive," sagde Lars Werge.

"Der har nogle steder været efterspurgt en beklagelse," oplyste han og fortsatte.

"Vi vil gerne igen beklage vores indgang til den her sag. Vi kom skidt fra start. Vi fik sendt nogle forkerte signaler."

2. Venter med konklusioner til efter undersøgelsen

Nu er der sat en ekstern advokatundersøgelse af sagen i gang.

Du kan se kommissoriet her.

Lars Werge sagde i sin tale, at DJ "ønsker alt frem i lyset," og at ledelsen træder varsomt, indtil undersøgelsens resultater ligger klar.

"Nu viser vi respekt for sagen. Så må vi bagefter drage de nødvendige konklusioner," sagde han og understregede.

"I det hele taget er der mange ting, jeg ikke kan sige noget om lige nu, af hensyn til de involverede parter."

3. Kulturen i DJ skal revurderes

DJ vil også lave en bredere undersøgelse af kulturen i DJ.

Denne undersøgelse skal have en mere sociologisk karakter, forklarede Lars Werge, og skal "undersøge, om der har været en usund sexistisk kultur eller andet, der skal adresseres af ledelsen."

”Forløbet i de seneste uger har tydeliggjort, at organisationen har et stort behov for at blive revurderet," sagde Lars Werge.

DJ er også på vej med en større medlemsundersøgelse om sexchikane i mediebranchen i almindelighed.

Et spørgeskema er allerede blevet udsendt til medlemmerne, men blev trukket tilbage.

Lars Werge forklarede i sin tale, at flere tusinde medlemmer nåede at svare på skemaet, inden det blev trukket tilbage.

4. Forhandlingschef og rådgivningschef deler direktørens opgaver

Lars Werge orienterede om, at forhandlingschef i DJ Claus Iwersen og rådgivningschef Jette Kayerød Christensen er trådt midlertidigt ind i ledelsen, mens direktøren er suspenderet.

"Organisationen er ved at finde sig til rette ved den midlertidige stuktur," sagde Lars Werge.

5. Bad om opbakning fra hovedbestyrelsen

"Jeg vil til sidst gerne bede om, at hovedbestyrelsen bakker op om de svære beslutninger," lød én af Lars Werges afsluttende bemærkninger.

"Tine (Tine Johansen, næstformand i DJ, red.) og jeg har brug for jeres opbakning."

"Hensynet til ejerne, de ansatte og produktet må vinde over lysten til at være parlamentarikere," sagde han.

På det lukkede punkt, som Journalisten ikke kan deltage i eller referere fra, skal hovedbestyrelsen diskutere processen efter modtagelse af advokatundersøgelsen.

Fem pointer fra DJ-formands tale om krænkelser i DJ

Dansk Journalistforbunds formand Lars Werge holdt tale om den verserende chikane-sag i forbundet på dagens hovedbestyrelsesmøde. Han sagde blandt andet undskyld for ledelsens første reaktion. Her er fem centrale pointer fra talen

Den verserende sag om krænkelser i DJ

 

https://journalisten.dk/mistet-overblikket-fem-spoergsmaal-og-svar-om-chikanesagen-i-dj

 

 

 

Først som et åbent punkt og senere som et lukket punkt.

 

 

 

"Som I sikkert kan forstå, kræver situationen et stort fokus."

 

Tale fra formanden

 

 de blev udsat for seksuelle krænkelser som studentermedhjælpere i Dansk Journalistforbund. De var også begge medlemmer af DJ.

 

https://journalisten.dk/hvem-svigtede-anklager-om-seksuelle-kraenkelser-i-dj

 

De anklagede har afvist beskrivelserne, og der pågår en advokatundersøgelse af sagen.

 

Tre DJ-medarbejdere er suspenderet, herunder direktøren, mens undersøgelsen står på.

 

 

 

Her er et overblik over talen samlet i fem punkter.

 

1. Klar undskyldning af ledelsens kommunikation

 

"Der er ingen tvivl om, at vi fra ledelsen kom meget skidt fra start. De første kommentarer var præget af arrogance og var defensive," sagde Lars Werge.

 

"Der har nogle steder været efterspurgt en beklagelse," oplyste han og fortsatte:

 

"Vi vil gerne igen beklage vores indgang til den her sag. Vi kom skidt fra start. Vi fik sendt nogle forkerte signaler."

 

 

2. Venter med konklusioner til efter undersøgelsen

 

Nu er der sat en ekstern advokatundersøgelse i gang af sagen.

 

Du kan se kommissoriet her.

 

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/kommito.pdf

 

Lars Werge sagde i sin tale, at DJ "ønsker alt frem i lyset," og at ledelsen træder varsomt, indtil undersøgelsens resultater ligger klar.

 

"Nu viser vi respekt for sagen. Så må vi bagefter drage de nødvendige konklusioner," sagde han og understregede:

 

"I det hele taget er der mange ting, jeg ikke kan sige noget om lige nu, af hensyn til de involverede parter."

 

3. Kulturen i DJ skal revurderes

 

DJ vil også lave en bredere undersøgelse af kulturen i DJ.

 

Denne undersøgelse skal have en mere sociologisk karakter, forklarede Lars Werge, og skal "undersøge, om der har været en usund sexistisk kultur eller andet, der skal adresseres af ledelsen."

 

”Forløbet i de seneste uger har tydeliggjort, at organisationen har et stort behov for at blive revurderet," sagde Lars Werge.

 

 

 

 

https://journalisten.dk/dj-traekker-undersoegelse-dropper-samarbejde-med-politiken)

 

efter kritik.

 

 

 

4. Forhandlingschef og rådgivningschef deler direktørens opgaver

 

Lars Werge orienterede om, at forhandlingschef i DJ, Claus Iwersen, og rådgivningschef Jette Kayerød Christensen er trådt ind i ledelsen midlertidigt, mens direktøren er suspenderet.

 

"Organisationen er ved at finde sig til rette ved den midlertidige stuktur," sagde Lars Werge.

 

5. Bad om opbakning fra hovedbestyrelsen

 

"Jeg vil til sidst gerne bede om, at hovedbestyrelsen bakker op om de svære beslutninger," lød én af Lars Werges afsluttende bemærkninger:

 

"Tine (Tine Johansen, næstformand i DJ, red.) og jeg har brug for jeres opbakning."

 

"Hensynet til ejerne, de ansatte og produktet må vinde over lysten til at være parlamentarikere," sagde han.

 

På det lukkede punkt, som Journalisten ikke kan deltage i eller referere fra, skal hovedbestyrelsen diskutere processen efter modtagelse af advokatundersøgelsen.

 

0 Kommentarer