Fastansatte giver to års lønstigning til freelancerne

Freelancetaksterne på Dagbladet Information stiger med op til 33 procent, fordi de fastansatte giver de to næste års lønstigning til freelancerne.

Freelancetaksterne på Dagbladet Information stiger med op til 33 procent, fordi de fastansatte giver de to næste års lønstigning til freelancerne.

De fastansatte DJ-medlemmer på Dagbladet Information har besluttet at vinke farvel til en lønforhøjelse på 600 kroner om måneden de næste to år. I stedet skal lønpuljen på i alt 520.000 kroner bruges til at hæve freelancernes honorarer. Minimumstakster for en bærende artikel stiger for eksempel fra 1.170 kroner til 1.500 kroner.

Ifølge tillidsrepræsentant Anita Brask Rasmussen er det ikke en aftale, freelancerne bliver rige af.
»Men de fastansatte var enige om, at det var bedre, at freelancerne fik nogle tykkere skiver af brødet, end at vi alle sammen skulle have nogle krummer.«

Hun har forhandlet overenskomsten hjem sammen med mangeårig freelancer på Information, anmelderen Anne Middelboe Christensen, der ved forhandlingerne kunne henvise til en undersøgelse, der viste, at næsten halvdelen af Information er skrevet af freelancere – og de tjener langt under halvdelen målt på timebasis.
»Når ledelsen endte med at lytte til os, tror jeg det var, fordi vi under forhandlingerne kom så tæt på dem, at det gik op for dem, at misforholdet var for stort – især på en avis som Information, der elsker at skrive om uretfærdighed i samfundet.«

Anne Middelboe Christensen mener, at første skridt i retning af højere takster på andre aviser skal tages, ved at freelancerne fortæller hinanden, hvad de tjener – selv om det gør ondt.
»Det er svært for freelancere at tale om deres indtægt, fordi det får krænkelsen til at virke større. Men jeg mener, at krænkelsen bliver ubærlig, hvis man ikke gør det. Gennemsigtighed er en kæmpe styrke.«
Med den nye overenskomst stiger minimumstaksten for især artikler og anmeldelser. Til gengæld er der færre penge til freelancere, der skriver Informations – mindre arbejdskrævende – ledere. Her falder honoraret fra 1.135 kroner til 1.000 kroner.

Anita Brask Rasmussen, viser det her, at I på Information er lidt mere idealistiske end på andre medier?
»Det lyder sørme flot, at vi skulle være mere idealistiske. Men jeg tror ikke, vi er bedre mennesker eller mere solidariske end andre. Det kan sagtens lade sig gøre andre steder, for det er også i de fastansattes interesse, at freelancerne får en anstændig løn. Jeg tror, det handler om, at vores freelancere har været gode til at organisere sig – og vores ledelse har lyttet.«

Spørgsmålet er, om overenskomsten viser, at DJ's udskældte freelancestrategi om at hjælpe freelancerne lokalt faktisk virker. Anne Middelboe Christensen siger, at DJ bruger nogle vejledende timetakster, der ikke gælder i virkeligheden.
»Vores takster handler om virkeligheden. Og det er der, man skal starte, hvis priserne skal op. Det skal ikke være en gang bluff, som kun 1 af 100 kan skaffe hjem,« siger Anne Middelboe Christensen, der siger, at aflønningen i dagbladsverdenen er artikelstykbaseret – ikke timelønsbaseret.
»Og det skal i højere grad fremgå af forbundets vejledende satser.«

Ifølge næsteformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge viser aftalen, at DJ's freelancestrategi, om at freelanceforhold skal forhandles lokalt, virker.
»Vi kan ikke sidde centralt og lave kollektive aftaler, så det er fint, at de har gjort det på Information.«

Forklaringen, på at freelancerne på Information har deltaget i forhandlingerne på lige fod med de fastansatte, er, at Information ikke er en del af Danske Mediers Arbejdsgiverforening, forklarer Lars Werge.
»I DMA siger de, at freelancere er selvstændige erhvervsdrivende, og at deres takster ikke kan forhandles centralt. Jeg ønsker, at DMA læser aftalen grundigt igennem.«

0 Kommentarer