Farvel til kulturen

 Verdenspolitik vinder over kulturen, når Journalisthøjskolen i den kommende tid skal skære i antallet af fagspecialer på 7. semester.

 

Verdenspolitik vinder over kulturen, når Journalisthøjskolen i den kommende tid skal skære i antallet af fagspecialer på 7. semester.

Den med den korteste anciennitet sættes fra bestillingen før den erfarne. Sådan er det ofte, når virksomheder skal spare, og sådan ser Journalisthøjskolens prioritering af fagspecialerne også ud. Derfor kan de studerende formentlig vinke farvel til det kulturelle fagspeciale efter kun et semester.

"Det ærgrer mig. Jeg har virkelig presset på for at få et fagspeciale i kultur, og nu er det endelig lykkedes at finde nogle kvalificerede lærerkræfter," siger Niels Krause-Kjær, der er leder af Journalisthøjskolens 2. del.

Forslaget om at skære i kulturen er han selv kommet med. Selv om han havde foretrukket at bevare det kulturelle fagspeciale, ser han ingen vej udenom.

Der er i dag syv fagspecialer, men antallet skulle gerne ned på seks for at efterleve de seneste sparekrav. På den måde kan skolen undgå at fyre nogle af de faste lærere. Det betyder samtidig, at fagspecialerne i krigs- og krisejournalist, EU og politisk journalistik, der netop varetages af faste lærere, er så godt som fredet.

Fagspecialet i økonomisk journalistik bliver omlagt til et kommunikationsspeciale, mens fagspecialet i billedsprog tilgodeser fotojournali-sterne. Endelig er der et speciale i verdenspolitik, som har eksisteret ligeså længe som skolen.
"Verdenspolitik er en vigtig del af skolens historie. Det ville være et markant brud, hvis vi valgte at spare det fagspeciale væk," siger Niels Krause-Kjær.

Dermed ser det ud til, at skolen må tage afsked med kulturen. Specialet har ellers været meget populært blandt de studerende. I dette semester følger 18 studerende specialet, og mindst lige så mange har vist interesse for at vælge specialet i næste semester. Cecilie Monggaard er studerende på 7. semester, og hun havde set frem til at bruge 8. semester på et fagspeciale i kultur.

"Hvis faget ikke bliver udbudt, kan jeg ikke få lov til at koncentrere mig om det, jeg gerne vil arbejde med i fremtiden. Jeg bliver nødt til at gå på kompromis, og min uddannelse bliver udvandet," siger Cecilie Monggaard.

Hun undrer sig over, at fagspecialet i kultur nu ser ud til at blive nedlagt, når der tilsyneladende er stor efterspørgsel blandt de studerende.

"Hvis fagspecialerne var en buket med syv blomster, så var kulturjournalistikken meget køn. Det koster selvfølgelig noget at spare, og måske er kulturen der, hvor det gør mindst ondt," siger Niels Krause-Kjær. Rektor Kim Minke og Studienævnet skal på baggrund af Krause-Kjærs indstillinger tage den endelige beslutning om kulturens fremtid på et møde midt i marts.

 

0 Kommentarer