Farvel til djævlen i os selv

Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende slår fra nytår redaktionerne sammen som led i en større spareplan. Det er hjerteblod, der er på spil for journalisterne, som gennem årtier har ligget i daglig konkurrence.

Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende slår fra nytår redaktionerne sammen som led i en større spareplan. Det er hjerteblod, der er på spil for journalisterne, som gennem årtier har ligget i daglig konkurrence.

Fusion. Journalist Torsten Nielsen er mødt op i retten i Svendborg for at høre afgørelsen i en sag, der har fanget både de lokale og de landsdækkende mediers interesse. En motorcykelhandler er blevet afsløret i at skjule våben. Torsten Nielsen, der er krimi- og retsreporter på Fyns Amts Avis, skuler rundt i lokalet for at se, om Henrik Bjerg Jensen fra Fyens Stiftstidende skulle være dukket op. Selv om Torsten Nielsen dagen forinden har fået at vide, at lokalredaktionerne på de to gamle rivaliserende aviser fra nytår skal lægges sammen, har han endnu ikke indstillet konkurrencen.

»Der sidder jeg oppe i retssalen og håber lidt barnligt, at de ikke kommer fra Fyens Stiftstidende,« fortæller Torsten Nielsen med en snært af selvironi i stemmen.
 
HVER DAG PÅ redaktionsmødet på Fyns Amts Avis bliver Fyens Stiftstidende hevet frem for at se, om journalisterne hos arvefjenden fra Odense er kommet først med en historie. Når sammenlægningen er gennemført, vil det årelange spil være slut. Selv om der fortsat vil udkomme to forskellige aviser, vil det være de samme journalister, der laver begge aviser. Torsten Nielsen snurrer en gang rundt på kontorstolen og griber ud efter en avis, der ligger øverst på den lille reol bag ham. Han holder stolt forsiden op foran brystet. Det er det seneste eksempel på en af hans egne solohistorier: "Bilist i hashrus dræbte cyklist".

»Det med at vi skal sige farvel til djævlen i os selv, der vil snyde konkurrenten, det bliver den største forandring,« siger Torsten Nielsen og knipser en gang på forsiden af avisen.
Der er selvfølgelig stadig radio og tv at konkurrere med, som han skynder sig at tilføje, selv om det nu ikke helt er det samme.

Det er 40 år siden, Torsten Nielsen begyndte som journalistelev på Fyns Amts Avis. Han har haft en afstikker til tv-branchen på 10 år, men ellers har han været med hele vejen igennem siden 1969 både som menig reporter og lokalredaktør i flere omgange.
 
DET ÅR, HVOR TORSTEN NIELSEN startede som elev på Fyns Amts Avis var lidt af et skelsår i den fynske avisbranche. Det var året, hvor byavisen Fyens Stiftstidende havde vokset sig så stor, at den blev i stand til at opkøbe landavisen, Fyns Tidende.

Næste oplagte træk for de to nye samarbejdspartnere var at forsøge også at få Fyns Amts Avis ind under sine vinger. Fyns Amts Avis var ligesom Fyns Tidende også en gammel Venstre Avis, så en fusion forekom som et naturligt skridt.
Nede i Svendborg var Fyns Amts Avis' bestyrelse positiv over for tilnærmelserne fra Fyns Tidende, der havde den tidligere Venstre-statsminister Erik Eriksen som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen på Fyns Amts Avis sagde i efteråret 1971 ja til planerne om at fusionere aviserne godt presset af en enorm skattegæld til staten. Fusionen var så godt som gennemført.

Planerne manglede blot at blive godkendt af repræsentantskabet på generalforsamlingen. Men fusionsplanerne slap ud i pressen. En modstand mod projektet bredte sig blandt borgerne i Svendborg. Byens spidser mødte op på generalforsamlingen og protesterede voldsomt over planerne. I spidsen for protesterne stod automobilforhandler Preben Møller. Han ville ikke uden videre lade byens avis blive overtaget af en avis fra Odense. Sammen med den daværende chefredaktør for Tipsbladet og en lokal virksomhedsdirektør satte Preben Møller sig for at redde avisen.

Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at automobilforhandleren og hans sympatisører skulle have 14 dage til at forsøge at skaffe penge nok, så byen fortsat kunne have sin egen avis.
Opbakningen blandt borgerne i Svendborg var enorm, og i løbet af de 14 dage lykkedes det at få rejst omkring 800.000 kroner og få bankens godkendelse af planerne. Bestyrelsen blev væltet og ledelsen på Fyns Amts Avis skiftet ud.

FORSØGET PÅ AT FUSIONERE de to aviser for knap 40 år siden gjorde dengang et stort indtryk på Torsten Nielsen. Han sad som elev på Fyns Amts Avis' Faaborg-redaktion. Hver dag fulgte han og de færdiguddannede journalister udviklingen i Aktuelt, som var den avis, der afslørede planerne om fusion, inden bestyrelsen selv nåede at lægge det frem. Torsten Nielsen købte selv to medarbejderaktier til 100 kroner stykket for sin månedsløn som elev på 750 kroner i 1971.

I dag holder Torsten Nielsen til Svendborg-redaktionen, der ligger på anden sal i Fyns Amts Avis' murstensrøde domicil. I modsætning til flere af de andre redaktioner har journalisterne her på Svendborg-redaktionen frabedt sig at sidde i storrumskontor. Hver journalist har i stedet sit eget lille kontor med navneskilt over døren og vinduer med persienner for ud til et fælles møderum. De gule døre ind til kontorerne står åbne hele vejen rundt, så journalisterne let kan stikke hovedet ind til hinanden. På Torsten Nielsens kontor er der to polstrede stole til gæster og kollegaer, der kommer forbi. En af stolene har tillidsrepræsentant Erik Jørgensen netop rejst sig fra, da fagbladet Journalisten kommer forbi denne tirsdag formiddag.

Han skal en tur til Odense for at holde møde i det fælles forhandlingsudvalg mellem de to avisers ledelser og de to medarbejderforeninger. De er i fuld gang med at forhandle frivillige fratrædelsesordninger. Endnu er der ingen, der ved, hvem og hvor mange der bliver fyret.
»Hidtil har det kun været salg og administration, der har været lagt sammen. Nu er det hjerteblod. Det bliver svært,« siger Erik Jørgensen.

Hårdest ramt af den redaktionelle sammenlægning bliver lokalredaktionerne i Svendborg, Faaborg og Ringe, hvor begge aviser hidtil har haft hver sin redaktion. Derudover skal de to avisers fotoafdelinger og sportsredaktioner smelte sammen, og redaktionssekretariatet på Fyns Amts Avis tegner til at blive reduceret til en satellit-
redaktion til det store redaktionssekretariat på Fyens Stiftstidende. Der er meget, der skal forhandles på plads, så Erik Jørgensen har travlt med at komme ud af døren.
»Nu skal vi til at have fælles redaktion med arvefjenden. Det er to kulturer, der skal mødes. Vi føler os som en lille familie her,« siger tillidsrepræsentanten.

PÅ FYENS STIFTSTIDENDE kalder medarbejderne gerne det nye samarbejde en fusion. På Fyns Amts Avis er det derimod næsten forbudt at nævne ordet fusion. Her taler folk hellere om et "tættere samarbejde". Medarbejderne på den sydfynske avis har i så mange år kæmpet mod at blive opslugt at den store avis fra Odense, at en sammenlægning stadig er et ømtåleligt emne, uanset hvad den bliver kaldt.

Siden ejerne af Svendborg-avisen med automobilforhandleren i spidsen nægtede at fusionere med Stiftstidende, har Amtsavisen og dens journalister kæmpet for at bevare sin position som den største avis i de sydfynske kystbyer. For da Stiftstidende ikke fik sin fusion igennem for knap 40 år siden, indledte Odense-avisen i stedet en bølge af angreb på Amtsavisens hjemmebane. Først blev Nyborg erobret. Siden lykkedes det også Stiftstidende at blive jævnbyrdig med Amtsavisen i en by som Faa-borg. Her havde Fyns Amts Avis igennem 60'erne ellers været den altdominerende avis, mens Fyens Stiftstidende tidligere kun havde en lokalredaktion med en enkelt mand siddende i byen.
 
PÅ GÅGADEN I SVENDBORG omkring 300 meter fra Fyns Amts Avis hovedredaktion ligger Fyens Stiftstidendes lokalredaktion på første sal oven over to dametøjsbutikker skråt over for Jensens Bøfhus. Lokalredaktør Frede Jakobsen kommer op ad den udendørs trappe, som lige er blevet skiftet ud. Håndværkere er stadig i fuld gang.

»Ja, vi er jo ved at udvide,« siger han og slår en latter op, vel vidende at det nok ikke bliver Fyns Amts Avis' lokale redaktion, der flytter ind i Fyens Stiftstidendes fireværelseslejlighed i byen, men ham og resten af redaktionen på tre skrivende journalister og en sekretær, der kommer til at flytte ned til Fyns Amts Avis. Meget mere ved Frede Jakobsen ikke her tre-fire dage efter, at fusionen er meldt ud. Han inviterer på kaffe og kanelstang inde på redaktionen, hvor der er to skrivende medarbejdere og en sekretær på redaktionen denne dag. En fotograf er ude på opgave, og den sidste skrivende har fri.

»Det kan også være, at vi bliver fyret hele banden. Det siger sig selv, at man ikke skal bruge så mange mennesker. Så kan man blive afskediget på en mere eller mindre behagelig måde,« siger Frede Jakobsen, der tidligere har været redaktør på Fyns Amts Avis, Jydske Vestkysten og fagbladet Journalisten. Hans kollega, Henrik Bjerg Jensen, har også en fortid på Fyns Amts Avis.

Det er der mange af journalisterne på Fyens Stiftstidende, der har. Men der er ikke så mange, der er flyttet den anden vej. Det har den naturlige forklaring, at Fyens Stiftstidende er lønførende. Som storbyavis skal den kunne hamle op med mediearbejdspladser som TV 2.

»Jeg har ikke den store berøringsangst over for Fyns Amts Avis. Der har været snak om fusion i alle de ni et halvt år, jeg har været ansat her. Det er fint med en afklaring,« siger Henrik Bjerg Jensen.  
 
DE TO ER ENIGE med kollegaen på Fyns Amts Avis, Torsten Nielsen, i, at et vigtigt element går tabt, når redaktionerne bliver lagt sammen.

»Om man tror det eller ej, så forsvinder drivkraften i journalistikken. Selvfølgelig kan man se, at hvor der kun er én redaktion, der betyder det ikke så meget, om man kommer med en historie den ene eller den anden dag,« siger Frede Jakobsen.

Han fik job på Fyens Stiftstidendes Svendborg-redaktion for fem år siden, da Fyens Stiftstidende ekspanderede i Svendborg og satte ind på konkurrentens hjemmebane. Nu er der så sat krone på værket med sammenlægning af redaktionerne. Selv om fusionsplanerne og usikkerheden om, hvad der skal ske, fylder en del i samtalerne over kaffekopperne både her og på Fyns Amts Avis, så er der stadig en avis, der skal udkomme hver dag. Frede Jakobsen og Henrik Bjerg Jensen forsøger at tage det hele lidt ovenfra og ned. Det er langtfra første gang, de har oplevet sparerunder i mediebranchen.

»Vi går da bare ud fra, at vi bliver spydspidsen for en ny Svendborg-redaktion,« siger Frede Jakobsen, og Henrik Bjerg Jensen stemmer i:
»Det vil vi utvivlsomt være,« og forsætter derefter i et mere alvorligt tonefald:
»Alle gør sig da private overvejelser, om hvad de skal. Antalsmæssigt er der ikke lagt op til den store udradering. Mange afskedigelser skal findes ved frivillig afgang. Mit gæt er, at der vil være mange, der er interesserede,« siger Henrik Bjerg Jensen.
 
STOREBROR OG LILLEBROR. Sådan betegner mange medarbejdere fra Fyens Stiftstidende forholdet mellem de to aviser. Men det er ikke et billede, medarbejderne fra Fyns Amts Avis bruger helt så tit. De ser snarere sig selv som den lille motortorpedobåd over for den langsomme fregat. Det gør de, selv om Fyens Stiftstidende i dag utvivlsomt er den største af de to og er længst fremme, når det kommer til webjournalistik, skabelonredigering og medarbejderantal.

Men sådan har det ikke altid været. Fyns Amts Avis indførte i 1982 som den første avis i Danmark computere på redaktionen. Dengang ejede Fyns Amts Avis landets største ugeavis, Odense Ugeavis, og en række andre ugeaviser. Udgiverselskabet bag kunne derfor spare mange penge ved at gå nye veje. Indførelsen af computere fik dog typograferne til at nedlægge arbejdet, så avisen ikke udkom i flere uger.
Konflikten endte med, at typograferne blev fyret, da de nægtede at genoptage arbejdet, til trods for at arbejdsretten havde pålagt dem det. Vejen var banet for, at produktionen kunne lægges om, så det blev journalisterne selv, der sad ved skærmene og satte aviserne op. Selv ikke i hovedstaden var de kommet så langt. De nye vidundere trak da også gæster til fra hele landet. Den daværende statsminister, Poul Schlüter, lagde blandt andet vejen forbi for at se de teknologiske fremskridt på Fyns Amts Avis.
 
MANGE AF MEDARBEJDERNE på Fyns Amts Avis var også ansat, dengang computeren var en nymodens opfindelse. På lokalredaktionen i Svendborg er gennemsnitsalderen usædvanligt høj. Knap halvdelen af journalisterne her er over 58 år. De fleste er ikke klar til at sige farvel til livet som journalist. Det er Torsten Nielsen på 60 år heller ikke selv. Han vil gerne blive på avisen, så længe han kan, men samtidig har han en pragmatisk tilgang til den forestående fyringsrunde, som sammenlægningen af avisernes redaktioner uundgåeligt vil føre til.

»Vi, der kan vifte med et efterlønsbevis, skal ikke pibe. Det siger jeg med fare for at få nogle på hovedet af kollegaerne. Så jeg må hellere bare tale for mig selv. Men hvis ledelsen skal vælge mellem folk over 60 og under 60, skal man satse på de unge,« siger Torsten Nielsen.

Han drømmer om at gå i gang med at skrive kriminoveller til ugeblade, eller hvem der nu kunne finde på at trykke dem. Det er egentlig hans plan for en pensionisttilværelse, som han først håber, går i gang om mange år. Men mentalt er han allerede ved at indstille sig på, at det kan blive aktuelt før ventet.

Endnu er der et par måneder til at dyrke konkurrencen mellem de to aviser i, før redaktionerne bliver lagt sammen fra nytår.

Det lykkedes Torsten Nielsen at 'snyde' Fyens Stiftstidende for historien om våbenhandleren. "Motorcykelhandler anker våbendom" lød rubrikken på forsiden. Det viste sig godt nok, at Fyns Amts Avis havde historien for sig selv, fordi kollegaen fra Fyens Stiftstidende var på ferie. Men den slags er læserne jo ligeglade med.

0 Kommentarer