Farvel praktikplads

Elever, der ikke tager de små fag på Journalisthøjskolen seriøst, risikerer at dumpe. Det betyder et halvt år mere på skolen, inden de kan komme i praktik.

Hvert år dumper to-tre journalistelever på 3. semester. Denne sommer skete det for tre. Sidste semester var der ingen, til gengæld var der fem sidste sommer.

Eleverne har ellers mulighed for på 3. semester at gå til re-eksamination i fagene informationsret, medieteori og samfundsfag, hvis de enten har været syge eller er dumpet ved den almindelige eksamen.

En af eleverne dumpede i år i faget medieteori, fordi hun ikke overholdt deadline.

Deadline var 7. juli klokken ni. Men hun troede, det først var klokken 12.

På det tidspunkt var hun på ferie i Kroatien og ville maile opgaven derfra, men teknikken drillede, og hun kunne ikke komme på nettet. Derfor ringede hun til skolen klokken 12 for at få udsættelse, men fik at vide, at hun allerede var dumpet, fordi hun ikke havde afleveret til tiden – klokken ni.

Medie-teori er et meget lille fag, der strækker sig over fire dage. Eksamensbesvarelsen må højst fylde 2200 anslag.

Journalisteleven, der ikke ønsker sit navn frem, erkender, at det er hendes egen skyld, at hun ikke havde styr på deadline og dermed dumpede. Omvendt synes hun Danmarks Journalisthøjskole overreagerer. Hun anker skolens afgørelse til studienævnet, men de holder først møde senere i august.

"Vi er ikke skrappere end alle andre, der driver eksamen. Der skal være en deadline, og deadlines er ikke noget, der sejler hos os," siger Kim Minke.

Han siger, at det nødvendigvis må være sådan, at der nogle gange er elever, der dumper og ikke kan komme i praktik.

"Vores forpligtelse er at levere en type af praktikanter, der har bestået og er klar til praktik," siger han.

Praktikvejleder Jens Nørlem forklarer, at nogle elever undervurderer eksamen. De tror, de små eksamener er ligesom at klø sig i nakken, men de skal jo bestås, som han siger.

Den pågældende journalistelev skal i løbet af efteråret deltage i fire dages undervisning på medie-teori og aflevere en ny opgave samt søge et nyt praktiksted.

Da praktikrunden var overstået i denne omgang, var der otte praktikpladser i overskud, dertil kommer de tre, der ikke kan blive besat, fordi eleverne dumpede og ikke kunne komme i praktik.

Enkelte studerende fra RUC valgte ikke at gå videre til anden runde, da de ikke kunne komme i praktik på deres favoritsted. I stedet bruger de efterårssemesteret på at læse deres andet fag.

0 Kommentarer