Farlig økonomisk kurs

Dette er et åbent brev fra Kreds Fyns bestyrelse til hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund. Vi håber, at det vil føre til debat i forbundet, selvransagelse i hovedbestyrelsen og en ændring af den farlige økonomiske kurs, hovedbestyrelsen har lagt.

Dette er et åbent brev fra Kreds Fyns bestyrelse til hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund. Vi håber, at det vil føre til debat i forbundet, selvransagelse i hovedbestyrelsen og en ændring af den farlige økonomiske kurs, hovedbestyrelsen har lagt.

Sagen er, at DJ har et kraftigt overforbrug. Det officielle regnskab for 2011 viser ganske vist et plus på 1,7 millioner kroner. Men det skyldes kun systemet med forbundne kar, som ikke er en så uskyldig ting, som det lyder. Systemet, der automatisk lader overskydende kapital fra én kasse flyde til den anden, har nemlig ført til et forbrug, der ikke kan dækkes af det almindelige kontingent.

I 2011 dækkede det almindelige kontingent på 390 kroner om måneden for fuldt betalende medlemmer ikke driften af Gammel Strand. Der var et underskud på 6,5 millioner kroner. Kun ved at inddrage størstedelen af de 70 kroner om måneden, som cirka 11.200 medlemmer betaler til Sikringsfonden, plus en del af renteindtægterne fra Sikringsfonden, i alt 8,66 millioner kroner, lykkedes det at fremtrylle et "overskud" i DJ i 2011 på 1,7 millioner kroner.

Der er flere grunde til, at det er farligt og kritisabelt. For det første risikerer vi efter en dyr konflikt som DR-konflikten at stå med et stort blødende hul på 6,5 millioner kroner i forbundsregnskabet plus en tom sikringsfond. Det vil enten betyde en sparerunde, der kan koste en stribe DJ-ansatte deres job og/eller en kontingentforhøjelse. Dertil kommer et ekstrakontingent som efter DR-konflikten, til Sikringsfonden igen er fyldt op.

En forhøjelse af kontingentet vil skade rekrutteringen, da DJ's konkurrenter som for eksempel Dansk Magisterforening i forvejen er betydeligt billigere end DJ. Rekrutteringen halter allerede, kan man læse i Journalisten. Medlemstallet falder faktisk. Ekstrakontingentet til Sikringsfonden vil i øvrigt gøre rigtigt ondt på mange lavtlønnede samt virke meget provokerende på de mange selverhvervende i DJ, som kun yder til denne ordning og kun meget sjældent nyder godt af den.

Vi mener derfor, at reglen om de forbundne kar skal ophæves. DJ skal styres stramt og fornuftigt uden overforbrug, og den almindelige drift skal kunne klares med det almindelige kontingent. Så vil man i fredstid kunne standse med opkrævningen af de 70 kroner til Sikringsfonden. Det vil med stor sandsynlighed gavne rekrutteringen.

Vi håber på støtte fra alle gode kræfter i DJ, når vi fremsætter forslag om det i 2013. Og ja, vi ved godt, det ikke kan gøres på én dag uden blodige konsekvenser. Det må ske over en årrække.

– Finn Arne Hansen, kredsformand, Kreds Fyn

SVAR. I DJ er der plads til politisk debat, og meningerne brydes, men det er bedst, når det sker på et korrekt grundlag. Når Finn Arne Hansen så endnu en gang sår tvivl om DJ's økonomi, er der behov for at slå en række kendsgerninger fast:

En konflikt vil ikke efterlade noget blødende hul, for der er penge nok i Sikringsfonden til en konflikt i den størrelsesorden, Finn Arne Hansen tænker på, oven i købet uden at vi kommer ned under det mål, der er sat for formuen. Det vil derfor ikke berøre driften og hverken føre til sparerunde eller kontingentforhøjelse.
DJ fører ikke nogen farlig økonomisk kurs, men en ansvarlig kurs, hvor DJ årligt gennem nu 10 år har kunnet præstere overskud endda med uændret kontingent siden 2004. Det er udtryk for en løbende ansvarlig økonomistyring.

Det er heller ikke hovedbestyrelsen, men delegeretmødet, der har besluttet den økonomiske strategi, at forbundskassen og Sikringsfonden budgetteres som et hele.
Finn Arne Hansen glemmer også at fortælle, at et af formålene for Sikringsfonden også er at finansiere overenskomstforhandlinger og sager, der er med til at sikre såvel ansatte på overenskomster som freelancere og kontraktansatte. Det er nemlig langt den bedste måde at sikre medlemmerne på.

Rekrutteringen halter overhovedet ikke, som Finn Arne Hansen antyder. Måned for måned set i forhold til samme måned året før har DJ øget medlemstilgangen med 450 på en given dato sammenlignet med en tilsvarende dato året før. Sådan har rekrutteringen været siden årtusindskiftet. Til efteråret bliver der sat yderligere tiltag i søen, så vi fagpolitisk står endnu stærkere.

Samlet set er der altså ikke noget belæg for at kalde DJ's politik for en farlig kurs, tværtimod er den særdeles velunderbygget og solidt funderet

– Hovedbestyrelsen i DJ

0 Kommentarer