Familie-sammenhold

Aviserne i familien Berlingske hilser et øget sammenhold og samarbejde velkomment. Tanken om at kunne købe Berlingske Tidendes artikler, synes de, er forjættende. Regionalaviserne i 4S er splittet over for stordrifts-tankegangen.

Aviserne i familien Berlingske hilser et øget sammenhold og samarbejde velkomment. Tanken om at kunne købe Berlingske Tidendes artikler, synes de, er forjættende. Regionalaviserne i 4S er splittet over for stordrifts-tankegangen.

»Det lyder forjættende.«
Chefredaktøren på det lille dagblad Thisted Dagblad ser frem til, at han måske i fremtiden kan købe artikler, der har stået i Berlingske Tidende.
»Jeg vil da gerne kunne gå ind i et kæmpestort supermarked og så kunne vælge nærmest hvad som helst,« siger chefredaktør, Hans Peter Kragh, som glæder sig til at kunne købe udlands- og erhvervsstof og politiske analyser i ‘Det Berlingske Supermarked'.
Thisted-chefredaktøren slutter stærkt op om det familiesammenhold, som Berlingske-koncernens administrerende direktør, Steen Gede, lagde op til i sidste nummer af JOURNALISTEN. Steen Gede ønsker, at koncernen for at styrke sig i konkurrencen med Jyllands-Posten begynder at udnytte stordriftsfordele blandt andet ved videresalg af artikler. Artikler skal genbruges i flest mulige aviser.
Thisted Dagblad er ét af de fire Bergske Blade, som er 50 procent ejet af Berlingske-koncernen. De andre tre – Ringkøbing Amts Dagblad, Dagbladet Holstebro, Struer og Viborg Stifts Folkeblad – er mindst lige så begejstrede for Steen Gedes stordriftstanker.
»Der åbner sig fantastiske muligheder. Berlingske har en masse gode ting, vi kunne bruge her i Vestjylland. Det ville være supergodt, vi kunne ikke få det bedre andre steder,« konstaterer chefredaktøren på Ringkøbing Amts Dagblad, Kristian Sand.
Remsen af produkter, han gerne ville købe, er lang: hele erhvervssektionen og sportssektion og tema-tillægget om søndagen. Og så også gerne kultur- og politiskstof … »Men selvfølgelig kommer det an på prisen, understreger«, Kristian Sand.
Chefredaktøren i Viborg, Per Sunesen, er med på kollegernes positive hold:
»Det er en helt naturlig udvikling. Det er da forbavsende, at storfamilien ikke har udnyttet stordriftsfordelene før nu. Steen Gede har da ret i, at avisbranchen er præget af en håndværker-tankegang, der er ikke de store strategiske overvejelser.«
At få Berlingske Tidendes erhvervsstof i de Bergske Blades spalter, ser chefredaktørerne som et stærkt våben i konkurrencen med Jyllands-Posten. De mener alle, at når Jyllands-Posten er stærk i deres område, skyldes det primært avisens erhvervsdækning. Og så giver tanken om redaktionelt samarbejde med Berlingske dem mod på at tænke i en fælles søndagsavis.
»I og med vi ikke er på markedet om søndagen, holder vi en dør åben for Jyllands-Posten, og den spadserer de lige ind af,« siger Per Sunesen.
»Hvis vi kunne få Berlingskes stof til en rimelig pris, så kunne det bruges i en kommende søndagsavis,« siger Hans Peter Kragh fra Thisted Dagblad.
Berlingske-koncernen ejer også delvist Århus Stiftstidende og JydskeVestkysten. Og ledelsen på de to aviser bakker også op om synspunkterne fra koncernens top.
»Jeg kan helt følge Steen Gedes tankegang. Der er ingen grund til, at vi opfinder den dybe tallerken hver dag på hvert enkelt husmandssted. Vi er nødt til at samarbejde mod de fjender, vi har. Jyllands-Postens rockermentalitet kræver et aggressivt modspil,« siger Århus Stiftstidendes chefredaktør, Aage Lundgaard.
Han står parat som kunde i Berlingskes artikel-butik. Og han kan fint forestille sig, at salget kunne gå begge veje. Et aktuelt eksempel kunne være, at ÅS leverede et portræt af den nye trafikminister, Sonja Mikkelsen.
Nils Thostrup, chefredaktør på JydskeVestkysten:
»Det handler simpelthen om overlevelse. Vi ville være kvajhoveder, hvis vi ikke udnyttede stordriftsfordelene.«
Både han og Aage Lundgaard er ikke afvisende over for Steen Gedes ønske om, at Berlingske-koncernen bliver den femte ejer af 4S-
bureauet. I dag er ejerkredsen Aalborg Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Århus Stiftstidende og JydskeVestkysten.
»Vi har ingen berøringsangst, men vi er jo også stærkere i familie med Gede end de andre i 4S,« siger Nils Thostrup.

Meningsmonopol
Med i 4S, men uden for Berlingske-familien står chefredaktøren for Aalborg Stiftstidende, Per Lyngby, og han jubler ikke med i stordriftskoret:
»Der er et hensyn til medarbejderne, som skal have tryghed i ansættelsen. Det er ikke fremmed for os at gå i takt med andre – det gør vi i 4S, men det skal være i en anstændig takt.«
Han frygter, at en eksplosiv udvikling af videresalg af artikler vil gå ud over pluralismen:
»Vi skal ikke have meningsmonopoler, hvor den samme kulturanmeldelse står i en bunke aviser.«
Per Lyngby kan ikke forestille sig, at hans avis bliver kunde hos Berlingske. Avisen føler sig dækket ind med Ritzau og 4S.
»Vi har jo 4S, og her er vi fire ligeværdige parter. Berlingske er en stor kanon og ligner ikke vores aviser. Derfor ville de umiddelbart ikke passe ind i 4S,« siger Lyngby og bakker altså ikke op om Steen Gedes ønske om at blive partner i 4S.
Chefredaktøren på Fyens Stiftstidende er enig:
»Vi har et godt samarbejde i 4S. Vi vil værne om den profil, vi har i dette samarbejde. Og selv om Berlingske er en slags regionalavis med hovedsæde i København, så har den jo landsavis-indhold,« siger Hans Dam, som ikke vil svare på, om han vil købe historier, der har stået i Berlingske.
Han understreger, at han går ind for redaktionelt samarbejde, og at det mest effektive redaktionelle samarbejde, der findes, er Ritzau.
Før Det Berlingske Hus kan begynde et forgrenet videresalg af artikler, kræver det en aftale med de journalistiske medarbejdere i Huset. Den overordnede ramme for salget har Journalistforbundet aftalt med Danske Dagblades Forenings Forhandlingsudvalg den 3. februar. Nu er de lokale forhandlinger i gang i bladhuset.
»Vi værdifastsætter ud fra, at Berlingske nu kan gå ud og tilbyde sig med små 400 journalisters stof i tasken. Det er jo ret meget værd, uanset om Berling-ske vælger at sælge artikler til discountpriser, fordi de vil konkurrere med Jyllands-Posten. Derfor skal vi jo alligevel have en reel betaling,« siger fællestillidsmand for Berlingske Tidende og Weekendavisen, Jens Langergaard.

0 Kommentarer