Troværdighed

Faldende tillid mellem journalister og embedsfolk får DJ og Djøf til at reagere

Hvordan genskaber journalister og embedsfolk tilliden til hinanden? Det spørgsmål søger Dansk Journalistforbund og Djøf nu i fællesskab svaret på

Journalister, der vinkler for hårdt og glemmer nuancerne. Embedsmænd, der trækker aktindsigter i langdrag og ikke forstår det tidspres, medierne er underlagt.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte fronterne mellem journalister, offentligt ansatte kommunikationsfolk og embedsfolk i de offentlige forvaltninger.

Men nu sætter Dansk Journalistforbund og Djøf sig sammen for at finde veje til at genskabe tilliden.

Det sker blandt andet i regi af en aktuel undersøgelse fra Constructive Institute, der viser, at tilliden er faldet hele vejen rundt de seneste år – både blandt journalister, embedsfolk og kommunikationsfolk.

Det er især embedsfolkenes tillid til journalister, der er faldet de seneste tre år. I undersøgelsen svarer omkring hver anden embedsmand, at tilliden er mindre eller meget mindre.

Tallene skal dog tages med et betydeligt forbehold, fordi svarprocenterne er meget lave. For eksempel har kun 188 ud af 1.000 adspurgte chefer i kommunerne svaret, og blot 174 journalister ud af 3.983 adspurgte journalister medvirker.

Alene det, at vi taler med hinanden og ikke bare om hinanden, tror jeg vil øge forståelsen.
Allan Boye Thulstrup, næstformand, DJ

Respekt for rollerne

Hanne Fugl Eskjær, der er formand for Offentlige chefer i Djøf, forklarer, at der er nogle åbenlyse udfordringer i samspillet mellem medier og embedsfolk, som rapporten fra Constructive Institute viser.

”Medierne oplever, at den offentlige forvaltning er for lukket. Og embedsmændene oplever et stort tidsforbrug ved ansøgninger om aktindsigt og en dækning af konkrete sager uden plads til nuancer,” forklarer Hanne Fugl Eskjær, der til daglig er ambassadør i Canada, i en mail.

Næstformand i DJ Allan Boye Thulstrup peger på, at når tilliden falder, er det udtryk for, at embedsfolkene, kommunikationsfolkene og journalisterne ikke er gode nok til at forklare, hvordan de passer deres arbejde.

”Jeg tror, det vil hjælpe, at vi snakker om de jobs, vi er sat i verden for at varetage. Alene det, at vi taler med hinanden og ikke bare om hinanden, tror jeg vil øge forståelsen,” siger Allan Boye Thulstrup.

Er det ikke godt, at begge parter i det daglige møder hinanden med en sund skepsis?

”Man skal møde hinanden med respekt for de roller, folk har. En skepsis kan være berettiget, men der er forskel på skepsis og mistillid,” siger Allan Boye Thulstrup.

Djøferne og offentlighedsloven

Et andet område, hvor DJ og Djøf aktuelt har fundet sammen, er i debatten om behovet for en revision af offentlighedsloven.

Det sker blandt andet ved et fællesarrangement hos Djøf i København i dag med titlen ’Offentlighedsloven set fra to sider’ med deltagelse af blandt andre professor i forvaltningsret Michael Gøtze og DR-journalist Jesper Tynell.

Formålet er at søge et fælles bud på en ny offentlighedslov, som giver mening for både journalister og embedsfolk, forklarer Allan Boye Thulstrup.

”Vi har i DJ i mange år talt om, at offentlighedsloven skal laves om, og det mener vi fortsat. Men måske er det nyttigt at høre det fra den side, der betjener journalister, som søger om aktindsigt. Hvor mener de, at offentlighedsloven kan blive bedre,” siger Allan Boye Thulstrup.

Hanne Fugl Eskjær forklarer, at den snart 10 år gamle offentlighedslov har været kritiseret fra mange sider gennem årene.

”I Djøf vil vi gerne have en åben og fordomsfri debat med journalistforbundet og andre gode kræfter, for der er behov for et grundlæggende gennemsyn af loven. Ikke mindst for at komme den stigende mistillid mellem journalister og embedsværk til livs,” forklarer hun.

0 Kommentarer