Falbert: Folketinget stiller ublu krav til medierne

Den danske pressefrihed vil blive direkte undergravet. Og samlet vil den frie debat blive kastreret. Så alvorlige er konsekvenser af Folketingets seneste beslutning om mediansvar. Det vurderer Ekstra Bladets forhenværende chefredaktør, Bent Falbert. 

Den danske pressefrihed vil blive direkte undergravet. Og samlet vil den frie debat blive kastreret. Så alvorlige er konsekvenser af Folketingets seneste beslutning om mediansvar. Det vurderer Ekstra Bladets forhenværende chefredaktør, Bent Falbert. 

I en kommentar i Dagbladet Information gennemgår Bent Falbert de syv nye stramninger af reglerne for medieansvar, som just er blevet vedtaget, og vurderer, at hele fem af punkterne har som sigte at beskære ytringsfriheden.

»Jeg mener, at fem af de syv punkter vil undergrave pressefriheden. Det er derfor uantageligt, at mediernes organisationer giver sig i kast med at forhandle om indgrebenes grovhed. De skal ganske enkelt afvises,« skriver Falbert i Information og tilføjer:

»Hvis reguleringssyge politikere herefter vil konspirere om lovindgreb, må medierne gå til åben kamp og anbefale vælgerne at stemme på politikere med bedre begreb om, at ytringsfriheden skal værnes i et demokrati – ikke nedbrydes.«

Der er godt nok lagt op til dialog og debat om de syv krav. Det er i hvert ordlyden af lovteksten, som blev vedtaget. Men ifølge Falbert kan det kun tolkes som påbud, og han hæfter sig blandet andet ved, at Pressenævnet frem over skal have ret til at uddele bøder til medier, der overtræder medieansvarsloven.

»Det ville være uantageligt, at Pressenævnet uden sædvanlige retsgarantier såsom fri bevisbedømmelse og krydsforhør bemyndiges til at stange bøder ud,« erklærer Falbert og påpeger, at to af nævnets nuværende fire medlemmer er ansat i pressen og dermed vil kunne ramme konkurrenter økonomisk.

Men også blandt de øvrige syv nye krav er politikerne galt afmarcheret og samlet vil det kastrere den frie debat i Danmark, vurderer han i kommentaren i Information.

Ansvarsh. chefredaktør på Berlingske, Lisbeth Knudsen, har ligeldes tidligere kritiseret de selvsamme planer om nye restriktioner og skrev på et tidspunkt i sin søndagsblog, at de planlagte begrænsninger i pressefriheden minder om noget i de lande, som danske politikere ellers normalt advarer imod, når de underviser i begreber som demokrati og pressefrihed.

»Medieordførere på gal kurs«, hed det i kommentaren fra Lisbeth Knudsen.

Men nu har et enigt Folketing med støtte fra samtlige partier altså tilsluttet sig de nye krav til medieansvar, som er formuleret som spørgsmål og oplæg til dialog med medierne. Og som Bent Falbert altså anbefaler, at medierne fuldstændigt afviser. 

Her de syv nye krav til medierne – eller rettere oplæg til dialog med medierne – besluttet af Rets- og Kulturudvalget:

  1. Hvordan det kan sikres, at medier som udhænger mennesker, myndigheder, organisationer eller virksomheder uretmæssigt med en omtale, der er alvorligt skadende, forpligtes til at bringe dels Pressenævnets kendelse og dels et journalistisk udarbejdet dementi af den usande historie i en opsætning og placering, der nogenlunde svarer til det tidligere bragte, og hvor forurettede personer, virksomheder eller organisationer renses i tilstrækkelig grad.
  2. Om Pressenævnet bør kunne uddele bøder til medier, der i alvorlig grad overtræder medieansvarsloven og de presseetiske regler. Formålet er at forebygge, at det sker.
  3. Om tidsfristen for at klage til Pressenævnet på fire uger er for kort og dermed afholder mennesker fra at klage.
  4. Om klageadgangen til Pressenævnet er for snæver, når det kun er personer med retlig interesse, der kan klage?
  5. Hvordan det sikres, at personer der ønsker at klage til Pressenævnet, får bedst mulig hjælp og vejledning.
  6. Om Pressenævnet i højere grad skal tage sager op af egen drift.
  7. Om den erstatning som gives til personer, virksomheder, organisationer m.m., der uretmæssigt er blevet hængt ud i medierne, står mål med den skade, som omtalen har forvoldt.

0 Kommentarer