Falbert angriber Pressenævnet

Pressenævnet går for langt i kritikken, og branchens repræsentanter er »små spirrevipper«, der lader sig køre rundt med af dommerne i nævnet, siger tidligere chefredaktør Bent Falbert. Kritikken bliver afvist både af Pressenævns-medlem Ulrik Holmstrup og DJ's formand (Opdateret 9.55 med kommentarer fra Pressenævnets formand)

Pressenævnet går for langt i kritikken, og branchens repræsentanter er »små spirrevipper«, der lader sig køre rundt med af dommerne i nævnet, siger tidligere chefredaktør Bent Falbert. Kritikken bliver afvist både af Pressenævns-medlem Ulrik Holmstrup og DJ's formand (Opdateret 9.55 med kommentarer fra Pressenævnets formand)Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Bent Falbert har kastet sig ud i en rasende kritik af Pressenævnet, efter at nævnet har udtalt kritik af Dagbladet Roskilde. Pressenævnets kritik kom, efter at de vurderede, at Dagbladet Roskilde to gange i træk ikke havde givet et genmæle en placering, der var tilstrækkelig fremtrædende efter Pressenævnets mening.

Sagen var usædvanlig, da det førte til, at hele kendelsen blev bragt over fire spalter på avisens forside.

»Her går man over alle bredder, ved at forlange en forside og en særlig formulering af rubrikken,« siger Bent Falbert.

Bent Falbert siger til journalisten.dk, at der er en tendens til, at Pressenævnet er begyndt at gå for langt i deres kritik af medier, og at branchens repræsentanter er »små spirrevipper«.
 
»Det er interessant, at kendelsen blev afsagt ensstemmigt. Redaktøren og journalisten i nævnet er åbenbart enige med resten af nævnet i, at Dagbladet altså skal have en på tuden.«

Randfigurer

Bent Falbert uddyber sin kritik af de journalistiske medlemmer af Pressenævnet. Medlemmer, der er udpeget af branchen selv.

»Det er nogle mærkelige randfigurer, som skal sidde og tage stilling til alle mulige indviklede forhold i branchen. Dem kan dommerne i nævnet køre rundt med, som de vil,« siger Bent Falbert.
 
Branchen bør udpege nogle mere slagkraftige repræsentanter til Pressenævnet, mener Bent Falbert.
 
»Nogen, der har noget civilcourage. Som kan sige fra, vurdere tingene og kender branchen. Fremtrædende journalister og chefredaktører med pondus. Det skal ikke være nogen fra tredje eller fjerde geled,« siger den tidligere chefredaktør, der selv i sin tid på Ekstra Bladet har vundet et utal af sager i nævnet.

Ny kurs

Bent Falbert fremhæver, at Pressenævnet er hårdere i afgørelserne end tidligere.
 
»De føler nok, at de skal være lidt skrappere, end de plejer at være. Fordi samfundet mener, at pressen er åh så forfærdelig. Jeg tror, at det er en tendens, der kommer af, at der har været så meget kritik af pressen fra politisk side, at nævnet har følt, at de nu skal prøve at efterkomme noget af kritikken. Det har sikkert også spillet en rolle, at den engelske tabloidpresse ligger i ruiner, selv om vi ikke har set noget, der ligner her i Danmark,« siger Bent Falbert.
 
Han mener, at det presser medierne, og at branchen burde skride til handling.
 
»Det er en måde at intimidere bladene på, og jeg synes ikke, at man skal finde sig i det. Til en start synes jeg, at Danske Medier og Journalistforbundet kunne udpege nogle til nævnet, der kan tage diskussionen op med de der højesteretsdommere. Det kan ikke nytte noget, at der sidder sådan nogle små spirrevipper,« siger Bent Falbert.

»Danske Medier har anbragt en tertiær redaktør, der hedder Dorthe Carlsen, fra Aarhus Stiftstidende, som med nød og næppe findes endnu, og journalisterne har anbragt en, der hedder Ulrik Holmstrup – en meget mærkværdig repræsentant at have for et fagforbund. Han har i 15 år været selvstændig erhvervsdrivende med et dokumentarfirma,« siger Bent Falbert.

»Grebet ud af den blå luft«

Dorthe Carlsen har ferie. Journalisten.dk har forelagt Bent Falberts kritik for Ulrik Holmstrup.

»Jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om, hvordan vi stemmer og så videre, men det med at dommerne skulle køre rundt med os, det er grebet ud af den blå luft. Det er et vanvittigt angreb. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være et problem, at jeg har været selvstændig i 15 år, jeg har været på aviser, på TV-Avisen og lavet dybdeborende journalistik i DR’s Dokumentargruppe, så jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der skulle diskvalificere mig i den sammenhæng,« siger Ulrik Holmstrup.

»Hvis hans oplevelse er, at kursen er blevet strammet, så har han fuldstændig ret. Det er den, blandt andet fordi vi også lytter til, at folk synes, at de kendelser, der er kommet, er usynlige, og at der ikke er forhold imellem den eksponering, en person er blevet udsat for i medierne, og den oprejsning, en fældende pressenævnskendelse skulle give den krænkede,« siger Ulrik Holmstrup.

Også formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård afviser Bent Falberts kritik af de udpegede medlemmer af Pressenævnet:
 
»Jeg kan tale på vores vegne, og det er centralt placerede personer, vi placerer i Pressenævnet, og det er nogle, vi i hovedbestyrelsen har fuld tillid til kan varetage den rolle, det er at være med i nævnet, så det mener jeg slet ikke, at han har ret i,« siger Mogens Blicher Bjerregård til journalisten.dk.
 
»Jeg kan sagtens genkende, at Pressenævnet er blevet skarpere, og jeg mener også, at vi har haft et behov for et mere synligt Pressenævn. Det betyder rigtigt meget for mediernes troværdighed, at nævnet har en stærk placering,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Formand for Pressenævnet og højesteretsdommer Jytte Scharling afviser pure, at dommerne i nævnet kører rundt med pressens repræsentanter.

»Det, jeg oplever, er, at vi har en helt fri og ligeværdig drøftelse i nævnet, så det svarer slet ikke til min opfattelse af virkeligheden,« siger Jytte Scharling.

Hun er enig i, at nævnet har skærpet kursen, men understreger ligesom Ulrik Holmstrup, at det er for at sikre, at de personer, der får medhold i nævnet, oplever at få en offentlig oprejsning, der svarer til det, de har været udsat for fra massemediernes side.

 »Vi anser også størrelsen af skrifttypen og layout som værende af betydning, så det er en udvikling, der har været,« siger Jytte Scharling.

Opdateret 9.55: Tilføjet kommentarer fra Pressenævnets formand, højesteretsdommer Jytte Scharling.

0 Kommentarer