Fagligt talt

Verdenskongres med fokus på pressefrihed 

Verdenskongres med fokus på pressefrihed 

Siden 1993 har undertrykkelsen af journalister, pressefrihed og medier i Rusland kostet en mediearbejder livet hver måned. Der har været tale om brutale likvideringer, uforklarlige dødsfald og forsvundne journalister i en sådan grad, at det på alle måder overskygger mediernes arbejde i Rusland.

Disse helt ubegribelige og forfærdelige forhold satte også deres præg på den 26. kongres, som International Federation of Journalists (IFJ) holdt i Moskva i den sidste uge af maj. På kongressens sidste dag blev der sat fotografier op langs væggene i kongressalen af mere end 100 myrdede journalister. Det gjorde dybt indtryk, og blikket blev uundgåeligt fanget af de mange ansigter på de russiske kollegaer, der har betalt med livet i kampen for pressefrihed. Derfor var det også en resolution med den skarpeste kritik af de russiske myndigheder, der blev et af de vigtigste elementer på kongressen. 200 delegerede fra mere end 80 lande bakkede i fuld enighed op om den resolution, der kræver, at de russiske myndigheder sikrer, at likvideringerne af journalister stopper øjeblikkeligt.

Hertil kommer, at den skarpe kritik blandt andet indeholdt et krav om, at de uhyggelig mange mord siden 1993 alle bliver efterforsket, og at de skyldige bliver retsforfulgt og dømt. Hertil kommer, at den russiske regering til fulde skal anerkende det russiske journalistforbund som et selvstændigt og uafhængligt forbund i stedet for at true vores søsterforbund i Rusland med, at det bliver smidt ud af deres kontor.

Den eneste utilfredshed med resolutionen fra forsamlingen var, at den ikke var endnu skarpere med for eksempel opfølgende demonstrationer. Men efter råd fra det lokale journalistforbund måtte kongressen beklageligvis af sikkerhedsmæssige årsager afstå fra en sådan manifestation.

Derimod enedes alle 80 landes forbund om at bevare det stærke fokus på pressefriheden i Rusland, der nu er opnået – også efter kongressen. Et fokus, der betyder, at vi i Dansk Journalistforbund skal medvirke til et øget internationalt pres.

Kina, Ruslands store nabo mod øst, var ligeledes på dagsorden på blandt andet DJs initiativ. Med OL i 2008 og det internationale samfunds stigende handelssamkvem med kineserne, er netop nu det bedste tidspunkt til at kræve, at pressefrihed og menneskerettigheder kommer på dagsordenen – ikke bare hos de kinesiske myndigheder, men også hos regeringerne alle andre steder i verden. Jeg havde på kongressen lejlighed til at drøfte forholdene i Kina med to gæster fra All-China Journalist Association, den statslige journalistorgansiation med mere end en halv million medlemmer. Vi havde tydeligvis to meget forskellige opfattelser af målet for pressefrihed, men var til gengæld enige om det helt afgørende: At vi IFJ-medlemmer skal være parate til at gennemføre en undersøgelsesmission til Kina for at have det bedst mulige udgangspunkt for at kunne stille krav om både pressefrihed, frie fagforeninger samt om, at vores egne regeringer stiller ultimative krav, når det gælder menneskerettigheder.

Vi har som frie journalistorgansationer under IFJ en meget stor forpligtelse til at få pressefriheden i Rusland og Kina på dagsorden, og det vil vi forsøge det bedste, vi har lært.

IFJ kongressen satte også fokus på overgrebene på journalister i Mellemøsten, hvor ikke mindst krigen i Irak betyder, at vi i disse år ser det største antal myrdede journalister nogensinde, og hvor gidseltagningen af BBC-journalisten Alan Johnston i Gaza lige nu kræver IFJ-medlemmernes solidaritet. Forholdene i Sydøstasien, Afrika og Latinamerika satte ligeledes deres præg på debatterne, der tilsammen viste, hvor stor betydning det har, at vi kan udføre et uvurderligt og meget betydningsfuldt solidaritetsarbejde gennem IFJ . Det bliver ikke mindre vigtigt i de kommende år.

Dansk Journalistforbund skal derfor fortsætte det hidtidige arbejde, der har bestået af indsamling til Safety-fonden og af hjælp til opbygning af frie journalistforbund i blandt andet Hviderusland og en række arabiske lande. Hertil kommer, at vi også bør finde vores plads, når det gælder det fælles arbejde i forhold til Kina og Rusland og solidariteten med Afrika.

0 Kommentarer