Faglig fusion

Stordrifts-fordele. Det er forklaringen på, at Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse vil gå sammen.

Stordrifts-fordele. Det er forklaringen på, at Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse vil gå sammen.

Juridisk vil de to enheder stadig være adskilte, men i praksis vil regnskabsafdelingen fremover stå for begge enheder, der vil være fælles IT, kommunikationschef, medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Forretningsudvalgene begge steder har godkendt sammenlægningen, og 5. september skal hovedbestyrelsen godkende projektet.

Den nye struktur skal være på plads til nytår.

Den betyder, at forbundets sekretariatschef Anne Louise Schelin bliver direktør både for DJ og A-kassen, A-kassens sekretariatschef Linda Garlov bliver administrationschef begge steder.

På et stormøde for alle ansatte i Journalistforbundet, A-kassen og JOURNALISTEN forklarede formand Mogens Blicher Bjerregaard, at forbundet i løbet af ti år er vokset fra 6.500 medlemmer til 11.500, og at de mange små afdelinger i DJ og A-kassen er meget pressede og sårbare. Han mener, at alle vil kunne høste fordele af fusionen.

0 Kommentarer