Fagforening mister tillid

Arbejdsmarkedsforsker, Jesper Due, leder af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet, om konflikten:

Arbejdsmarkedsforsker, Jesper Due, leder af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet, om konflikten:

– Hvad plejer lønmodtagere at få ud af at stemme nej til et forlig?

"Som hovedregel bliver der samlet set ikke givet flere penge, det er de samme penge, der skal fordeles. Derimod bliver der ofte flyttet rundt på brikkerne i det allerede opnåede forlig. Men der er undtagelser. Slagteriarbejderne stemte nej to gange for to år siden, og de fik noget ud at det hver gang."

– Hvad betyder det for fagforeningen, at medlemmerne stemmer nej?

"Det betyder, at forhandlerne er blevet underkendt. Det er helt klart en svækkelse af fagforeningen både i forhold til medlemmerne og arbejdsgiverne. Medlemmer mener ikke, at fagforeningen har forstået deres ønsker. Arbejdsgiverne vil have mindre tillid til fagforeningens forhandlere, fordi de åbenbart ikke har medlemmerne bag sig. Andre gange betyder et nej fra medlemmerne, at ledelsen stiller sine mandater til rådighed."

– Dansk Journalistforbund er blevet kritiseret for at forhandle ud over sit mandat. Men en forhandling er vel et kompromis?

"Jo, men forhandlerne skal afstemme kravene med medlemmerne, så der er mulighed for, at de kan bevæge sig i en forhandlingssituation. Hvis man forhandler med et bundet mandat, og arbejdsgiverne ikke er i stand til at imødekomme det, så kommer der meget nemt til at stå to uforenelige interesser over for hinanden."

– Det er tredje gang indenfor to år, at Dansk Journalistforbund får nedstemt et forlig. (DJ-medlemmer nedstemte en TV 2-overenskomst og en Egmont-overenskomst i 2000 og senest nej'et fra DR i år.) Er det usædvanligt?

"Ja, det er ualmindeligt, at medlemmer stemmer nej. Men Dansk Journalistforbund er også speciel, fordi DJ har så mange forskellige overenskomster. Man kan faktisk ikke sammenligne DJ med andre på lige det spørgsmål, fordi DJ med de mange overenskomster har større risiko for at komme i konflikt end andre forbund."

Læs også: Voldsom utilfredshed med DR-chefer, For 200 kroner solidaritet, Norsk Ny løn, De gamle solgte de unge, Ny løn er gammel i DR ogKonsekvenser af strejken

 

0 Kommentarer