Afspadsering

Fagforening lægger sag an mod DR

Akademikernes fagforening DM har lagt sag an mod DR for ikke at lade såkaldt AC-ansatte afspadsere på lige vilkår med andre medarbejdere

Akademikernes fagforening DM har lagt sag an mod DR.

Det oplyser fagforeningens forperson, Camilla Gregersen, til Journalisten.

Søgsmålet handler om retten til at afspadsere for de medarbejdere i DR, der er ansat som programmedarbejdere på AC-overenskomst. Det er den overenskomst, som akademikere i DR bliver ansat på, når de arbejder som for eksempel journalister eller tilrettelæggere.

Her mener DM ikke, at DR har overholdt overenskomstens regler om arbejdstid, hvilket fagforeningen vil have arbejdspladsen til at erkende.

”Vi opdagede det blandt andet ved, at medarbejdernes merarbejdstimer bortfaldt. De kunne ikke forstå, hvor de pludselig blev af,” forklarer Camilla Gregersen.

I strid med reglerne

Mens nogle AC-ansatte i DR bliver kompenseret for merarbejde i deres fastsatte løn, afspadserer andre deres overarbejde. For dem, der skal afspadsere deres timer, er fagforeningen dog blevet bekendt med flere problemer:

”Desværre har DM konstateret, at DR ikke mener, at vores medlemmer har ret til at afspadsere disse merarbejdstimer efter udløbet af en kort opgørelsesperiode (på mellem 3 eller 6 måneder),” lyder grunden til søgsmålet, som Camilla Gregersen også har delt på LinkedIn.

”DM har også konstateret, at DR blot lader merarbejdstimerne bortfalde – uden at medarbejderne bliver gjort opmærksomme på det.”

Fagforeningen har også modtaget henvendelser fra medlemmer, som har oplyst, at DR har meddelt dem, at de ikke må registrere arbejdstimer ud over 37 timer om ugen i tidsregistreringssystemet.

”Det mener vi er i strid med overenskomstens regler, og det har vi meddelt DR.”

Ifølge DM har fagforeningen afholdt flere møder med DR om problemet, men har ikke kunnet få DR til at anerkende, at virksomheden bryder arbejdstidsreglerne, hvorfor forbundet har anlagt sag mod DR.

”Det gør vi, fordi det er en ret principiel sag, som handler om ret til afspadsering og om, hvorvidt det faktisk bare kan blive sløjfet uden om den aftale, som medarbejderne og tillidsrepræsentanterne har indgået med arbejdspladsen,” siger Camilla Gregersen og fortsætter:

”Det er også, fordi jeg synes, at man presser medarbejderne i DR på den her måde. Særligt i tider, hvor vi snakker så meget om stress, synes jeg, at det her er over stregen.”

Handler om tillid

Hun understreger, at hun værdsætter de tillidsvalgte i DR, der har kæmpet deres kollegers sag.

”Men nu er sagen blevet så alvorlig, at det er blevet en forbundssag.”

”Det handler om, at man har en tillid til, at aftaler bliver overholdt, og at man i det hele taget har et arbejdsmiljø, man kan holde til at være i – også på langt sigt,” siger Camilla Gregersen.

DR’s HR-chef, Nanna Abildstrøm, understreger i et skriftligt svar, at ”medarbejderne i DR arbejder under ordentlige forhold og er dækket af overenskomster.”

”Medarbejderne i DR arbejder under ordentlige forhold og er dækket af overenskomster. Selvom begge parter gør sig umage med at indgå overenskomster, der er klare og tydelige, kan det ske, at der opstår uenighed om fortolkningen af nogle af bestemmelserne. Det er sket her,” står der i svaret.

Hun forklarer, at uenigheden handler om fortolkningen af arbejdstidsreglerne for medarbejdere på AC-overenskomst, der selv tilrettelægger deres arbejdstid og har aftale om højeste tjenestetid. Også hun pointerer, at der har været afhold møder mellem DR og DM, hvor de ikke har kunnet nå til enighed.

”Derfor er det godt, at vi i Danmark har et stærkt fagretligt system, der kan hjælpe os med fortolkningsspørgsmål. Vi er nu i proces med at udveksle synspunkter på skrift, og på et tidspunkt vil der blive gennemført en domsforhandling. Medmindre vi undervejs finder en løsning, som begge parter kan se sig selv i, vil en opmand udpeget af Arbejdsretten bistå med at fastlægge den endelige fortolkning,” lyder det i svaret.

DM har cirka 154 medlemmer på AC-overenskomst, men repræsenterer ikke kun sine egne medlemmer i sagen. De andre AC-forbund som for eksempel Djøf bakker fagforeningen op i retssagen. Djøf har 111 medlemmer på AC-overenskomst, Kultur og Information har 14, FAOD har ét medlem, mens IDA har 40 medlemmer på AC-overenskomst med DR.

Artiklen er opdateret med kommentar fra Nanna Abildstrøm klokken 15.01.

0 Kommentarer