Krænkelser

Fagforbund i fælles protest over borgmesters krænkelser

Det er rystende læsning, lyder det i brevet, som Dansk Journalistforbund og fem andre fagforbund har sendt til Københavns Kommune (opdateret 15/3 kl. 08.42)

Dansk Journalistforbund og fem andre fagforbund danner nu fælles front for at få Københavns Kommune til at tage affære i sagen om arbejdsmiljøet under beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Anledningen er en ny undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt cirka 200 medarbejdere i forvaltningen under Cecilia Lonning-Skovgaard.

Den viser, at 27 procent af de adspurgte inden for det seneste år selv har oplevet krænkende adfærd, og at 30 procent har været vidne til krænkende adfærd i centralforvaltningen.

47 procent af dem, der har været udsat for krænkelser, og 68 procent af dem, der har været vidne til krænkende adfærd, svarer, at det er ”borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse”, der står bag.

”Undersøgelsen dokumenterer en omfattende og fuldkommen uacceptabel krænkende adfærd fra borgmesterens side og fjerner den sidste rest af tvivl om, hvor alvorlig og hvor uholdbar situationen er,” lyder det i brevet, hvor undersøgelsen betegnes som ”rystende læsning” og ”stærkt bekymrende”.

Mobning og chikane

Undersøgelsen har været længe ventet, efter at der de seneste måneder har hersket nærmest kaotiske tilstande i beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Cecilia Lonning-Skovgaard er blandt andet blevet anklaget for at mobbe og chikanere sine embedsmænd i en syv sider lang indberetning til kommunens whistleblowerordning.

”Fra de faglige organisationers side skal der lyde en meget klar og direkte opfordring til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune, beskæftigelses- og integrationsborgmesteren og forvaltningens administrative ledelse om øjeblikkeligt at få stoppet den krænkende adfærd,” lyder det i brevet.

De øverste ledere er rollemodeller  

Ud over DJ’s formand, Tine Johansen, er det formændene for DJØF, HK, DM, 3F og Dansk Socialrådgiverforening, som står bag det åbne brev.

Det er sendt til Cecilia Lonning-Skovgaard selv, samt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune og overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Cecilia Lonning-Skovgaard siger selv til Politiken, at hun har et stort ansvar for medarbejdernes oplevelser.

”Jeg vil da tro, at hovedparten handler om mig, for det er mig, der er borgmesteren og har den primære kontakt med medarbejderne på rådhuset og i centralforvaltningen. Det tager jeg et kæmpe ansvar for, og det har jeg også sagt til medarbejderne her til morgen og undskyldt for. Jeg er i fuld gang med at arbejde på tonen over for medarbejderne, og jeg er også stoppet med at tage direkte kontakt til medarbejderne,” siger hun.

De seks fagforbund understreger i brevet, at de øverste ansvarlige i en organisation er rollemodeller.

”Den adfærd, de ansvarlige udviser, kan sprede sig i organisationen og dermed få yderligere negative konsekvenser for medarbejderne,” skriver de.

 

Opdateret 15/3 kl. 08.42: Ved en fejl havde Journalisten overset, at 3F også var medunderskriver på det åbne brev. Det er tilføjet nu. 

0 Kommentarer