Fagfestival hvert år?

Uenighed i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse om visionsprogrammet, der foreslår afholdelse af fagfestival hvert år.

Uenighed i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse om visionsprogrammet, der foreslår afholdelse af fagfestival hvert år.

Et af punkterne i DJ´s udkast til nye visioner og handlingsprogram er, at der skal holdes fagfestival hvert år, hvilket skabte en del forvirring og uenighed på hovedbestyrelsens møde i Århus.

I øjeblikket holdes der fagfestival hvert andet år, og medlem af hovedbestyrelsen Villy Dall kritiserede, at DJ i et visionspapir uden videre skulle tage en bindende beslutning om at foreslå at bruge yderligere 750.000 kroner på at holde festival hvert år.

"Det ligger på hovedbestyrelsens bord og vi skal indstille det til vedtagelse på delegeretmøde. Det er jeg imod."

Alle udvalg i hovedbestyrelsen har drøftet visionerne, men alligevel mødte Villy Dalls kritik bred opbakning:

"Det er ufint og ærgerligt at der står i visionspapiret at vi skal have fagfestival hvert år, for det kræver en diskussion," sagde medlem af forretningsudvalget Didde Elnif, der blev bakket op af Lars Lindskov, der også sidder i forretningsudvalget.

Næstformand Fred Jacobsen forklarede, at visionspapirets formulering – "DJ skal tage initiativ til (…) at holde fagfestival hvert år" – ikke binder DJ til at holde fagfestival hvert år.

"Det er en vision. Jeg vil gerne arbejde for, at vi finder ud af, om vi skal fagfestival hvert år."

Forvirringen blev opsamlet af Mogens Blicher Bjerregaard, formand for DJ, der fik opbakning til sit ændringsforslag:

"Jeg foreslår at vi omformulerer visionerne, så der står, at DJ vil arbejde for at udvikle fagfestivallen."

DJs nye visioner og handlingsprogram skal vedtages på delegeretmøde 13. og 14. april 2011 og skal forinden drøftes på HB-møde i marts.

0 Kommentarer