Fagfestival gav underskud – ambitionsniveauet sænkes

Et uventet underskud på næsten 700.000 kroner betyder, at næste Fagfestival får færre deltagere og oplægsholdere. Studerende bliver måske tilbudt monkey class-billetter. »Skandaleregnskab,« siger HB-medlem.

Et uventet underskud på næsten 700.000 kroner betyder, at næste Fagfestival får færre deltagere og oplægsholdere. Studerende bliver måske tilbudt monkey class-billetter. »Skandaleregnskab,« siger HB-medlem.

For dårlig økonomistyring, for høje ambitioner og for mange studerende, der kom ind til nedsat pris. Fagfestival 2008 kom ud med et overraskende underskud på 697.000 kroner. Det kom frem ved hovedbestyrelsesmødet i DJ i dag, hvor sagen blev behandlet ved et lukket og et åbent møde.
Ifølge regnskabet for Fagfestival 2008 i Odense Congress Center afviger udgifterne med næsten 700.000 kroner. For eksempel var honorar og rejseomkostninger til oplægsholdere 214.000 kroner dyrere end budgetteret.

Journalisten.dk havde ligesom de øvrige observatører fra kredse og grupper ikke adgang til den lukkede del af mødet, men DJ's kommunikationschef og leder af Fagfestival Esben Ørberg påtager sig ansvaret for underskuddet.
Ved den åbne del af hovedbestyrelsesmødet læste forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard en udtalelse op, hvoraf det fremgik, at hovedbestyrelsen har godkendt regnskabet for Fagfestival 2008. Men HB udtaler også kritik af den manglende økonomistyring.

Herefter sagde næstformand Fred Jacobsen, at der i lyset af underskuddet var behov for at diskutere, hvilken slags Fagfestival man ønsker fremover.
Hovedbestyrelsen diskuterede blandt andet, om man skal flytte festivalen tilbage til Nyborg, skære i programmet og indføre to forskellige slags priser.
Esben Ørberg forklarede, at det er muligt at skrue på en række håndtag.
»Vi kan for eksempel hæve brugerbetalingen, give et større DJ-tilskud, indgå aftaler med 3-4 hovedsponsorer eller lave en kvote for antallet af studerende,« forklarede han.

René Simmel tog afstand fra idéen om kvoter, mens Mogens Blicher Bjerregård sagde, at det bliver svært at undgå.
»Vi vil gerne have en Fagfestival i fremtiden, og det skal være på samme niveau som de sidste to-tre gange. Man kan godt lave kvoter efter først-til-mølle-princippet,« sagde han.

I dag kommer studerende ind til nedsat pris, men får den samme vare som fuldbetalende deltagere. Flere HB-medlemmer talte for, at man burde oprette en monkey class og business class, så studerende kommer ind til nedsat pris – mod at de sover på vandrehjem i stedet for de mere magelige hotelsenge.
»Det ville være synd at sætte kvoter på antallet af studerende. Jo flere studerende jo bedre. Fagfestival er en måde for dem at blive præsenteret for branchen – og de er vant til at sove i køjesenge,« forklarede Sisse Sejr-Nørgaard, der støttede idéen om monkey class.

Morten Uhrenholdt havde oven på det netop fremlagte regnskab svært ved at se frem.
»Jeg må indrømme, at jeg stadig er helt omtumlet efter det skandaleregnskab. Selvfølgelig skal vi have Fagfestival igen, men jeg er ikke klar til at diskutere, hvordan det skal være endnu.«

Esben Ørberg erkendte, at Fagfestival er blevet for stor.
»Vi er næsten vokset ud af vores eget tøj. I år havde vi 10 spor samtidig. Det bliver for uoverskueligt, og det er ikke nødvendigt. Vi kan hente det samme antal personer ind med færre spor og billigere oplægsholdere«.

Evalueringen af festivalen viser, at et overvældende flertal af deltagerne var tilfredse med det faglige indhold. Tilfredsheden var lidt mindre med den praktiske afvikling – især busdriften og at deltagerne overnattede forskellige steder i Odense.

7 Kommentarer

Fred Jacobsen
14. MARTS 2009
Re: Fagfestival gav underskud - ambitionsniveauet sænkes

Lad mig slå fast, at studerende deltagelse i Fagfestival 08 ikke er hovedårsagen til underskuddet. Hovedårsagen er en række markante budgetoverskridelser. Blandt andet på oplægsholdere, som Håkon korrekt henviser til. Jeg er derfor helt enig i, at det er forkert at gøre studerende til syndebuk for, at festivalen fik underskud. Personligt er jeg så meget glad for, at vi som fagforbund kan tilbyde en aktivitet, som unge medlemmer gider deltage i. Jeg ser det som en investering o vores fremtid.

Men ansvaret ligger naturligvis alene hos os, der arrangerede begivenheden. Vores opgave er nu at sørge for, at det ikke gentager sig. For Fagfestival skal have igen i 2010! Men den skal bare hænge sammen, både indholdsmæssigt og økonomisk.

Erik Svarre har tidligere været ude med at kritisere sammenhængen mellem Fagfestival og Ophavsretsfonden. Fakta er, at der ikke er brugt midler fra Ophavsretsfonden til at arrangere Fagfestival. Den finansieres alene af forbundsmidler, deltagerbetaling og tilskud fra Pressens Uddannelsesfond.

Til gengæld har specialgrupper- og foreninger plus kredse haft adgang til at give tilskud til nedsættelse af deltagergebyr for deres respektive medlemmer, hvilket også er sket. Her har nogle brugt midler fra deres respektive kasser under Ophavsretsfonden, andre fra deres disponible midler.

Mange hilsner

Fred Jacobsen

erik svarre
13. MARTS 2009
Re: Fagfestival gav underskud - ambitionsniveauet sænkes

Fagfestivalen er et eksempel på, at journalistforbundet - lige som de romerske kejsere -  serverer skuespil til folket i stedet for brød - og nu endda dyrt skuespil.

 Festivalen blev startet som en smart ide i forbundsledelsen til at få snablen ned i Ophavsretsfonden, som man så kunne lænse for midler - i stedet for at sørge for at disse ophavsretspenge kom ud til de retmæssige ejere - medlemmerne.

Hvis budgetoverskidelsen var foregået ude i det virkelige liv, så ville den selvfølgelig have fået konsekvenser og ikke bare behandlet ved et lukket møde i det journalistiske kejserrige på Gl. Strand. Så ville glubske journalister selvfølgelig have kastet sig over sagen og basket til den

Øjvind Hesselager
12. MARTS 2009
Re: Fagfestival gav underskud - ambitionsniveauet sænkes

Måske er der ikke brugt 700.000 for meget.

Måske blev der afsat 700.000 for lidt.

Kunne pengene have været brugt bedre?

Mange hils 

 

Håkon Stolberg
12. MARTS 2009
Re: Fagfestival gav underskud - ambitionsniveauet sænkes

Det kunne være interessant at få klarlagt, præcis hvor meget de begejstrede studerende har medvirket til underskudet.

Alene posten for oplægsholdere gik 214.000 over budgettet. Så det er ikke hele redningen, der kan findes i de studerendes lommer.

Lad os glæde os over engagementet hos de studerende. Og ikke gøre dem til syndebukke for en kikset økonomistyring og budgettering.

Fagfestlige hilsner

Håkon Stolberg

Formand for Kredsen af Journaliststuderende (indtil lørdag)

Knud Jacobsen
12. MARTS 2009
Re: Fagfestival gav underskud - ambitionsniveauet sænkes
Ja, og så skal man huske på alle de medlemmer, der er tvangsindlagt til at betale til DJ hver måned, men ikke gider at deltage i ting som fagfestivaler - hvorfor skal man bruge deres penge så talentløst?

Flere