Fagfestival – en hyldest til anløben moral

NOMINERING. Da B.T.'s journalister ved Fagfestival 2010 indtog scenen for at modtage nomineringen til en FUJ-pris for dækningen af Stephen Kinnocks skatteforhold, blev der hujet og klappet. Jeg håber ikke, at det var af nomineringen. En enkelt buhede vedholdende, og jeg håber, at det var af nomineringen.

NOMINERING. Da B.T.'s journalister ved Fagfestival 2010 indtog scenen for at modtage nomineringen til en FUJ-pris for dækningen af Stephen Kinnocks skatteforhold, blev der hujet og klappet. Jeg håber ikke, at det var af nomineringen. En enkelt buhede vedholdende, og jeg håber, at det var af nomineringen.

B.T. vandt ikke, men nomineringen er immervæk stadig besynderlig. Ved Fagfestival den 14. november forklarede den svenske gravejournalist Nils Hansson, at en af den undersøgende journalistiks faldgruber er at insinuere i stedet for at dokumentere. Men insinuere gjorde B.T. i deres dækning – igen og igen. Fejlagtigt. Det tydeligste bevis herpå er Skats kendelse, der afviste alle beskyldninger om urent trav.

Alligevel blev B.T. nomineret, men hvorfor? Det må hænge sammen med opfattelsen af, hvad journalistisk kvalitet er. Og det indrammede Berlingske Tidendes Lisbeth Knudsen fint i en debat med Seidenfaden, Haagerup og Dyrby, hvor hun sagde følgende: "Hvis en politikers moral er anløben, er det vigtigt at fortælle."

Umiddelbart lyder det godt, men tænk et sekund, og det hele ramler. Er det op til medierne at påvise anløben moral og gerne med midler, der ikke har at gøre med journalistik? Og dette "hvis" må betyde, at vi egentlig ikke kan vide, om det er anløben moral, men at det er godt at skrive løs alligevel, hvis nu en eller anden muligvis viser sig at være skyldig i anløben moral. Eller sagt på en velkendt måde: Målet helliger midlet.

Og er vi nået dertil, er der i høj grad brug for en diskussion af, hvad vi mener, journalistisk kvalitet skal være. Den debat blev også forsøgt rejst flere gange på Fagfestival i Odense, men blev med henvisning til tidspresset taget i opløbet. Men er B.T.'s dækning tydeligt påvirket af et tidspres? Tvivlsomt. Bladet lod endda en journalist besøge Kinnock i Schweiz og fremvise et foto af ham til tilfældige naboer. At ingen genkendte fotoet, brugte avisen til at insinuere, at Kinnock ikke opholdt sig i Schweiz og derfor måtte skulle betale skat i Danmark.

Så meget for journalistisk kvalitet ved Fagfestival 2010. Tak for nu, og vi ses om to år til næste års hyldest af journalistikkens anløbne professionelle moral. Måske vi til den tid kan tage en debat om, hvad journalistisk kvalitet egentlig skal være.

– Magnus Harald Haslebo, journaliststuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 

0 Kommentarer