Fagfestival 1998: 700 deltagere på fagfestival

DJs FagFestival på Hotel Nyborg Strand tegner på forhånd til at blive en deltagersucces.

DJs FagFestival på Hotel Nyborg Strand tegner på forhånd til at blive en deltagersucces.

Det er anden gang, DJ trommer medlemmer og andre interesserede mediefolk sammen til en festival, hvor journalistik, fotografi og layout er sat på dagsordenen. Arrangementet kan i år tælle omkring 700 deltagere i forhold til 1996, hvor deltagerantallet nåede op på godt 450 deltagere.

Esben Ørberg, informationschef i DJ, har det indtryk, at FagFestival 1998 tiltrækker mange af de nye faggrupper i DJ:

»Programmet er så bredt, at det skal kunne favne det, DJ kalder ‘fællesskabet med plads til forskelle'. Og jeg fornemmer, at en pæn del af deltagerne blandt andet kommer fra de nye netmedier, for ud af de 50 arrangementer er der en 3-4 internetarrangementer.«

DJ har ifølge Esben Ørberg praktisk talt støvsuget Nyborgs hoteller for sengepladser for at kunne huse de mange deltagere og er nødt til også at indkvartere folk i Odense.

De medlemmer, der ikke har meldt sig til FagFestivalen endnu, er velkomne til kvit og frit at deltage i alle arrangementer, men skal altså regne med selv at sørge for at finde husly for natten. For ikke-medlemmer, der ønsker at deltage i arrangementet, koster det 900 kroner pr. dag. Henvendelse skal ske i receptionen på Hotel Nyborg Strand, hvor kongresmærker bliver udleveret.

0 Kommentarer