Fagboss om DR-frokost: En sejr for den danske model

”Dommen falder ud til fordel for den danske model, som bygger på gensidig respekt,” mener Flemming Vinther, formand for statens ansatte, efter at voldgiftsretten har dømt, at DR ikke kan afskaffe den lønnede frokostpause uden om overenskomstforhandlingerne

Dagens afgørelse i voldgiftsretten sikrer, at medarbejderne i DR kan beholde deres lønnede frokostpause. Men dommen kan også få principiel betydning for resten af det offentlige arbejdsmarked, hvor 90 procent af de ansatte ifølge Produktivitetskommissionen ligesom på DR har lønnet frokostpause. Størstedelen af de ansatte på det private arbejdsmarked har ikke lønnet spisepause.

Dommen fastslår, at DR ikke kan inddrage den lønnede spisepause uden at gøre det som del af en ny overenskomst. Også selv om den lønnede frokostpause i DR ikke er nedfældet på skrift i overenskomsten, hvilket også er tilfældet for de fleste andre offentligt ansatte.

”Det er en fantastisk dom, som understreger, at det her spørgsmål skal adresseres ved forhandlingsbordet. Det er ikke noget, som en arbejdsgiver bare kan gøre, fordi han synes, at det er en sjov idé,” siger Flemming Vinther, der er forhandlingsleder for alle statsligt ansatte som formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Spørgsmålet har spøgt i årevis

Finansministeriet har ad flere omgange ønsket at tage et opgør med de offentligt ansattes betalte frokostpause, det skete blandt andet under de kuldsejlede trepartsforhandlinger i 2012. Men på grund af fagforeningernes modvilje er det aldrig rigtig blevet en del af forhandlingerne ved overenskomstfornyelserne.

”Det er et spørgsmål, som har spøgt i årevis. Derfor er det dejligt, at dommen falder ud til fordel for den danske model, som bygger på gensidig respekt. For mig handler det her slagsmål ikke så meget om betalt frokost eller ej, men om hvad man kan tillade sig,” siger Flemming Vinther.

Han er glad for, at retten har fastslået, at det afgørende ikke er, om den betalte frokostpause nødvendigvis står skrevet sort på hvidt i overenskomsten.

”Så kan man kalde det kutyme med betalt frokostpause, eller hvad man vil. Men det er jo et voldsomt indgreb i folks vilkår, hvis man bare uden videre afskaffer den. Denne dom betyder ikke, at man ikke kan ændre på den betalte frokostpause, men den understreger, at det her er et spørgsmål, som bliver afgjort ved forhandlingsbordet,” siger Flemming Vinther.

Statsansatte tabte sag om fridage

Han peger på, at man på nogle områder muligvis godt kan håndtere en hverdag, hvor offentligt ansatte ikke længere står til rådighed i deres frokostpause. Men der er en lang række områder, hvor han ser store udfordringer.

”Det ser så skideflot ud i arbejdsgivernes regneark, men ude i virkelighedens verden vil det mange steder ikke se så kønt ud, hvis man ikke skal stå til rådighed i sin frokostpause. Jeg tror ikke, at passagererne bliver tilfredse, hvis S-togene begynder at holde stille, fordi chaufførerne skal spise frokost,” siger Flemming Vinther.

Han nævner også grupper som fængselsfunktionærer, sygeplejersker på hospitaler og sosu-assistenter på plejehjem, hvor det ikke vil være smart, at de ikke står til rådighed i en halv time midt på dagen.

For nylig tabte de statslige ansatte derimod en anden voldgiftssag om retten til at holde fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. maj.

Det har der hidtil været kutyme for i staten, selv om det heller ikke stod skrevet i overenskomsterne. Men i den sag fik staten i form af Moderniseringsstyrelsen rettens ord for, at det var ok at afskaffe de betalte fridage med tre måneders varsel uden at gøre det til en del af overenskomstforhandlingerne med fagforeningerne. Derfor skal medarbejderne nu bruge feriedage, hvis de vil holde fri de pågældende dage.

Ingen kommentarer fra Moderniseringsstyrelsen

Journalisten har forsøgt at få en kommentar fra Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation, men det har ikke været muligt. Derimod har Moderniseringsstyrelsen sendt denne skriftlige kommentar:

”Kendelsen vedrører DR’s område og er baseret på forholdene i DR. Moderniseringsstyrelsen har derfor ingen kommentarer til kendelsen,” skriver styrelsens direktør, Poul Taankvist.

Hos fællesorganisationen Akademikerne mener man derimod, at kendelsen freder den betalte frokostpause i hele den offentlige sektor.

”Når tre højesteretsdommere har anerkendt den betalte spisepause som en overenskomstrettighed hos DR, så er det helt utænkeligt, at man skulle kunne nå frem til et andet resultat i en eventuel ny voldgiftssag vedrørende det offentlige område, når man ser på den nære sammenhæng, der er mellem overenskomsterne på DR og overenskomsterne i staten,” udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, i en pressemeddelelse.

0 Kommentarer