Fagbladet til debat hos Organisationsgruppen

Sidste år foreslog Organisationsgruppen, at Journalisten skal stå friere i forhold til DJ. Debatten fortsatte på årets generalforsamling, hvor DJ's formand markerede sin holdning: »Jeg tror, vi i arbejdsgruppen ender med at foreslå nogle forskellige modeller«

På tirsdagens generalforsamling i Organisationsgruppen – specialgruppen for ansatte i arbejdsmarkeds- og interesseorganisationer i Dansk Journalistforbund – slap formand Jørn Albertus helskindet igennem både genvalg og aflæggelse af beretning.

De i alt 12 fremmødte, heriblandt formand for DJ Lars Werge samt Organisationsgruppens bestyrelse, var beherskede i deres spørgelyst.

Enkelte punkter kaldte dog på replik.

Hvad sker det med fagbladet?

Jørn Albertus, webredaktør på CBS Observer, rundede fagbladet Journalisten, som Organisationsgruppen – bakket op af specialforeningen Journalisterne – sidste år satte på DJ's dagsorden.

Det skete blandt andet, fordi de to DJ-grupper er skeptiske over for de besparelser, der samlet har trukket godt en million kroner, brugt på tryk og distribution, ud af fagbladets budget over en årrække.

»Det kan ikke nytte noget, at man tager et par sider på Journalisten, når forbundet mangler penge,« sagde Jørn Albertus dengang.

Jørn Albertus sidder med i en arbejdsgruppe, der netop nu drøfter fagbladets ejerkonstruktion. Han opsummerede på generalforsamlingen, at man kunne forestille sig en model med en mere uafhængig bestyrelse.

Han understregede også, at Journalisten med en anden ejerstruktur – hvor bladet omlægges til privat selskab – kan få mediestøtte, sådan som blandt andet Ingeniøren og Folkeskolen i dag gør.

En mønsterstruktur

Lars Werge, formand for DJ, fulgte op. Umiddelbart ligger der ikke en revolution i kortene, hvis det står til formanden:

»Vi har en mønsterstruktur. Den redaktionelle uafhængighed, vi har på fagbladet, burde vi også have på andre organisationsblade. Jeg mener, vi kan være stolte af vores fagblad og den måde, det forvalter uafhængigheden på,« sagde Lars Werge.

»Spørgsmålet er så, om vi skal have en bladbestyrelse, der er helt uafhængig af hovedbestyrelsen. Er det den rigtige vej at gå, man afgiver jo også magt og indflydelse?« opsummerede Lars Werge.

Skal ikke sælges

Kurt Westh Nielsen, næstformand i Organisationsgruppen og redaktør på Prosabladet, ville gerne tættere på en konkret melding fra DJ's formand:

»Hvor går overvejelserne om Journalisten? Er der behov for en ny model?« spurgte han Lars Werge.

»Det er en god model, vi har nu, men der er også udfordringer ved den. Spørgsmålet er, hvad vi får, hvis vi gør noget andet? Jeg tror, vi i arbejdsgruppen ender med at foreslå nogle forskellige modeller,« svarede Lars Werge, der også fastslog, at han ikke vurderer, at løsningen bliver, at Journalisten udskilles helt fra DJ og for eksempel sættes til salg.

Hvad mener DJ om sikre emailadresser?

Kurt Westh Nielsen har tidligere – på sin blog her på journalisten.dk – foreslået, at DJ som en del af medlemskabet tilbyder alle medlemmer en krypteret og dermed sikker e-mailadresse.

Til det har Lars Werge repliceret, at det var et »velmenende forslag«.

Kurt Westh Nielsen brugte også generalforsamlingen til at spørge, hvordan den formulering skulle tolkes:

»Du kalder det en velmenende idé. Det er da smigrende og grundlæggende positivt, men velmenende kan også opfattes som uovervejet og en anelse naivt. Hvad mener du?«

Lars Werge:

»Det er ment positivt. Det er et godt tænkt forslag. Men jeg sagde også, at hvis vi gør det – stiller sikre e-mailadresser til rådighed for medlemmerne – så skal vi kende konsekvenserne først.«

Formanden genvalgt

Jørn Albertus blev genvalgt som formand for Organisationsgruppen.

Anne Kathrine Spangsberg, journalist og webredaktør, Danske Malermestre, blev valgt som kasserer.

Maria Becher Trier, journalist på Folkeskolen, blev forfremmet fra suppleant til medlem af bestyrelsen.

Tom Nervil er nyvalgt i bestyrelsen.

Louise Knuth Pedersen, kommunikationskonsulent i FTF, er nyvalgt suppleant.

Kurt Westh Nielsen er næstformand og var ikke på valg.

Før generalforsamlingen blev O-prisen overrakt til journalist Steffen Hagemann fra Børn&Unge.

1 Kommentar

Kurt Westh Nielsen
24. FEBRUAR 2016
Lars Werge udtrykte også
Lars Werge udtrykte også bekymring for, at Journalistforbundet kunne risikere at skulle logge medlemmernes email-trafik, hvis nu justitsministeren skulle vælge at indføre sessionslogning, da jeg under generalforsamlingen spurgte ind til hans holdning til, at forbundet i fremtiden kunne finde på at tilbyde sikker e-mail til medlemmer.

Jeg er mildest talt uforstående over for den frygt. Her har Lars Werge vist misforstået hvad DJ vil kunne blive pålagt. Det er da bare at se at få sat turbo på planerne om sikker e-mail.

Måske andre kan bidrage til en bedre forståelse?