Fagbladet Journalisten får frihedsbrev

For første gang får fagbladet Journalisten et egentligt frihedsbrev, hvor Journalistens formål og uafhængighed beskrives ét sted. Læs teksten her

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse vedtog på et møde i går, at fagbladet Journalisten skal have et egentligt frihedsbrev. Reelt har Journalisten hidtil opereret under redaktionel frihed. Men friheden har kun været beskrevet i for eksempel chefredaktørens ansættelseskontrakt som allonge og i et referat fra hovedbestyrelsen i 2005.

Det er tanken, at frihedsbrevet fortsætter den linje, der har været hidtil for fagbladet. 

Du kan læse frihedsbrevet her:

Frihedsbrev for fagbladet Journalisten

Forbundet udgiver et medlemsblad, som tilsendes alle medlemmer.

Journalistens udgivelsesgrundlag er identisk med DJ's formålsparagraf og værdigrundlag:

§ 1 stk. 1.  Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgivere, lovgivningsmagten og myndighederne.

Fagbladet Journalisten redigeres efter principperne om fuld redaktionel frihed og uafhængighed af særinteresser.

Fagbladet skal have en fri og selvstændig stilling inden for forbundets organisatoriske, administrative og politiske ramme. Bladet garanteres adgang til information fra alle forbundets organer.

Det betyder:

1. Journalisten skal på alle platforme fremtræde som et uafhængigt kritisk medie- og kommunikationsmagasin, som indebærer, at det redigeres uafhængigt af særinteresser for nogen gruppe i forbundet og af annoncører.

2.Journalisten skal gennem nyheder, reportager og debat sagligt, korrekt og alsidigt spejle medlemmernes og mediernes vilkår såvel nationalt som internationalt.

3. Journalisten skal opfylde et informationsbehov for alle medlemmer, afspejle medlemmernes forskellige fagligheder og være debatskabende. Det betyder, at bladet skal igangsætte, spejle og deltage i debatten omkring de fag, som forbundet består af.

4. Redaktøren deltager i løbende møder med forbundsledelsen og kommunikationsafdelingen. Møderne tjener alene til gensidig information for at sikre forbundet en samlet god kommunikation.

5. Journalisten skal være tilmeldt Pressenævnet.

6. Bladets ansvarshavende redaktør ansættes af bladbestyrelsen (hovedbestyrelsen) og er ansvarlig jævnfør medieansvarsloven.

(Note:  med Journalisten menes både printmagasin og det digitale univers.)

HB godkender det forelagte Frihedsbrev, som herefter overdrages Journalistens chefredaktør og redaktion. Det er tanken, at frihedsbrevet er tilgængeligt for læserne, fx på hjemmesiderne.

10 Kommentarer

Lotte Bilberg
29. NOVEMBER 2014
Kære Øjvind

Kære Øjvind

Når jeg skriver "lad os håbe, at kløgten også har sæde i hovedbestyrelsen," var det med tanke på en nyhed, jag havde læst på DJs corporateside:

"(...) i den anledning havde forretningsudvalget i DJ lavet en indstilling til hovedbestyrelse, hvor det foreslås, at Journalisten skal udkomme 12 gange årligt i 2015 og 10 gange i 2016. Dog med det forslag, at de sparede midler ville gå tilbage i DJ’s overordnede budget.

Efter lang diskussion i hovedbestyrelsen blev beslutningen, at Journalisten udkommer på print 12 gange i 2015, mens det ikke blev besluttet, hvordan Journalisten skal udkomme i 2016. Hvordan de besparede midler fra tryk og distribution skal bruges, og hvor meget, der skal overgå til digital udvikling vil blive besluttet på næste hovedbestyrelsesmøde i januar 2015 efter dialog med fagbladets redaktør."

Mange hilsner Lotte
Øjvind Hesselager
28. NOVEMBER 2014
Kære Lotte

Kære Lotte

Det er jo hovedbestyrelsen, der har stemt ja til frihedsbrevet, så solen skinner da i den grad på de folkevalgte!

Mvh
Lotte Bilberg
28. NOVEMBER 2014
Kære Øjvind

Kære Øjvind
Det er jeg glad for at høre. Så lad os håbe, at kløgten også har sæde i hovedbestyrelsen.
God weekend.
Mange hilsner Lotte
Øjvind Hesselager
28. NOVEMBER 2014
Kære Lotte

Kære Lotte

Tak.

Vi skal i januar drøfte hvor mange penge, der skal bruges på at udvikle Journalisten.dk, så vi fastholder medlemstilfredsheden, selv om vi lukker ca. 150 magasinsider. Det skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Og æres den, som æres bør: Det er DJ, der har taget initiativ til at nedfælde vores frihedsbrev. Kløgten er dermed helt på vor udgivers side :-)

mvh
Lotte Bilberg
27. NOVEMBER 2014
Kære redaktion af
Kære redaktion af Journalisten

Tillykke! Jeg gætter på, at I står med frihedsbrevet i hånden efter at have udvist strategisk - og ikke mindst taktisk - kløgt i det, der i stillingsopslag så poetisk går under betegnelsen "politisk styrede organisationer."

Jeg tjekker dagligt forbi denne side - og er glad, når Journalisten ligger i postkassen, hvilket jeg ikke er ene om at dømme efter den seneste "tilfredshedsundersøgelse" blandt medlemmerne af DJ.

Håber derfor også, at næste gode nyhed bliver, at besparelsen ved at gå fra 15 til 12 trykte udgivelser om året, tilfalder redaktionens videre udviklingsarbejde mod at sikre et direkte tilhørsforhold blandt medlemmerne til deres faglige organisation.

Sagt med andre ord: Håber, hovedbestyrelsen i DJ formår at forvalte midlerne på en måde, så giver merværdi for medlemmerne af forbundet.

Flere