Fagbladenes Waterloo

 

 

Færre udgivelser, færre sider og færre illustrationer. Sådan vil det gå for mange fagblade til næste år. Det spår både en trykkeriejer og direktøren for de danske fagblade. 

PORTOSTØTTE. I øjeblikket aner redaktørerne af Danmarks 4.800 fag- og organisationsblade intet om, hvor store deres udgifter bliver til næste år.

Siden det første udkast til finansloven kom i juli, har det stået klart, at regeringen ville fjerne portostøtten. Nu er det alvor. I sidste uge indgik regeringen og Dansk Folkeparti forlig. Portostøtten bliver fjernet med virkning fra 1. marts 2004. 150 millioner sparer regeringen, 30 millioner lægger den over i en pulje til særligt udvalgte blade.

Dansk Folkeparti har dog betinget sig, at Post Danmark ikke lader portoen stige med et større beløb end værdien af den statslige støtte. Det skulle betyde, at det vil koste bladene omkring 1,20 kroner mere i porto for hvert blad.
Post Danmark har imidlertid meddelt, at det er usandsynligt, at priserne ikke vil stige med mere end de 1,20 kroner, men postvæsenet offentliggør først deres priser i slutningen af måneden.

På Datagraf, der målt på antal udgivelser er Danmarks største fagbladstrykkeri, kan direktør Svend Erik Baadsgaard allerede forudsige en stor indtægtsnedgang, og han frygter, at han må fyre ti mand til næste år. Mange af bladene har allerede nu afleveret deres udgivelsesplaner for det kommende år.

»Vi trykker 100 blade, hvoraf de 55 får portostøtte. De har tilsammen en portoudgift på 26,4 millioner kroner og må regne med, at den stiger til mellem 35 og 45 millioner kroner til næste år. De reagerer ved at skære i antallet af udgivelser. De skærer i antallet af sider, og de skærer i oplaget,« siger Svend Erik Baadsgaard. Han kan se, at bladene allerede nu også sparer på freelancebudgettet – til såvel artikler som illustrationer. Han spår også, at fjernelsen af portostøtten vil betyde, at flere blade simpelthen vil ophøre med at udkomme.

Dansk Fagpresse, der varetager mange af fagbladenes interesser, har siden de første rygter om elimineringen af portostøtten forsøgt at påvirke politikerne.

Direktør Christian Kierkegaard, Dansk Fagpresse, tror ikke på regeringen, når den siger, at fjernelsen af portostøtten vil betyde, at konkurrencen på markedet mellem Post Danmark og alternative distributører vil forhindre prisstigninger, og at udgifterne til porto dermed vil blive holdt i ro.

»Det alternative distributionsmarked er slet ikke udbygget endnu. Jeg frygter, at Post Danmark og de alternative distributører vil koncentrere sig om blade med et oplag på over 25.000. De mindre blade vil opleve store takststigninger, måske vil hvert enkelt blad stige tre-fire kroner i porto,« siger han.

For Journalisten, der i øjeblikket betaler godt to kroner for at få hvert blad bragt ud, vil det ifølge Christian Kierkegaards beregninger betyde en stigning til cirka seks kroner per blad, hvis politikerne ikke går ind og fastsætter priserne hos Post Danmark. En årlig ekstra udgift på omkring en million kroner.

Poul Fischer fra Dansk Folkeparti og medlem af Folketinget stoler på, at Post Danmark ikke vil hæve portopriserne.

»Det er jo en statslig virksomhed, så mon ikke Post Danmark overholder retningslinjerne fra regeringen. Vi afventer og ser. Kommer der prisstigninger, tager regeringen og Dansk Folkeparti problemet op. Skræmmebilledet er jo, at priserne ikke bare vil stige med de 150 millioner kroner, portostøtten er på, men vil stige til 5-600 millioner kroner.«

Dagbladene støtter fagbladene i deres kamp for at bevare portostøtten.

Chefredaktør Hans Engell, Ekstra Bladet, frygter, at hele mediebilledet vil blive påvirket, og at det vil gå ud over den journalistiske fødekæde.

»Fjernelsen af portostøtten vil ramme den ytringsfrihed, som fagpressen er et udtryk for,« siger han og tilføjer:

»Det, der bekymrer mig allermest, er, at man vil gennemføre så omfattende indgreb, der vil ramme en stor del af fagbevægelsens blade så hårdt. Og det i et medielandskab, hvor Socialdemokraterne og fagbevægelsen ikke udgiver nogen aviser, og de eksisterende aviser er borgerligt-liberale eller socialliberale.«

Christian Kierkegaard og Dansk Fagpresse vil blive ved med at forsøge at gøre politikerne klart, hvilke konsekvenser fjernelsen af portostøtten kan få.

»Det er et forlig, ja, men det er ikke endeligt vedtaget. Vi vil kigge på udmeldingerne fra Post Danmark og se på, hvad de kan betyde, og holde forligspartierne fast på, at udgifterne ikke må stige med mere end værdien af statsstøtten,« siger Christian Kierkegaard.

Han frygter, at situationen vil koste et stort antal arbejdspladser på fagbladene og tidsskrifterne.

I bladbranchen er der vrede over, at regeringen ændrer så voldsomt ved fagbladenes vilkår med kun få måneders varsel.

»Fagbladene kan ikke lægge budgetter for næste år, ligesom de alternative distributører ikke kan nå at komme på plads. Havde regeringen udfaset portostøtten over flere år, kunne den måske have fået det liberale marked, den ønsker,« siger Christian Kierkegaard.

Finansloven bliver formodentligt vedtaget i midten af december.

0 Kommentarer