Fagbladene sparer og fyrer

  Den mistede portostøtte koster fagbladene millioner. SiDs Fagbladet mister alene 11 millioner kroner årligt. Sparerunder er bladenes modtræk - blandt andet fyringer af faste medarbejdere og besparelser på freelancere. Ét blad håber på flere penge fra sit faglige bagland.

  Den mistede portostøtte koster fagbladene millioner. SiDs Fagbladet mister alene 11 millioner kroner årligt. Sparerunder er bladenes modtræk – blandt andet fyringer af faste medarbejdere og besparelser på freelancere. Ét blad håber på flere penge fra sit faglige bagland.

PORTOSTØTTE. Den ene sparekniv sliber de næste. Regeringens beslutning om at fjerne portostøtten fra 1. marts har fået fagbladene til at fyre flere journalister og til at spare på udgifterne til freelancere.

Mindre blade, lettere papir, andre distributører end Post Danmark samt lavere trykomkostninger er andre af sparemetoderne.

SiDs Fagbladet mister 11 millioner kroner – svarende til en fjerdedel af bladets budget – vurderer redaktør Palle Smed.

»Vi har skåret ind til benet og sagt farvel til fire journalister og en HKer. Desuden har vi sat sidetallet ned med otte per nummer. Ved 23 årlige udgivelser svarer det til, at vi sparer to blade om året,« siger han.

Tre af journalisterne på Fagbladet er fratrådt frivilligt, en journaliststilling er ikke genbesat, og HK-stillingen ikke slået op. Fagbladet lukker også de to mindre brancheblade Stof & Saks og Pak & Papir ved udgangen af 2004.

Fagbladet Lederne har fyret en journalist og sat antallet af årlige numre ned fra 12 til 11 for at finde de 2,1 millioner kroner, der forsvinder med portostøtten, oplyser mediechef Ulla Bechsgaard.

Mandskabet har også stået for skud på pædagogmedhjælpernes månedlige fagblad, Job og Børn, der mister en halv million kroner.

»Vi har hentet en kvart million kroner ved at spare alle freelancere væk. Det betyder, at vi får sværere ved at få visse historier og kommer til at mangle ideer og input ude fra. For at fylde bladet må vi nok også lave en del servicestof, vi ikke ville have bragt tidligere,« fortæller bladets redaktør Finn Olsen.

»De kommende år bliver endnu mere alvorlige end 2004, fordi vi også kæmper med store fald i annonceindtægterne,« siger redaktionschef Tom Nissen, Børn og Unge, der bliver udgivet af pædagogernes forbund, BUPL.

Sidste år udkom Børn og Unge 51 gange.

»Vi vil gå fire til seks numre ned i år. Det ser ikke ud til, at vi skal skære ned på den faste stab, men vi kan desværre heller ikke udelukke det. Freelancerne vil blive beskåret svarende til det reducerede antal numre – omkring ti procent,« siger Tom Nissen.

Fordi portostøtten først bortfalder 1. marts, mister Børn & Unge 5,3 millioner kroner i 2004, men 6,8 millioner om året fremover.

Den mistede portostøtte koster Kvindernes Fagblad lidt over en million kroner – cirka ti procent af bladets budget. De penge vil bladet blandt andet spare ved at gå fire sider ned per nummer. Bladets tegneserie forsvinder sammen med to faste madsider.

»Vi satser på vores kerneydelse – at give medlemmerne faglig information. Alt andet er skåret væk. Vi har skåret voldsomt ned på freelancerne – cirka 75 procent. Når vi laver et mindre blad, har vi også mindre brug for freelancere. Så vidt muligt vil vi helst undgå at bruge freelancere,« siger redaktør Lis Hylander.

Folkeskolen mister en femtedel af sit budget – syv millioner kroner årligt – med portostøtten. Bladet regner med at kunne spare to-tre millioner kroner.

»Vi holder fortsat skarpt øje med freelancekontoen, men vi kan umuligt finde de resterende millioner. Vores udgiver, Danmarks Lærerforening, skal beslutte sig for, om den vil give bladet et økonomisk tilskud. Vi håber meget på, at vi kan få det tilskud – ellers kan bladet ikke løbe rundt i sin nuværende form,« fortæller redaktionssekretær Kay Astrup Christensen, der forventer, at Folkeskolen stadig vil udkomme hver uge.

Redaktionen på Ældre Sagen skal finde syv millioner kroner. Løsningen er at se på omkostningerne til produktion og distribution.

»I lyset af portostøtten har vi været tvunget til at revurdere alt, hvad vi sender ud. Vi har kontaktet en anden distributør end Post Danmark, men har ikke besluttet os for noget endnu. Vi har også sonderet markedet for billigere trykkerier og i den forbindelse set på mulighederne i udlandet,« fortæller redaktionssekretær Kirsten Skaaning.

Porto-omkostninger

Regeringen har besluttet, at portostøtten til en række blade – blandt andet alle fagblade – skal bortfalde per 1. marts i år.

Foreningen af danske fagblade, Dansk Fagpresse, har beregnet, at blade og tidsskrifter med et årligt oplag på under 30.000 efter de nye portoregler skal betale mindst 3,50 kroner mere per blad, Post Danmark bringer ud.

For Journalisten, der har et oplag på 12.900, vil det ifølge Post Danmarks seneste udregning koste bladet 600.000 kroner ekstra i porto om året. Post Danmark oplyser dog, at etaten først kan komme med de endelige priser senere i januar.

Blade med et årligt oplag på over 30.000 skal betale 1,95 kroner mere i porto per eksemplar.

Dansk Fagpresse vurderer, at omkostningerne ved forsendelse af de godt 154 millioner eksemplarer af fagbladene stiger fra 292 til 659 millioner kroner – en stigning på 367 millioner. Udgifterne til distribution med Post Danmark stiger i gennemsnit fra 1,90 til 4,28 kroner per eksemplar.

Udvalgte Fagblade

  • Job og Børn: 11 numre årligt, oplag 29.000 eks.
  • Børn & Unge: 51 numre årligt, oplag 68.000 eks.
  • Folkeskolen: 43 numre årligt, oplag 84.000 eks.
  • Lederne: 12 numre årligt, oplag 85.000 eks.
  • SiD Fagbladet: 23 numre årligt, oplag 330.000 eks.
  • Kvindernes Fagblad: 10 numre årligt, oplag 90.000 eks.
  • Ældre Sagen: 6 numre årligt, oplag 360.000 eks.
  • Journalisten: 20 numre årligt, oplag 12.900 eks.

(I udgivelsesfrekvenserne er det ikke medregnet, at visse blade udgiver færre numre efter portostøttens bortfald)

Seks af fagbladene har med tyndere papir og mindre omslag gjort bladet lettere for at spare porto.

Fem blade har færre sider for at spare porto.

Fire blade udkommer færre gange.

Fire overvejer andre distributører.

Desuden vil bladene spare på trykomkostninger, lægge mere på internettet, hæve annoncepriserne, fjerne serviceydelser såsom lydbånd og daglig presseovervågning, opgive andre forsendelser såsom kalendere eller breve til læserne samt lukke mindre branche- og kredsblade, der rammes hårdt af de nye portoregler.

Det har intet sted været på tale at hæve medlemskontingentet.

0 Kommentarer