Fagblad med dagblad

Nyt fagligt magasin - multimedialt, dybdeborende og kulturbærende - udkommer hver 14. dag i et oplag på 350.000. Første nummer bliver sendt ud til 3Fs medlemmer den 14. januar.3F. Researchmateriale og udskrift af båndoptagelser kommer til at følge en del af det nye fagblads historier ud på nettet. Det skal være bonusmateriale til læserne og være med til at fange andre mediers interesse for historierne.

Nyt fagligt magasin – multimedialt, dybdeborende og kulturbærende – udkommer hver 14. dag i et oplag på 350.000. Første nummer bliver sendt ud til 3Fs medlemmer den 14. januar.

3F. Researchmateriale og udskrift af båndoptagelser kommer til at følge en del af det nye fagblads historier ud på nettet. Det skal være bonusmateriale til læserne og være med til at fange andre mediers interesse for historierne.

Maksimal udnyttelse af vekselvirkningen mellem det trykte og det elektroniske medie. Det er den journalistiske strategi, som landets største fagblad, Fagbladet 3F lægger ud med. Fagligt Fælles Forbund og Fagbladet 3F er resultater af fusionen 1. januar i år mellem SiD og Kvindeligt Arbejderforbund.

Der bliver skruet op for multimedieproduktionen og ambitionerne om at sammensmelte fagblads-, web- og radiojournalistikken. Der skal være flere indgange til historierne, og ud over mere traditionelt bonusmateriale som sidehistorier, faktabokse, links og så videre kan råt researchmateriale blive lagt ud på hjemmesiden til fri afbenyttelse.

Samtidig med Fagbladet 3F udkommer også et 'dagblad' – i form af et elektronisk nyhedsbrev med en halv snes historier om dagen. Det blev lanceret for tre år siden. Her kan sager, der begynder i bladet, følges op dag efter dag. Omvendt kan nyheder fra nyhedsbrevet sættes i perspektiv i det trykte medie.

»Vekselvirkningen er det lykkeligste, der er sket for os,« siger Palle Smed, redaktør og leder af Fagligt Fælles Forbunds kommunikationsafdeling, der i forbundet er suppleret af informationsafdelingen.

»Vi kan lave flere citatbærende historier, og vi satser helt klart på at blive det mest dagsordensættende medie på det arbejdsmarkedspolitiske område, siger redaktøren.

Der er 29 redaktionelle medarbejdere, heraf er 18 (inklusive praktikanter) journalister. Sammen med en gruppe freelancere leverer de det journalistiske stof til Fagligt Fælles Forbunds medier. Ud over Fagbladet 3F gælder det 3f.dk, elektroniske nyhedsbreve, inter- og intraservices og et ugentligt radioprogram, som sendes på 60 lokale radiostationer. Der vil også blive lanceret en tillidsmandsportal, hvortil der formentligt skal knyttes et ugentligt nyhedsbrev.

Da alle de redaktionelle medarbejdere fra Kvindeligt Arbejderforbunds blad med undtagelse af én er fratrådt, og der samtidig er fyret en fra SiDs Fagbladet, svarer bemandingen efter fusionen til den, der hidtil har været på Fagbladet.

Ifølge Palle Smed har der været tale om en glidende proces. Da Fagbladet lancerede det elektroniske nyhedsbrev i 2001, blev der ansat fire nye journalis-ter. Han erkender dog, at journalisterne med sammenlægningen har fået flere stofområder at holde øje med. Det ser han dog ikke som et problem, idet journalisterne er blevet mere effektive.

»Vores journalister har produceret mere, efter at vi fik det elektroniske nyhedsbrev for tre år siden. Selve rytmen giver en anden journalistisk produktion. Der er forskel på at have en daglig deadline og så en deadline en gang om ugen,« siger Palle Smed. Han peger dog også på, at det kan blive nødvendigt med en skarpere prioritering for at kunne løse de mange opgaver med et uændret antal personer.

»Det har vakt bekymring blandt medarbejderne, men jeg tror, at når vi først kommer i gang, så vi vil sagtens kunne løse den udfordring.«

»Jeg er meget spændt på, hvordan vi får tid til det hele,« siger Peter Andersen, der er formand for medarbejderforeningen på Fagbladet 3F.

Efter at være blevet præsenteret for alle de nye planer glæder han sig til at høre, hvad det er, journalisterne ikke længere skal lave.

Medarbejderne skal ifølge Palle Smed producere til alle medier, og en vigtig arbejdsmetode er dybdeborende journalistik. De store historier kommer først og fremmest via rugbrødsarbejdet og den daglige kontakt med kildenettet.

»Vi har ikke en speciel dybdeborende gruppe, og der er ikke fine og mindre fine journalister her på bladet,« siger Palle Smed.

»Det handler simpelthen om journalistisk ildhu og om at have næse for historierne.«

Metoden er hidtil blevet brugt på Fagbladet, og historierne kan enten være enkeltstående eller køre over lang tid. Det har været en succes hos læserne, og det har udløst priser til bladets medarbejdere. Fire plaketter er det blevet til ved Dansk Fagpresses uddelinger af Anders Bording Prisen de senere år.

Det seneste eksempel på den dybdeborende fagbladsjournalistik er historien om 60 danske svineproducenters statsstøttede kæmpefarm Poldanord i Polen. Den blev lanceret i Fagbladet i december og omgående samlet op af andre medier, og nu kører den videre i det nye fagblad og på 3f.dk.

»Det er så grundlæggende en journalistisk arbejdsmetode, at det næsten er skræmmende, at der ikke er flere, der bruger den,« mener Palle Smed.

»En ting er, at redaktøren gerne vil have mere dybdeborende journalistik, men der er jo også nyhedsbrevene og de andre ting. Nogen må skulle sige nej til noget,« siger Peter Andersen.

Han er en af dem, der har sagt nej til at lave den samme historie både til radio og til bladet. Der er en fast journalist på radioen, og det er frivilligt, om de andre vil levere til den.

»Jeg har sagt nej af kvalitetsmæssige årsager. Jeg tror ikke, jeg kan lave begge dele tilfredsstillende,« siger medarbejdernes formand.

Ligestillingen får en ganske særlig prioritering i det nye blad. Det skal ifølge Palle Smed mainstreames. Der er da også oprettet et særligt ligestillingssekretariat på forbundsniveau. Der skal være kvindevinkler med i idéudviklingen, historierne og brugen af kilder.

»Vi skal afspejle den hverdag, Fagligt Fælles Forbunds medlemmer møder på deres arbejdspladser,« siger Palle Smed og tilføjer:

»Derfor får ligestillingen mere plads i bladet. Det samme gælder folk af anden etnisk herkomst end dansk.«

Mange ting kan forklares og fortælles gennem kulturstoffet. Kulturstoffet kan bruges til at engagere folk på en anden måde end andre genrer, mener Palle Smed. Derfor skal Fagbladet 3F være kulturbærende, og modellen stammer fra Specialarbejderforbundets Fagbladet.

Metoden er interview med kulturpersonligheder, som har et budskab til læserne. I de seneste numre af Fagbladet har det blandt andet været med forfatteren Christian Jungersen, som i sin roman »Undtagelsen« skriver om mord, mobning og en chef, der løber fra ansvaret. Der har også været et interview med skuespilleren Michael Persbrandt fra filmen »Dag og Nat«, hvor en fraskilt familiefar følges den dag, han har planlagt at begå selvmord. Temaer, der ifølge Palle Smed har stor relevans for medlemmerne af Fagligt Fælles Forbund.

At være kulturbærende handler her også om at skabe kulturbegivenheder. En af dem er en stor novellekonkurrence, hvor læserne indbydes til selv at skrive, og udgangspunktet skal være arbejdslivet. Målet er 12-15 noveller, som ventes udgivet i 2005.

»Det er kultur, der flytter noget i den del af verden, hvor vi befinder os,« siger Palle Smed.

Færre job til DJ-medlemmer

FRATRÆDELSER. Sammenlægningen af Fagbladet og Kvindernes Fagblad har kostet fem DJ-medlemmer arbejdet. På hvert af bladene har én redaktionel medarbejder mistet jobbet, mens tre har fået en frivillig fratrædelsesordning på Kvindernes Fagblad. Som det eneste DJ-medlem herfra fortsætter Toril Steffensen som redaktionssekretær på Fagbladet 3F – med coaching og idéudvikling som særligt ansvarsområde.

»Som de andre på redaktionen har jeg store forventninger,« siger Toril Steffensen. »Den største oplevelse er, at vi har fået mulighed for en fuldstændig ny start i fællesskab. Samtidig er det spændende at skulle være med til at sammensmelte et typisk mandeblad og et rent kvindeblad. Ambitionen er, at vi skal bruge det bedste fra hvert blad og rydde op i det, der ikke var så godt.«

Den tidligere ansvarshavende redaktør på Kvindernes Fagblad, Lis Hylander, fortsætter som pressechef i 3F, hvor SiDs presse- og informationschef, Lennart Weber, skal være informationschef.

Ny multimediepris

Journalisthøjskolens studerende vil fremover kunne vinde en pris, som Fagbladet 3F indstifter for den bedste multimedieopgave.

Fokus på samspillet mellem medierne og er også blevet styrket gennem et to-ugers samarbejde om multimedier og trykte medier, som bladet havde med 39 studerende på skolen i efteråret.

* Bording-prisvindere fra Fagbladet

Anders Bording Prisen uddeles af Dansk Fagpresse for god journalistik, layout og grafik i brancheforeningens cirka 350 fagblade og tidsskrifter. På tre år er fire plaketter gået til Fagbladets medarbejdere:

Journalist Peter Rasmussen for artikler om stilladskrigen
i Århus.

Journalisterne Asger Havstein Eriksen, Hans Christian Graversen, Morten Mansen, Hans Jørgensen og Torben Kragh for afslørende artikler om brug af illegal arbejdskraft i Danmark.

Asger Havstein Eriksen og Peter Andersen for deres historier om manganforgiftede arbejdere fra jernstøberiet Kongeåen i Vamdrup.

Fotograf Tina Enghof for billereportagen fra en række hjem, hvor københavnere døde i ensomhed.

 

0 Kommentarer