FÆRRE TV 2-FYRINGER

70 bebudede fyringer blev forvandlet til 32, da stationen måtte fyre. Ledelsen kunne ved en fejl følge med i det afgørende medarbejdermøde.

70 bebudede fyringer blev forvandlet til 32, da stationen måtte fyre. Ledelsen kunne ved en fejl følge med i det afgørende medarbejdermøde.

Det var en meget nedslidt, men tilfreds tillidsmand, Claus Birch, der fredag den 27. maj rejste sig op foran sine TV 2-kollegaer og præsenterede resultatet af et par ugers knaldhårdt arbejde, der skulle nedbringe antallet af fyringer. Det lykkedes at få tallet 70 forvandlet til 35, som senere blev til 32.
»Vi ville gerne have kæmpet videre, men fornemmede, at vi havde ramt smertegrænsen hos ledelsen,« siger Claus Birch.
At det lykkedes at få tallet så langt ned, skyldes i høj grad en regnegruppe, der blev nedsat af medarbejderne.
Efter et hestearbejde kom gruppen med et sparekatalog på omkring 30 millioner kroner. I princippet nok til, at der ikke behøvede at blive fyret nogen.
Alt fra el-forbrug og renteudgifter til afskrivning af TV 2´s bygninger blev gennemgået.
»Faktisk er jeg chokeret over, at det lykkedes os at finde så mange steder, der kunne spares. Det fortæller jo noget om ledelsen,« som én siger.

Kun 32 fyret
Det endelig antal fyrede blev faktisk endnu lavere end de 35. For to nåede at sige ja tak til ledelsens tilbud om en fratrædelsesordning, selvom fristen kun var et døgn. Og en enkelt mere fratræder frivilligt. Dermed blev 32 fyret.
Men derudover får 13 løstansatte ikke forlænget deres kontrakter, der løber til årsskiftet.
På trods af at fyringstallet blev mere end halveret, var ikke alle så tilfredse med resultatet som Claus Birch.
»Jeg mener godt, at ledelsen kunne have udvist større fleksibilitet, når det trods alt er deres fejl, der har gjort, at vi nu måtte fyre folk,« sige Morten Hansted, leder af regnegruppen og stedfortrædende tillidsmand på TV 2 i København.
Og han er ikke alene. Til mødet i Odense stemte 41 for sort skærm i protest mod ledelsen, mens 54 var imod.
På mødet i København vedtog man, at forhandlingerne skulle sendes tilbage til ledelsen for at få et bedre resultat.
»Vi havde i sparekataloget angivet besparelser, der kunne have fået antallet af fyrede endnu længere ned. Men det ønskede ledelsen ikke, og det er vi utilfredse med,« siger Morten Hansted.
I Odense var stemningen dog ikke for at genforhandle og dermed sagde et flertal ja til det opnåede forhandlingsresultat på 35 afskedigelser.
Fyringerne foregik mandag den 31. maj. De udpegede blev ringet op og bedt om at komme til et møde.
I København blev tre fyret. Det foregik på et hotel i nærheden af TV 2´s afdeling på Sortedam Dossering.
I Odense havde NYHEDERNE også valgt at tage samtalerne med de 19 fyrede ude i byen. Fire var medlemmer af Dansk Journalistforbund.
»Folk tog det meget forskelligt. Nogen havde haft det på fornemmelsen, og tog det derfor roligt, mens andre græd som pisket,« siger Claus Birch.

Dårlig stemning
Fyringerne var udløsningen på flere ugers intens nervøsitet og dårlig stemning. En stemning, der også gav et konkret udtryk.
Efter et møde, hvor de to tillidsfolk Claus Birch og Niels Jerl, havde slukket deres mobiltelefoner, havde der på tre kvarter været 42 opkald til Birch. Et i minuttet. Primært fra kollegaer, der ville høre nyt om situationen.
Niels Jerl måtte en tur i telebutikken efter en ny telefon, da der var indløbet så mange beskeder i samme, korte tidsrum, at hans telefon var brudt sammen.

Regioner slipper billigt
Indtil videre ser det ud som om, at de otte regioner slipper for at fyre så mange som frygtet.
På TV 2-Øst, der skal spare omkring 4,2 millioner kroner, er det lykkedes at forhandle et udspil fra ledelsen på syv fyringer ned til tre, ved blandt andet at give afkald på goder som fri telefon og avis.
Det er foreløbig den eneste region, der har måttet sige farvel til medarbejdere.
Andre steder er forhandlingerne i fuld gang, men medarbejdere på alle regioner har vist stor fleksibilitet for at forhindre afskedigelser.
»Vi er villige til at gå endog meget langt for at forhindre fyringer af fastansatte. Også selvom det vil betyde et farvel til en række goder for os programfolk i en periode,« siger tillidsmand Jan Vesterlund fra TV2/Syd.
På TV2/Bornholm spillede ledelsen ud med et forslag om syv fyringer. Men der blev sparet to stillinger ved naturlig afgang, to ved at skære på freelancekontoen og resten ved andre besparelser.
»Jeg er meget glad og lettet for, at vi slipper for fyringer, selvom det betyder, at vi skal løbe hurtigere,« siger den bornholmske tillidsmand Steen Noreen.

Link til ledelsen
Ligesom da besparelserne på TV 2-Danmark i første omgang blev offentliggjort, foregik medarbejdermødet, hvor Claus Birch præsenterede forhandlingsresultatet, i to studier.
Et studie i Odense og et i København, hvor deltagene via tv-link kunne følge begivenhederne på Kvægtorvet.
Claus Birch fortalte sine kollegaer, at tallet 70 fyringer var forhandlet ned til 35 og blev mødt med spontane klapsalver.
Hvad ingen på mødet havde opdaget var, at linken, der gjorde mødedeltagerne i København i stand til at følge med, også gjorde mødet åbent for resten af tv-huset. Og dermed ledelsen, der kunne tænde deres tv og høre, hvad medarbejderne sagde på det lukkede møde.
»Jeg ved ikke, hvordan det kunne ske. Vi var alle meget trætte efter de hårde forhandlinger. Ledelsen har uden tvivl fulgt med, og det er selvfølgelig ubehageligt op til en fyringsrunde, at de har kunnet høre folks reaktioner. Men vi har på ingen måde efterfølgende kunne mærke, at de har siddet og hørt på, hvad folk sagde,« siger Claus Birch, der dermed også afviser, at det har haft efterfølgende betydning.
Ved tidligere møder er lyden blev transporteret over af en telefonlinie, der ikke kunne lyttes med på.
På det tre timer lange møde blev det, som nævnt, besluttet at sige ja til tillidsmændenes forhandlingsresultat.
Dermed blev fadæsen mindre betydningsfuld, da tillidsmændene ikke skulle op og genforhandle med en ledelse, der havde haft mulighed for at kigge dem i kortene.

0 Kommentarer