Færre penge at leve for

 Journalisters og journalistpraktikanters lønninger kan ikke følge med landets øvrige prisudvikling.

 

Journalisters og journalistpraktikanters lønninger kan ikke følge med landets øvrige prisudvikling.

Både journalister og journalistpraktikanter halter bagud – lønmæssigt! En praktikant får cirka 500 kroner mindre i løn i dag end for fem år siden – målt i forhold til forbrugerprisindekset. En journalist får cirka 1.500 kroner mindre.

I klare tal ser det sådan ud: En praktikant tjente i 1996 10.500 kroner om måneden. Det beløb skulle være vokset til 12.090 kroner i 2002, hvis lønnen havde fulgt prisudviklingen, men på praktikanternes lønseddel stod der 11.600 kroner.

Journalistforbundets lønstatistik viser, at gennemsnitslønnen for alle forbundets medlemmer i 1996 var 30.710 kroner inklusive pension. Havde lønningerne fulgt forbrugerprisindekset, skulle lønnen have været 35.359 kroner i 2002. Sådan ser virkeligheden ikke ud, lønstatistikken viser en gennemsnitsløn på 33.760 kroner.

Formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård siger:

»Det er vanskeligt at sammenligne i dag med for fem år siden, fordi mediebilledet ser anderledes ud. Desuden skal medlemmerne ikke se på lønnen alene, men være opmærksomme på, at en overenskomst består af flere elementer.«

Formanden forklarer også, at både arbejdsløsheden og mediernes dårlige økonomi har indflydelse på lønningerne. Desuden er der i løbet af de seneste fem år kommet flere nye grupper ind i Journalistforbundet, hvoraf nogle traditionelt tjener mindre end gennemsnittet.

Om praktikanternes løn siger formanden, at det er, hvad det har været muligt at forhandle hjem.

»Journalistpraktikanter har løn i deres praktiktid, andre må klare sig med SU. Jeg synes, det er godt, at vi har den ordning,« siger formanden.

0 Kommentarer