Færre ledige i DJ, men…

Ledigheden i DJ er faldet fra 5,5 til 5,1 procent på et år, viser nye tal fra DJ. Dog sår den forkortede dagpengeperiode tvivl om tallene: »Vi ved reelt ikke, om beskæftigelsessituationen er blevet bedre, eller om det bare skyldes, at vi har hældt nogle mennesker ud« (Rettet 10:55) 

Nye ledighedstal for april måned i år giver grund til afmålt optimisme hos DJ. Sammenlignet med samme måned sidste år er bruttoledigheden blandt DJ’s medlemmer på papiret faldet fra 5,5 procent til 5,1 procent i år.

»Ledigheden ser ud til at have stabiliseret sig på et niveau, hvor den ikke stiger. Der er grund til at tro, at vi måske har udsigt til en situation, der mere og mere ligner det billede, vi så inden finanskrisen. Og det skal læses positivt – ikke som udtryk for en jobfest, men dog som en vis stabilitet på arbejdsmarkedet,« siger Claus Iwersen, som er forhandlingschef og sekretær for fagligt udvalg i DJ. 

Sammenligner man DJ’s ledighedstal for april med landsgennemsnittet, der i samme måned lå på 5,0 procent, er der yderligere grund til optimisme, mener Claus Iwersen:

»Når vi ligger på en arbejdsløshed, som svarer til landsgennemsnittet, er det positivt, fordi vi faktisk ofte ligger over. Vores marked er i en vis grad altid presset af arbejdsløshed, fordi det er et populært marked, som mange uddannelser føder ind til, og hvor relativt mange med en anden uddannelsesmæssig baggrund end de klassiske grunduddannelser havner,« siger han.

En vis usikkerhed i tallene  

Der er dog også malurt i bægeret. Den forkortede dagpengeperiode har nemlig skabt en vis usikkerhed i ledighedstallene. Det gør det ifølge Claus Iwersen svært at vide sig sikker på, om udviklingen rent faktisk peger mod færre fyringer og flere jobs.

»Når jeg kan virke lidt afdæmpet i min begejstring, skyldes det den usikkerhed i tallene. Vi har rundt regnet haft 200 medlemmer, som er faldet ud af systemet. Og som vi ikke ved, hvor bliver af. Ingen af os kan se, hvilken betydning det har for statistikken, for vi kan simpelthen ikke sige, hvordan billedet havde set ud, hvis de talte med,« siger han.

Dermed er vurderingen af beskæftigelsessituationen på hele arbejdsmarkedet blevet mere usikker.

»Vi ved reelt ikke, om beskæftigelsessituationen er blevet bedre, eller om det bare skyldes, at vi har hældt nogle mennesker ud. Det er ærgerligt – især for de arbejdsløse, der er faldet ud, og hvis eksistens vi så som samfund statistisk set nægter at kende til,« siger Claus Iwersen.  

Flere kontrakter end fyringssedler til gennemsyn

Trods de lidt usikre tal er der dog andre tegn på, at arbejdsmarkedet for DJ’s medlemmer rent faktisk er i bedring.

»I faglig afdeling her i DJ er der typisk to typer henvendelser her omkring den første i hver måned. Der er dem, som ringer og har fået en opsigelse, og så er der dem, som ringer og har fået en kontrakt. Og mine kolleger synes, at de nu får betragteligt flere kontrakter end fyringssedler ind til gennemsyn,« siger Claus Iwersen, som understreger, at det kun er en fornemmelse.

Kigger man på april måneds ledighedstal for de forskellige specialgrupper, er det især medlemmerne af TV Gruppen og Kommunikationsgruppen, som ligger højt med en ledighedsprocent på henholdsvis 6,2 og 5,2. Alligevel vurderer Claus Iwersen, at arbejdsmarkedet bevæger sig i retning af flere kommunikationsjobs.

»Vi kan ikke sige, præcist hvor det går bedre eller mindre skidt end før. Men mit bud er, at den almindelige dagbladsjournalistik stadig har trange kår – i hvert fald i forhold til tidligere. Og det er nok mit gæt, af det er på kommunikationsområdet i almindelighed, at mange medlemmer finder deres græsgange,« siger han. 

Rettet 10.55: DJ havde oplyst, at rundt regnet 500 medlemmer er faldet ud af statistikken pga. den forkortede dagpengeperiode. Dette er dog tallet for hele AJKS, dvs. både KS og DJ. Antallet af DJ-medlemmer, som er faldet ud af statitikken, er cirka 200.  
 

0 Kommentarer