Færre journalister – mindre avis

 

 

Det er endnu uvist, hvor mange journalister der mister deres arbejde på Fyns Amts Avis. Med et sparekrav i millionklassen er det imidlertid sikkert, at flere journalister vil blive fyret.

Seks redaktionelle medarbejdere, en praktikant og et lørdagstillæg. Det kan vise sig at blive prisen for et redaktionelt sparekrav på tre millioner kroner på Fyns Amts Avis.

"Vi vil gennemgå alle udgifter med en tættekam for at finde alternative besparelser, så vi kan undgå de varslede fyringer," siger tillidsmand Finn Arne Hansen.

Forhandlingerne mellem ledelsen og den journalistiske medarbejdergruppe på avisen er i fuld gang. Det er derfor usikkert, hvor mange redaktionelle medarbejdere der kan risikere at blive fyret.

"Vi kan ikke undgå at spare på de redaktionelle medarbejdere, men vi forsøger at lægge op til en åben forhandling med medarbejderne," siger Ole C. Jørgensen, chefredaktør på Fyns Amts Avis.

Det er allerede nu besluttet at spare en af lørdagsavisens fire sektioner væk. Det er avisens featuretillæg "Fryns", der skæres, og det alene giver en besparelse på en million kroner.

En del af stoffet vil i stedet blive bragt i avisens andre sektioner. Prioriteringen er sket for at holde fast i avisens stærke lokale profil. Det valg er tillidsmand Finn Arne Hansen glad for.

"Ledelsen har lagt vægt på, at avisens lokale præg skal bevares. Det må betyde, at der ikke bliver fyringer på lokalredaktionerne, men på hovedredaktionen i Svendborg. Uanset hvad vil fyringer føre til kvalitetsmæssige forringelser," siger Finn Arne Hansen.

Ole C. Jørgensen vil ikke love, at der ikke bliver skåret på lokalredaktionerne. Der er planer om at lægge enmandsredaktionerne i Ørbæk, Oure og Nyborg sammen til en redaktion i Ørbæk. På samme måde bliver redaktionen i Stenstrup lagt ind under redaktionen i Svendborg. Det er endnu uvist, om disse omrokeringer vil føre til fyringer.

"Der bliver sparet på alle områder. Vi ser på, hvor vi kan gøre mindst skade, men der er ikke nogen, der er mere i søgelyset end andre," siger Ole C. Jørgensen.

Han lægger vægt på, at de nuværende besparelser er fremadrettede.

"Det, vi gør nu, er ikke blot at klare en penibel situation. Vi forsøger også at ruste avisen til fremtiden," siger Ole C. Jørgensen.

Senest ved udgangen af februar skal ledelsen og den journalistiske medarbejdergruppe på Fyns Amts Avis være nået frem til en aftale om, hvor de tre millioner kroner skal findes.

"Indtil videre har to medarbejdere henvendt sig til mig, fordi de er interesserede i en frivillig fratrædelsesordning. De indgår selvfølgelig i vores forhandlinger med ledelsen," siger Finn Arne Hansen.

 

0 Kommentarer